Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
91 Tính toán nhu cầu sử dụng nước tại các tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Tải tệp đính kèm

Tuyển tập báo cáo HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>Phạm Khánh Huy<pkhuy> 28/12/2018
92 Nghiên cứu tuyển quặng apatit loại 3 khó tuyển khu vực Bắc Nhạc Sơn, Lào Cai Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>Phạm Văn Luận<pvluan>,Lê Việt Hà<lvha> 27/12/2018
93 Effect of Ceramic Waste Derivatives on the Volume Change Behavior of Soft Soils For Moisture Bound Transport Geotechnics Electronic Journal of Geotechnical Engineering

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Kennedy Chibuzor OnyeloweBùi Văn Đức<bvduc>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Henry Ugwuanyi 27/12/2018
94 ANALYZING ROTOR PROFILE’S EFFECTS TO PERFORMANCE OF ROOTS VACUUM PUMP APPLIED THE CFD METHOD

Tải tệp đính kèm

Journal of Applied Mechanics and Materials Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>Bùi Ngọc Tuyên, Trần Thế Văn 27/12/2018
95 Exploring Rock by Blasting with Gunpowder as Explosive, Aggregate Production and Quarry Dust Utilization for Construction Purposes Electronic Journal of Geotechnical Engineering

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Kennedy Chibuzor OnyeloweBùi Văn Đức<bvduc>,Francis Orji,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Clifford Igboayaka,Henry Ugwuanyi 27/12/2018
96 Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám VNREDSat-1 đánh giá chất lượng nước phục vụ công tác nuôi trồng sủy sản khu vực Nhơn Trạch, Đông Nai Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Chu Xuân HuyĐỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>,Nguyễn Minh Ngọc,Hoàng Hải,Bùi Doãn Cường,Nguyễn Lan Anh,Trần Tân Phong 27/12/2018
97 Geosynthetics, an Emerging Engineered Technology in Soil Stabilization in the Third World Countries for Sustainable Development – The official international congress of the Soil-Structure Interaction Group in Egypt (SSIGE)

Xem trang web...

Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Kennedy OnyeloweBùi Văn Đức<bvduc> 27/12/2018
98 Research design lining for utilities tunnel in the city based on state of "lining-massif soil"

Tải tệp đính kèm

Mining science and technology. ISSN: 2500-0632 (on-line).

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Nguyễn Duyên Phong<ndphong>Đặng Trung Thành<dtthanh>,Trần Tuấn Minh<ttminh>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh> 25/12/2018
99 Tính toán, dự báo biến dạng sụt lún trên bề mặt địa hình khi khai thác cụm vỉa than dưới khu dân cư tại mỏ than Núi Béo Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (Ersd 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Lê Quang Phục1, Zubov Vladimir Pavlovich1, Đào Văn Chi2, Vũ Thái Tiến Dũng2 24/12/2018
100 Tổng quan Hệ thống Khai thác Quặng Hầm lò trên Thế giới và Đánh giá Hiện trạng Áp dụng ở Việt Nam Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (Ersd 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Lê Tiến Dũng1,*,Đào Văn Chi1 24/12/2018