Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
31 Study of the climate change impacts on water resources in Dongnai Province and proposed solutions Vietnam International water week Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Nguyễn Phương Đông<npdong>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Thị Hồng<nthong>,Đặng Thị Ngọc Thủy<dtnthuy> 22/03/2019
32 Integrating Sentinel-1A SAR data and GIS to estimate aboveground biomass and carbon accumulation for tropical forest types in Thuan Chau district, Vietnam

Tải tệp đính kèm

Journal of Remote Sensing Applications: Society and Environment

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus Pham Văn MạnhTrần Vân Anh<tvanh>, Tam Minh Pham, Quan Vu Viet Du, Quang Thanh Bui,Thach Ngoc Nguyen 21/03/2019
33 Experimental assessment of subgrade stiffness of lateritic soils treated with crushed waste plastics and ceramics for pavement foundation International Journal of Low-Carbon Technologies

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Kennedy Chibuzor OnyeloweBùi Văn Đức<bvduc>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Charles Ezugwu,Talal Amhadi,Felix Sosa,Wei Wu,Tạ Đức Thịnh<tdthinh>,Francis Orji,George Alaneme 20/03/2019
34 Flash flood susceptibility modeling using an optimized fuzzy rule based feature selection technique and tree based ensemble methods Science of The Total Environment

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Dieu Tien BuiNgô Thị Phương Thảo<ntpthao>,Paraskevas Tsangarator, Tien Dat Pham, Binh Thai Pham 10/03/2019
35 Tư tưởng của Nguyễn Công Trứ về nhân sinh Khoa học xã hội Việt Nam Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Nguyễn Bình Yên<nbyen> 08/03/2019
36 Structural feature of some copper mines in Bien Dong - Quy Son strip of An Chau structural zone Journal of Mining and Earth Sciences Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Lê Thị Thu<ltthu>Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>,Nguyễn Kim Long<nklong01> 03/03/2019
37 Nâng cao chất lượng quản lý tiến độ thực hiện các dự án tại Bệnh viện Quân y 175 - Bộ Quốc phòng Tạp chí Kinh tế và Dự báo ISSN 0866-7120 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Nguyễn Nhật HùngNguyễn Ngọc Khánh<nnkhanh> 01/03/2019
38 Chiến dịch tiến công Quảng Trị năm 1972 - Một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật sử dụng Pháo binh

Tải tệp đính kèm

Thông tin khoa học quân sự Pháo binh Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Vũ Quang Hay<vqhay> 01/03/2019
39 Tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội khi thực thi các FTA Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Đỗ Hữu Tùng<dhtung> 01/03/2019
40 СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 2-АМИНО-3-ГИДРОКСИПИРИДИНА

Tải tệp đính kèm

Естественные и математические науки: теория и практика Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus Нгуен Динь ДоНгуен Тху Ха, Ковальчукова Ольга Владимировна 01/03/2019