Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
51 Tính toán, dự báo biến dạng sụt lún trên bề mặt địa hình khi khai thác cụm vỉa than dưới khu dân cư tại mỏ than Núi Béo Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (Ersd 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Lê Quang Phục1, Zubov Vladimir Pavlovich1, Đào Văn Chi2, Vũ Thái Tiến Dũng2 24/12/2018
52 Xác định chế độ làm việc hợp lý của các quạt gió chính khu mỏ than Thành Công - Cao Thắng, Công ty than Hòn Gai Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (Ersd 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Cao Khải1,*, Đào Văn chi1, Lê Tiến Dũng1, Nguyễn Văn Quang1, Vũ Thái Tiến Dũng1, Đinh Thị Thanh Nhàn1 24/12/2018
53 ĐIỀU KHIỂN ÁNH SÁNG BẰNG TINH THỂ QUANG TỬ OPAL Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, hoặc đăng trong các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>Nguyen Thi Hien 22/12/2018
54 Safety solution and incident responding countermeasures in application of hydraulic prop DZ combined with steel bar HDJB-1200 at longwall face III-8-2, Hongthai Coal Compary-Vinacomin Geo spatial technologies and Earth Resources (GTER 2017), ISBN: 978-604-913-618-4 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Đào Văn Chi<dvchi> 21/12/2018
55 Nghiên cứu thu hồi than sạch từ đất đá lẫn than của Công ty TNHH MTV Khe Sim - Tổng Công ty Đông Bắc Tạp chí Công nghiệp mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, hoặc đăng trong các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Phạm Văn LuậnLê Việt Hà ,Nhữ Thị Kim Dung 21/12/2018
56 Vấn đề cháy than ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh – nguyên nhân và giải pháp xử lý, Tr 439-443. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học KT mỏ Toàn Quốc lần thứ 25 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, hoặc đăng trong các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Đào Văn Chi<dvchi>,Trần Xuân Hà, Đào Văn Chi, Hoàng Văn Nghị 21/12/2018
57 Nâng cao độ tin cậy trong tính toán mạng gió và giải pháp đảm bảo thông gió cho mỏ than Khe Chàm I, III Báo cáo tổng kết Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần XXIV Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Đào Văn Chi<dvchi> 21/12/2018
58 Tích hợp công nghệ viễn thám, GIS và GPS thành lập bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt đất trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ km 805 đến km 835 Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, hoặc đăng trong các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Phạm Thị HoaPhạm Thế Huynh<pthuynh> 21/12/2018
59 Study on application of geographic information system (GIS) for management of minerals exploration and extraction International Conference on Advances in Mining and Tunneling Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Đào Văn Chi<dvchi> 21/12/2018
60 Thực trạng và thách thức của ngành than trước cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, Tr 81-86 Hội thảo KH “Đáp ứng nhu cầu than của nền kinh tế - Hiện trạng và giải pháp”, NXB Công thương, ISBN: 978-604-931-309-7 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Đào Văn Chi<dvchi> 21/12/2018