Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
61 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Geomorphology
Holocene evolution of the Chan May coastal embayment, central Vietnam: Changing coastal dynamics associated with decreasing rates of progradation possibly forced by late-Holocene sea-level changes
29/05/2020
Gouramanis C.Hoàng Đình Quế<hdque>,Đào Văn Nghiêm<dvnghiem>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
62 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Công Thương
Lợi thế so sánh của ngành dệt may Việt Nam
29/05/2020
Vũ Diệp Anh<vdanh>
63 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí công thương
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đăng ký học qua kênh digital marketing tại CSGD đại học
28/05/2020
Phạm Kiên Trung<pktrung>Phan Thị Thùy Linh<pttlinh>,Lê Văn Chiến<lvchien>
Tải tệp đính kèm
64 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất
So sánh các phương pháp thí nghiệm slug test trong xác định hệ số thấm cho tầng Holocen vùng Đan Phượng
28/05/2020
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>
65 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Công nghiệp mỏ
Đặc điểm quặng hóa chứa chì - kẽm khu vực La Hiên - Cúc Đường, Thái Nguyên
27/05/2020
Lương Quang Khang<lqkhang>Khương Thế Hùng<kthung>,Lê Mạnh Hùng
Tải tệp đính kèm
66 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Xác định các hệ số mô hình dự báo lún Asadi phù hợp đặc điểm khai thác vỉa dốc tại bể than Quảng Ninh
27/05/2020
Nguyễn Quốc Long<nqlong>
Tải tệp đính kèm
67 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Công nghiệp mỏ
Đánh Giá Khả Năng Ứng Dụng Hàm Mặt Cắt Trong Dự Báo Lún Do Khai Thác Hầm Lò Tại Việt Nam
27/05/2020
Nguyễn Quốc Long<nqlong>
68 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Công nghiệp mỏ
Khả năng ứng dụng công nghệ quét laser mặt đất kiểm tra thanh dẫn giếng đứng tại mỏ than Núi Béo
27/05/2020
Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>
Tải tệp đính kèm
69 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Xây dựng
Chuyển động dính-trượt của hệ hai bậc tự do đặt trên băng tải có tính đến hiệu ứng ma sát Stribeck
26/05/2020
Phạm Ngọc Chung<pnchung>Nguyễn Như Hiếu
Tải tệp đính kèm
70 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục ISI/Scopus
American Research Journal of Humanities and Social Science
Developing Culture to Develop People andCountry of Vietnam In The Renovation andInternational Integration period
26/05/2020
Trương Thị Thanh QuýĐỗ Thị Vân Hà<dtvha>,Hoàng Thị Giang,Hoàng Thu Trang