Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
61 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus
International Conference on Multidisciplinary Innovation and Research
ANALYTICAL RESULTS OF SLOPE FAILURE AND EFFECTIVE USE OF FLYCAM DATA A CASE STUDY FROM KM 11 TO KM 13 ON THE 3B HIGHWAY, BACKAN PROVINCE OF VIETNAM
26/10/2019
Nguyễn Việt Hà<nvha>Phí Hồng Thịnh, Phí Trường Thành
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
62 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Hội thảo Quốc gia về Địa Kỹ thuật và Xây dựng phục vụ phát triển bền vững (VietGeo 2019)
Hiện trạng thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại một số tỉnh của Việt Nam
26/10/2019
Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>Phạm Khánh Huy<pkhuy>
Tải tệp đính kèm
63 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững (VietGeo 2019)
Đặc điểm cấu trúc nền công trình khu vực thị xã Đồng Xoài, Bình Phước và những đề xuất trong công tác khảo sát, thiết kế và quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương.
26/10/2019
Lê Trọng Thắng<ltthang01>Đào Bá Linh
Tải tệp đính kèm
64 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ CẢM BIẾN KẾT HỢP DỌI NGƯỢC TRONG QUAN TRẮC NGHIÊNG CÔNG TRÌNH
26/10/2019
Nguyễn Việt Hà<nvha>Nguyễn Trọng Thành, Tiêu Hoàng Mạnh
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
65 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc VietGeo 2019 – Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xỉ đáy lò nhà máy nhiệt điện An Khánh và Cao Ngạn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khi thay thế cát tự nhiên đến một số tính chất của hỗn hợp vữa xây dựng.
25/10/2019
Nguyễn Văn Hùng<nvhung>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Phùng Hữu Hải<phhai>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Tạ Thị Toán<tttoan>
Tải tệp đính kèm
66 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Địa kỹ thuật và xây dựng phát triển bền vững
nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia trợ nghiền muội cacbon và muối natri polyacrylate đến quá trình nghiền đá vôi khu vực Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam
25/10/2019
Tạ Thị Toán<tttoan>Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>
67 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển
Nâng cao độ chính xác nguồn số liệu trọng lực trên khu vực trũng sâu Biển Đông và lân cận bằng phép tích hợp số liệu vệ tinh và số liệu đo trực tiếp
25/10/2019
Trần Tuấn DũngNguyễn Văn Sáng<nvsang>, Nguyễn Bá Đại, Nguyễn Kim Dũng, Trần Trọng \Lập, Trần Tuấn Dương, Nguyễn Thị Hải Hà
Tải tệp đính kèm
68 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Hội nghị khoa học toàn quốc Vietgeo 2019
Nghiên cứu ảnh hưởng của nước biển dâng đến khả năng gia cố, cải tạo đất yếu vùng ven biển Bắc Bộ
25/10/2019
Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Nguyễn Thành Dương<ntduong>
69 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc VietGeo 2019 – Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững
Phân tích hiệu quả kỹ thuật cọc Franki trong thiết kế xây dựng nhà cao tầng ở khu vực nội thành Hà Nội
25/10/2019
Tô Xuân Vu<txvu>
Tải tệp đính kèm
70 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Hội nghị khoa học toàn quốc Vietgeo 2019
Ứng dụng phần mềm Kanako 1D mô phỏng lũ bùn đá và đập Sabo ở Việt Nam. Lấy ví dụ khu vực cầu Móng Sến, Sa Pa, Lào Cai
25/10/2019
Nguyễn Thành Dương<ntduong>Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>