Các hoạt động khoa học khác

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
41 "Một số kết quả nghiên cứu mới trong một số mô hình mở rộng mô hình chuẩn".

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Đặng Văn SoaNguyễn Thị Hậu<nthau>,Đào Thị Lệ Thủy,Bùi Thị Hà Giang

10/07/2018

42 Phân tích so sánh một số phương pháp tính toán sức chịu tải của đất nền

Hướng dẫn SVNCKH

Bùi Văn Đức<bvduc>,Bùi Văn SơnLê Minh Trung,Đỗ Văn Dũng,Nguyễn Thanh Toàn

Từ: 01/10/2017

Đến: 09/07/2018

43 Đội tuyển Olympic hóa học 2018

Hướng dẫn đội tuyển Olympic cấp Quốc gia

Công Tiến Dũng<ctdung>Phạm Tiến Dũng<ptdung>,Nguyễn Mạnh Hà<nmha01>,Nguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>,Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>,Vũ Kim Thư<vkthu>

Từ: 01/03/2018

Đến: 09/07/2018

44 Kinh tế học vĩ mô

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Nguyễn Thị Bích NgọcVũ Diệp Anh,Trần Anh Dung,Vũ Thị Hiền

01/07/2018

45 Đào tạo, bồi dưỡng khóa "Quản lý điều hành mỏ và chỉ huy sản xuất" HĐKT số 10/TTKHCNM&MT ký ngày … Giá trj HĐ: 84 Trđ

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Nguyễn Phụ Vụ

30/06/2018

46 Học thuật: "Ứng dụng hiện tượng phân cực ánh sáng"

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Thị Hậu<nthau>

15/06/2018

47 Một vài kết quả nghiên cứu về unparticle physics

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Thị Hậu<nthau>

15/06/2018

48 Ứng dụng framework Laravel vào xây dựng web chát thời gian thực sử dụng NodeJS và SocketIO

Hướng dẫn SVNCKH

Đặng Văn Nam<dvnam>

19/05/2018

49 Khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác truyền thông của Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong giai đoạn hiện nay

Hướng dẫn SVNCKH

Lê Đình Chiều<ldchieu>

18/05/2018

50 Nghiên cứu tương tác kết cấu chống đường hầm với vùng đất đá biến dạng không đàn hồi

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Duyên Phong<ndphong>

15/05/2018