Các hoạt động khoa học khác

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
41 Nghiên cứu hoạt tính của chất xúc tác Co/Al-MCM-41 cho phản ứng chuyển hóa hydropolymer hóa ethylene

Tải tệp đính kèm...

Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường

Phạm Xu&#226;n N&#250;i<pxnui>

26/07/2019

42 887/HD-HLC

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Trần Xuân Hà<txha>Bùi Đình Thanh<bdthanh>,Nguyễn Xuân Nhỉ<nxnhi>

Từ: 02/11/2018

Đến: 26/07/2019

43 Một số biện pháp bảo đảm y tế trong trong hành quân huấn luyện dã ngoại

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Trần Thanh Hanh<tthanh>

Từ: 07/05/2019

Đến: 26/07/2019

44 Kinh nghiệm lấy đường ngắm cơ bản nhanh trong bài Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Văn Phong<nvphong>

Từ: 17/05/2019

Đến: 26/07/2019

45 Một số giải pháp giúp cho sinh viên hứng thú khi học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Hoàng Xuân Trường<hxtruong>

Từ: 01/01/2019

Đến: 26/07/2019

46 Thi công lắp đặt ống thép qua đường dự án đường nội bộ, khu công nghiệp Đình Vũ (HĐ 261/2018/HĐKT-ĐKT ngày 03/12/2018)

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>

Từ: 01/12/2018

Đến: 25/07/2019

47 Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt thành nước sinh hoạt bằng sự kết hợp công nghệ sinh học và công nghệ nano

Tải tệp đính kèm...

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>

Từ: 01/09/2018

Đến: 25/07/2019

48 Thẩm tra thiết kế cơ sở Dự án khai thác lộ thiên cải tạo nâng công suất mỏ Tây Lộ Trí

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

L&#234; Văn Quyển<lvquyen>

Từ: 24/05/2018

Đến: 25/07/2019

49 Ứng dụng phương pháp mô hình hóa trong công tác quản lý, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường nước ngầm, nước mặt các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

admin<admin>

25/07/2019

50 Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh quang học để thành lập bản đồ mức độ cháy rừng

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Văn Trung<nvtrung>Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>

Từ: 20/03/2019

Đến: 24/07/2019