Công bố khoa học

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
131 Mô hình hóa hệ thống điều khiển phối hợp các động cơ đẩy của hệ thống định vị tự động bằng ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất thời gian thực và Hybrid Automata. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Sơn Tùng<nstung>Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Đặng Quang Hưng<dqhung> 22/04/2019
132 Quan trắc sự mở rộng vùng ngập lũ ở lưu vực sông Tiền và sông Hậu và lập bản đồ tần suất ngập lũ sử dụng chuỗi ảnh Sentinel-2

Tải tệp đính kèm

Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Văn KhánhNguyễn Văn Trung<nvtrung>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Trần Xuân Trường<txtruong> 22/04/2019
133 Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp kinh doanh trong giai đoạn hiện nay: Vai trò của các trường đại học

Tải tệp đính kèm

Quản trị nhân lực doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, ISBN: 978-604-62-8950-0 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Lê Đình Chiều<ldchieu> 18/04/2019
134 Giải pháp định vị GPS tương đối động xử lý sau với nhiều trạm cơ sở trong công tác thành lập bản đồ số tỷ lệ lớn

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa Chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Dương Thành Trung<dttrung>Hoàng Thị Thủy<htthuy01> 18/04/2019
135 Triaxial and density behaviour of quarry dust based geopolymer cement treated expansive soil with crushed waste glasses for pavement foundation purposes

Tải tệp đính kèm

International Journal of Pavement Research and Technology

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus Kennedy C OnyeloweClifford Igboayaka,Francis Orji,Henry Ugwuanyi,Bùi Văn Đức<bvduc> 18/04/2019
136 Weathering and erosion in central Vietnam over the Holocene and Younger Dryas: Clay mineralogy and elemental geochemistry from the Vietnam Shelf, western South China Sea Journal of Asian Earth Sciences

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Phạm Như Sang<pnsang>Zhifei Liu Karl Stattegger 18/04/2019
137 Modelling Crude Oil Spread in Aquatic Environment Electronic Journal of Geotechnical Engineering

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) G. N. EzehJ. C. Agunwamba,C. N. Ezugwu ,K. C. Onyelowe,Chinonso Udoji,Bao Tien,Triệu Hùng Trường<thtruong> 17/04/2019
138 Nâng cao độ chính xác dị thường trọng lực xác định bằng số liệu đo cao vệ tinh phục vụ nghiên cứu cấu trúc đáy biển Việt Nam.

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Địa chất Thái Bình Dương Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Trần Tuấn DũngBùi Công Quế, Nguyễn Bá Đại,Nguyễn Văn Sáng<nvsang>,Trần Trọng Lập,Trần Tuấn Dương,Nguyễn Kim Dung,Kulinich 16/04/2019
139 Một số vấn đề đặt ra về mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay Tạp chí Giáo dục và xã hội Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Hoàng Thu TrangĐỗ Thị Vân Hà<dtvha> 14/04/2019
140 Nghiên cứu đề xuất phương án thông gió hợp lý đảm bảo kế hoạch sản xuất của mỏ than Hà Lầm giai đoạn 2019-2023

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công nghiệp mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Đào Văn Chi<dvchi>Trần Xuân Hà<txha>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>,Nguyễn Hồng Cường<nhcuong> 10/04/2019