Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
31 Gaussian modeling-based multichannel audio source separation exploiting generic source spectral model IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Dương Thị Hiền Thanh<dththanh>Ngoc Q. K. Duong, Phuong Cong Nguyen, Cuong Quoc Nguyen 01/01/2019
32 Tương tác giữa sóng nổ với vỏ chống công trình ngầm Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, hoặc đăng trong các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Thành NamNguyễn Xuân Mãn<nxman>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong> 30/12/2018
33 Tổng quan về nghiên cứu xỉ đáy lò nhiệt điện đốt than trong thành phần bê tông ERSD 2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Thị Nụ<ntnu01> 29/12/2018
34 Cơ sở khoa học và nội dung xây dựng TCCS sử dụng tro xỉ nhiệt điện trong xây dựng đường giao thông ERSD 2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Thị Nụ<ntnu01> Bùi Trường Sơn, Nhữ Việt Hà, Phùng Hữu Hải 29/12/2018
35 Using coal bottom ash of An Khanh thermal power plant as aggregate replacement of concrete Geological and Geotechnical Engineering in response to climate change and sustainable development of infrastructure, Vietgeo2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Bùi Trường Sơn 29/12/2018
36 Mô hình lưới Thủy-Cơ đánh giá độ thấm của bê tông cốt thép ERSD 2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Phạm Đức Thọ<pdtho>Bùi Anh Thắng<bathang> 29/12/2018
37 Properties of soft soil ground in the Quang Ninh coastal area and proposal of soft soil improvement in the context of the climate change and sea level rise Geological and Geotechnical Engineering in response to climate change and sustainable development of infrastructure, Vietgeo2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Nguyễn Thị Nụ<ntnu01> Nguyen Van Phong, Do Minh Toan, Nguyen Viet Tinh, Pham Thi Ngoc Ha 29/12/2018
38 Tính toán nhu cầu sử dụng nước tại các tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Tải tệp đính kèm

Tuyển tập báo cáo HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>pkhuy,Phạm Khánh Huy<pkhuy> 28/12/2018
39 ANALYZING ROTOR PROFILE’S EFFECTS TO PERFORMANCE OF ROOTS VACUUM PUMP APPLIED THE CFD METHOD

Tải tệp đính kèm

Journal of Applied Mechanics and Materials Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>Bùi Ngọc Tuyên, Trần Thế Văn 27/12/2018
40 Nghiên cứu tuyển quặng apatit loại 3 khó tuyển khu vực Bắc Nhạc Sơn, Lào Cai Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>Phạm Văn Luận<pvluan>,Lê Việt Hà<lvha> 27/12/2018