Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
41 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình hoàn thiện khu thể thao K9
Thời gian thực hiện từ 19/09/2016 đến 28/12/2019
Lê Tiến Dũng<ltdung01>Tô Xuân Bản<txban>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Đặng Thị Vinh<dtvinh>,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>
Tải tệp đính kèm
42 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Khoan khảo sát địa chất (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công) phục vụ dự án xây dựng trường tiểu học Mai Động trụ sở cũ trường THCS)
Thời gian thực hiện từ 09/05/2018 đến 28/12/2019
Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>
Tải tệp đính kèm
43 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)
Nghiên cứu quy trình biến tính Aminopolysaccharide tự nhiên sử dụng làm chất phá nhũ gây đông tụ có khả năng phân hủy sinh học cho quá trình xử lý nước nhiễm dầu dạng nhũ tương dầu/nước tại nhà máy lọc dầu
Thời gian thực hiện từ 27/12/2019 đến 27/12/2019
CT: Ngô Thị Thuận; TK: Nguyễn Thạc Khánh; PB: Đào Quốc Tùy, Bùi Thị Lệ Thủy; UV: Lê Thị Phương Thảo, Đặng Tuyết Phương, Trần Thị Như Mai
44 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đập Sabo và ứng dụng trong phòng tránh lũ bùn đá
27/12/2019
Nguyễn Th&#224;nh Dương<ntduong>
45 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Lựa chọn hệ số cản động Jc trong tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi theo kết quả thí nghiệm động biến dạng lớn (PDA) tại một số công trình ở Thành phố Hồ Chí Minh
27/12/2019
T&#244; Xu&#226;n Vu<txvu>
46 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tai biến lũ quét, lũ bùn đá – thuật ngữ và phân loại
Thời gian thực hiện từ 27/12/2019 đến 27/12/2019
Nhữ Việt Hà<nvha02>
47 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở
Xây dựng bộ thiết bị và quy trình thí nghiệm xác định hệ số thấm của tầng chứa nước lỗ hổng holocen sử dụng khí (pneumatic slug test - PST)
18/12/2019
CT: Nguyễn Văn Lâm; TK: Nguyễn Thị Thanh Thủy; PB: Dương Thị Thanh Thủy; UV: Nguyễn Văn Phóng Tải tệp đính kèm
48 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ
Nghiên cứu tác động của nguồn nước cấp đến ô nhiễm nước trong các hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất các giải pháp khắc phục
18/12/2019
Vũ Thị Thanh HươngNguyễn B&#225;ch Thảo<nbthao>
Tải tệp đính kèm
49 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)
Đánh giá tác động của xâm nhập mặn đến nguồn nước ngầm khu vực ven biển tỉnh QUảng Nam-Đà Nẵng, Đề xuất giải pháp giảm thiểu
14/12/2019
CT: Phan Tùng Mậu; PB: Nguyễn Bách Thảo, Nguyễn Địch Dỹ; UV: Phí Trường Thành, Vũ Trọng Hồng, Bùi Kim Tuyến Tải tệp đính kèm
50 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước
Nghiên cứu các giải pháp khoa học, công nghệ hạn chế xâm nhập mặn đối với các tầng chứa nước ven biển miền Trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ứng dụng thí điểm cho công trình cụ thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14/12/2019
CT: Trần Duy Kiều; PCT: Nguyễn Bá Dũng; PB: Nguyễn Bách Thảo