Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
61 Using coal bottom ash of An Khanh thermal power plant as aggregate replacement of concrete Geological and Geotechnical Engineering in response to climate change and sustainable development of infrastructure, Vietgeo2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Bùi Trường Sơn 29/12/2018
62 Tổng quan về nghiên cứu xỉ đáy lò nhiệt điện đốt than trong thành phần bê tông ERSD 2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Thị Nụ<ntnu01> 29/12/2018
63 Tính toán nhu cầu sử dụng nước tại các tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Tải tệp đính kèm

Tuyển tập báo cáo HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>pkhuy,Phạm Khánh Huy<pkhuy> 28/12/2018
64 Effect of Ceramic Waste Derivatives on the Volume Change Behavior of Soft Soils For Moisture Bound Transport Geotechnics Electronic Journal of Geotechnical Engineering

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Kennedy Chibuzor OnyeloweBùi Văn Đức<bvduc>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Henry Ugwuanyi 27/12/2018
65 Nghiên cứu tuyển quặng apatit loại 3 khó tuyển khu vực Bắc Nhạc Sơn, Lào Cai Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>Phạm Văn Luận<pvluan>,Lê Việt Hà<lvha> 27/12/2018
66 Geosynthetics, an Emerging Engineered Technology in Soil Stabilization in the Third World Countries for Sustainable Development – The official international congress of the Soil-Structure Interaction Group in Egypt (SSIGE)

Xem trang web...

Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Kennedy OnyeloweBùi Văn Đức<bvduc> 27/12/2018
67 ANALYZING ROTOR PROFILE’S EFFECTS TO PERFORMANCE OF ROOTS VACUUM PUMP APPLIED THE CFD METHOD

Tải tệp đính kèm

Journal of Applied Mechanics and Materials Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>Bùi Ngọc Tuyên, Trần Thế Văn 27/12/2018
68 Exploring Rock by Blasting with Gunpowder as Explosive, Aggregate Production and Quarry Dust Utilization for Construction Purposes Electronic Journal of Geotechnical Engineering

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Kennedy Chibuzor OnyeloweBùi Văn Đức<bvduc>,Francis Orji,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Clifford Igboayaka,Henry Ugwuanyi 27/12/2018
69 Research design lining for utilities tunnel in the city based on state of "lining-massif soil"

Tải tệp đính kèm

Mining science and technology. ISSN: 2500-0632 (on-line).

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Nguyễn Duyên Phong<ndphong>Đặng Trung Thành<dtthanh>,Trần Tuấn Minh<ttminh>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh> 25/12/2018
70 Xác định chế độ làm việc hợp lý của các quạt gió chính khu mỏ than Thành Công - Cao Thắng, Công ty than Hòn Gai Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (Ersd 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Cao Khải1,*, Đào Văn chi1, Lê Tiến Dũng1, Nguyễn Văn Quang1, Vũ Thái Tiến Dũng1, Đinh Thị Thanh Nhàn1 24/12/2018