Các hoạt động khoa học khác

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
41 Một số giải pháp tổ chức hành quân học tập dã ngoại cho sinh viên tại cơ sở Lạng Sơn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

vqhay

03/05/2019

42 Nghiên cứu ứng dụng cốt liệu bê tông tái chế từ bê tông phế thải trong thiết kế bê tông mặt đường giao thông nông thôn

Hướng dẫn SVNCKH

Bùi Anh Thắng<bathang>

Từ: 01/10/2018

Đến: 03/05/2019

43 Đánh giá hiệu suất xử lý Fe, Mn trong nước thải mỏ Tây Lộ Trí của một số thực vật thủy sinh

Tải tệp đính kèm...

Hướng dẫn SVNCKH

dthai

Từ: 23/10/2018

Đến: 03/05/2019

44 Nghiên cứu khả năng ứng dụng hệ phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu không gian địa chất công trình GINT làm cơ sở phát triển các mô hình điều kiện địa chất công trình 3 chiều

Hướng dẫn SVNCKH

Nhữ Việt Hà<nvha02>

Từ: 23/10/2018

Đến: 03/05/2019

45 Đặc điểm thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng sắt Làng Mỵ, Văn Chấn, Yên Bái

Hướng dẫn SVNCKH

htthoa

Từ: 03/10/2018

Đến: 30/04/2019

46 Le rôle des gaz naturels dans la transition esneergetique en Asie

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Lê Minh Thống<lmthong>

22/04/2019

47 Hướng dẫn đội tuyển Olympic cấp Quốc gia môn CHKC

Hướng dẫn đội tuyển Olympic cấp Quốc gia

Đỗ Ngọc Tú<dntu>

Từ: 01/02/2019

Đến: 20/04/2019

48 Tìm hiểu thuật toán định vị tuyệt đối chính xác PPP

Hướng dẫn SVNCKH

ngtrong

Từ: 23/10/2018

Đến: 20/04/2019

49 Xu hướng truyền thông markting của các doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

ntha

18/04/2019

50 Một số quan điểm của Clausewitz trong tác phẩm “Bàn về chiến tranh"

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Phạm Quốc Đảm

Từ: 16/04/2019

Đến: 17/04/2019