Các hoạt động khoa học khác

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
11 Nghiên cứu hạn hán sử dụng chỉ số lượng mưa tiêu chuẩn (SPI) và hệ thông tin địa lý (GIS)

Hướng dẫn SVNCKH

Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>

Từ: 31/10/2018

Đến: 01/04/2019

12 Nghiên cứu chế độ công tác phù hợp cho doanh nghiệp khai thác than hầm lò tại Việt Nam

Biên soạn sách chuyên khảo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Nguyễn Ngọc Khánh<nnkhanh>Nguyễn Duy Lạc<ndlac>,Đặng Huy Thái<dhthai>,Nguyễn Văn Bưởi<nvbuoi>,Đào Anh Tuấn<datuan>,Nguyễn Thị Bích Ngọc<ntbngoc>,Lê Đình Chiều<ldchieu>,Phạm Kiên Trung<pktrung>,Lê Thị Thu Hường<ltthuong>,Nguyễn Tiến Hưng<nthung01>,Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>,Lê Văn Chiến<lvchien>

29/03/2019

13 Nghiên cứu sử dụng công nghệ Tường đinh đất trong gia cố mái dốc công trình

Hướng dẫn SVNCKH

Hoàng Đình Phúc<hdphuc>

29/03/2019

14 Đánh giá khả năng tự bảo vệ tầng chứa nước khe nứt phun trào bazan vùng Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk

Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường

nbthao

15/03/2019

15 Hội đồng thẩm định đối vưới 06 dự thảo TCVN về Công trinh quan trắc khí tượng thủy văn

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)

CT: Ngô Thị Ngọc Hà

12/03/2019

16 Tổng quan sử dụng sợi thép bê tông và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

nvhung

01/03/2019

17 Nghiên cứu độ tin cậy của công trình tháp bằng thép

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Đỗ Ngọc Tú<dntu>

Từ: 05/09/2018

Đến: 14/02/2019

18 Human Ecology of Climate Change Hazards in Vietnam-Risks for Nature and Humans in Lowland and Upland Areas

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Xem trang web...

Nguyễn An Thịnh,Luc HensThe Anh Luu, Quoc Anh Trinh, Thanh Cong Nguyen, Ha T. T. Le, Thanh Hai Nguyen, Huong T. T. Chu, LY Thi Pham, Hoang Nam Nguyen, Thi T. M. Tong, Thu T. M. Pham, Thuy L. T. Hoang, Van Hanh Ta, Van Hong Nguyen,Nguyễn Văn Trung<nvtrung>

09/02/2019

19 Đề xuất một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

ntdung

Từ: 18/08/2018

Đến: 31/01/2019

20 Nghiên cứu thiết bị cảm biến nghiêng trong TĐCT

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Việt Hà<nvha>

Từ: 01/08/2018

Đến: 15/01/2019