Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
41 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng chuyển từ giọng nói sang văn bản (Speech to Text) sử dụng thư viện SpeechRecognition và pyaudio
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 07/07/2020
Nông Thị Oanh<ntoanh>
42 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng địa vật lý trong nông nghiệp
06/07/2020
Phan Thi&#234;n Hương<pthuong01>
Tải tệp đính kèm
43 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường
ĐẶC ĐIỂM MỎ THAN BÙN KHU VỰC KINH THỜI TRANG HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG
Thời gian thực hiện từ 16/03/2020 đến 06/07/2020
Khương Thế Hùng<kthung>
44 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường
Luận bàn về đặc điểm, nguồn gốc và cơ chế thành tạo khoáng vật thạch anh của đai mạch felsic trong lớp vỏ dưới gabro thuộc kiểu vỏ đại dương thực thụ, ví dụ từ lỗ khoan U1473A
Thời gian thực hiện từ 06/04/2020 đến 06/07/2020
Khương Thế Hùng<kthung>
45 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường
Xác định sự phân bố của vật liệu núi lửa trong phần trên tập D, mỏ X, bể Cửu Long
06/07/2020
Phan Thi&#234;n Hương<pthuong01>
46 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ
Nghiên cứu chế tạo thuốc nổ nhũ tương dạng rời bao gói (ký hiệu TNR1-31) trên dây chuyền thuốc nổ nhũ tương chất lượng cao do nhà máy Z131 chủ trì thực hiện
Thời gian thực hiện từ 19/03/2019 đến 04/07/2020
Z131Phạm Văn Hòa<pvhoa>
Tải tệp đính kèm
47 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc nổ ANALCO trên dây chuyền sản xuất thuốc nổ AD1 hiện có của nhà máy Z114
Thời gian thực hiện từ 04/04/2019 đến 04/07/2020
Z114Phạm Văn Hòa<pvhoa>
Tải tệp đính kèm
48 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phương thức bảo vệ vật quyền
02/07/2020
Nguyễn Lê Hà Giang<nlhgiang>
49 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
02/07/2020
Nguyễn Lê Hà Giang<nlhgiang>
50 Hướng dẫn SVNCKH
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe Chàm - TKV
Thời gian thực hiện từ 01/09/2019 đến 01/07/2020
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>
Tải tệp đính kèm