Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
1 Development of a new cementless binder for controlled low strength material (CLSM) using entirely by-products Construction and Building Materials

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Đỗ Mạnh Tấn<dmtan>GyeongO Kang,Youngsang Kim 10/05/2019
2 Mô hình hóa hệ thống điều khiển phối hợp các động cơ đẩy của hệ thống định vị tự động bằng ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất thời gian thực và Hybrid Automata. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Nguyễn Sơn Tùng<nstung>Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Đặng Quang Hưng<dqhung> 22/04/2019
3 Triaxial and density behaviour of quarry dust based geopolymer cement treated expansive soil with crushed waste glasses for pavement foundation purposes

Tải tệp đính kèm

International Journal of Pavement Research and Technology

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus Kennedy C OnyeloweClifford Igboayaka,Francis Orji,Henry Ugwuanyi,Bùi Văn Đức<bvduc> 18/04/2019
4 Nâng cao độ chính xác dị thường trọng lực xác định bằng số liệu đo cao vệ tinh phục vụ nghiên cứu cấu trúc đáy biển Việt Nam. Tạp chí Địa chất Thái Bình Dương Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Bùi Công Quế, Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Bá Đại 16/04/2019
5 Effects of Failure of the Ocean‐Bottom Seismograph Leveling System on Receiver Function Analysis

Tải tệp đính kèm

Seismological Research Letters

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Trần Danh Hùng<tdhung01>Ting Yang,Le Ba Manh, Youqiang Yu 12/04/2019
6 Điểm mới trong công tác dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tập trung của trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tải tệp đính kèm

Thông tin khoa học Quân sự Pháo binh Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Phạm Quốc Đảm<pqdam> 26/03/2019
7 Evaluation of Coal Ash-Based CLSM Made with Cementless Binder as a Thermal Grout for Borehole Heat Exchangers Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE)

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Đỗ Mạnh Tấn<dmtan>GyeongO Kang,Gyuhyun Go, Youngsang Kim 26/03/2019
8 Mesoscale approach to numerical modelling of thermo-mechanical behaviour of concrete at high temperature

Tải tệp đính kèm

European Journal of Environmental and Civil Engineering

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Phạm Đức Thọ<pdtho>Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Vũ Minh Ngọc 23/03/2019
9 Generalized Review on EVD and Constraints Simplex Method of Materials Properties Optimization for Civil Engineering Civil Engineering Journal

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Kennedy OnyeloweGeorge Alaneme,Bùi Văn Đức<bvduc>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Charles Ezugwu,Talal Amhadi,Felix Sosa,Francis Orji,Benjamin Ugorji 23/03/2019
10 Study of the climate change impacts on water resources in Dongnai Province and proposed solutions Vietnam International water week Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Nguyễn Phương Đông<npdong>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Thị Hồng<nthong>,Đặng Thị Ngọc Thủy<dtnthuy> 22/03/2019