Công bố khoa học

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
91 Xây dựng chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xây dựng Đảng online

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Trần Thị Phúc An<ttpan> 06/06/2019
92 Chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. ISSN 0868-3808 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Đào Anh Tuấn<datuan> 05/06/2019
93 Improvement of the corrosion protection of polypyrrole coating for CT3 mild steel with 10-camphorsulfonic acid and molybdate as inhibitor dopants

Tải tệp đính kèm

Progress in Organic Coatings

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Hà Mạnh Hùng<hmhung>Duong Khanh Linh, Nguyen Thuy Chinh, Le Minh Duc, Vu Quoc Trung 04/06/2019
94 Nghiên cứu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khi xảy ra chạm đất một pha mỏ lộ thiên Công nghiệp mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Trần Quốc HoànNguyễn Anh Nghĩa,Hồ Việt Bun<hvbun> 02/06/2019
95 Sử dụng chất mang rắn tẩm chất lỏng ion aliquat cho quá trình thu hồi Pt từ dung dịch clorua

Tải tệp đính kèm

Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Bùi Thị Lệ Thủy<btlthuy>Uông Thị Ngọc Hà,Phạm Công Ngọc,Nguyễn Khắc Duy,Tăng Khắc Vinh,Vũ Khắc Tuấn,Nguyễn Văn Vinh 01/06/2019
96 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp công nghệ, kỹ thuật, tổ chức hợp lý thi công công trình ngầm khi chọn trước tốc độ tiến gương Tạp chí Công nghiệp Mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Võ Trọng Hùng<vthung> 01/06/2019
97 Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định “lượng thuốc nổ đơn vị” khi thi công công trình ngầm nằm ngang và nằm nghiêng Tạp chí Công nghiệp Mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Võ Trọng Hùng<vthung> 01/06/2019
98 Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội theo Pháp luật Việt Nam Tạp chí khoa học quản lý và công nghệ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Thị Ngọc Anh<ntnanh01>Nguyễn Thị Hồng Loan<nthloan> 01/06/2019
99 Ứng dụng phần mềm SHAPE METRIX 3D xác định mức độ nứt nẻ khối đá để xác định chỉ tiêu thuốc nổ và hướng nổ mìn

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công nghiệp Mỏ (ISSN 0868-7052) Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Phạm Văn Việt<pvviet>Pirat Jaroonpattanapoong 01/06/2019
100 Nghiên cứu xây dựng các quy định về chất lượng nước thải mỏ than và nhà máy tuyển than

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công nghiệp mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Đào Văn Chi<dvchi>Bùi Mạnh Tùng<bmtung> 01/06/2019