Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
51 Mô phỏng dòng chảy trong môi trường rỗngbằng mô hình k Omega-SST Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen>Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Vũ Cúc Phương<vcphuong> 01/02/2019
52 Structural, Electrical, and Magnetic Properties of Bi0.90Nd0.10Fe0.98TM0.02O3 ( TM = Mn, Co, Ni, and Cu) Materials IEEE Magnetics Letters Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Đào Việt Thắng<dvthang>Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Dư Thị Xuân Thảo<dtxthao>,Le Thi Mai Oanh; Do Danh Bich; Nguyen Cao Khang; Van Quang Nguyen; Nguyen Van Minh 01/02/2019
53 Sử dụng phương pháp fillet nhằm nâng cao tuổi thọ của cơ cấu thanh răng – bánh răng trong quá trình nâng hạ chân đế giàn khoan tự nâng Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Hoàng Anh Dũng<hadung>Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh> 01/02/2019
54 Các yếu tố khí tượng-hải dương học ảnh hưởng đến công tác khoan tại các vùng nước sâu ở Việt Nam Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Lê Vũ QuânNguyễn Minh Quý, Trần Văn Tiến,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Lê Văn Nam<lvnam> 01/02/2019
55 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tách thủy ngân trong chất lưu khai thác tại cụm Mỏ Bắc PM3-CAA Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>Lê Đức Vinh<ldvinh>, Phan Việt Dũng 01/02/2019
56 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý lắng đọng paraffin từ đầu giếng ngầm đến giàn ĐH-01 Mỏ Đại Hùng Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>Nguyễn Hải An, Nguyễn Thanh Hải 01/02/2019
57 Lựa chọn quy trình thử vỉa dầu khí cho các giếng khoan thăm dò đối tượng đá móng bồn trũng Cửu Long và phương thức triển khai thực tế Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Nguyễn Anh TuấnNguyễn Thanh Tùng, Lê Vũ Quân, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Đô,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh> 01/02/2019
58 Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý dầu nhiều paraffin trên giàn MSP-6 Mỏ Bạch H ổ Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>Phạm Đức Thắng, Hoàng Linh Lan 01/02/2019
59 Công nghệ in 3D chinh phục không gian cùng ngành hàng không vũ trụ Tự động hóa ngày nay (ISSN 1859 - 0551) Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Lê Văn ThảoLê Minh Thống<lmthong> 01/02/2019
60 3D Numerical Modeling of a Piled Embankment under Cyclic Loading International Journal of Geomechanics

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Phạm Văn Hùng<pvhung01>Daniel Dias 22/01/2019