Các hoạt động khoa học khác

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
11 Quan trắc chuyển dịch ngang các mốc trên bề mặt đập dâng chu kỳ 16 NM thủy điện Sơn La

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Lê Đức Tình<ldtinh>Nguyễn Quang Phúc<nqphuc>,Trần Thùy Linh<ttlinh>,Trần Anh Dũng<tadung>,Nguyễn Hà<nhha>

Từ: 26/10/2018

Đến: 18/07/2019

12 Đo quan trác độ lún và chuyển dịch ngang đập chính nhà máy thủy điện Đắc Mi 4A

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Lê Đức Tình<ldtinh>Nguyễn Hà<nhha>,Trần Thùy Linh<ttlinh>,Nguyễn Thị Kim Thanh

Từ: 15/05/2018

Đến: 18/07/2019

13 Hợp đồng số 1605/2018/HĐ

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Nguyễn Trường Xuân<ntxuan>Nguyễn Thế Lộc<ntloc>,Nguyễn Thị Thanh<ntthanh>

Từ: 16/05/2018

Đến: 17/07/2019

14 Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng quan hệ động học giữa nước mặt và nước dưới đất phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước khu vực đô thị thành phố Hà Nội

Tải tệp đính kèm...

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước

CT: GS.TS. Phan Văn Tân; PCT: PGS.TS. Đoàn Văn Cánh; TK: PGS.TS.Đặng Xuân Phong; PB: Nguyễn Bách Thảo, PGS.TS.Phạm Quý Nhân; UV: TS.Bùi Du Dương, TS.Vũ Văn Trường, Nguyễn Văn Lâm, PGS.TS.Phùng Đăng Hiếu

17/07/2019

15 Hợp đồng số 52/2017/HĐ-TNHH-COD

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phạm Minh Tuấn<pmtuan>

Từ: 05/10/2017

Đến: 17/07/2019

16 Tìm hiểu về đánh giá bảo mật mạng

Hướng dẫn SVNCKH

Đỗ Như Hải<dnhai>

Từ: 02/02/2019

Đến: 17/07/2019

17 Hợp đồng số 1346/HĐ-TCS-KH

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Nguyễn Thế Lộc<ntloc>Đoàn Khánh Hoàng<dkhoang01>

Từ: 19/03/2019

Đến: 17/07/2019

18 Nghiên cứu phương pháp và thiết kế thiết bị lọc hài tích cực trên lưới điện

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở

CT: Nguyễn Đình Quang; TK: Nguyễn Quang Ninh; PB: Trần Minh Văn;, Bùi Đình Thanh; UV: Lê Xuân Quế; Đoàn Văn Bình; Nguyễn Bình Khánh;

Từ: 17/12/2018

Đến: 17/07/2019

19 Nghiên cứu tác động của các yếu tố thủy thạch động lực trong vùng bồi xói rừng ngập mặn Việt Nam

Tải tệp đính kèm...

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước

CT: GS.TS. Phan Văn Tân; PCT: PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo; TK: Nguyễn Bách Thảo; PB: PGS.TS. Phùng Đăng Hiếu, PGS.TS.Nguyễn Văn Lập; UV: PGS.TS.Trần Thị Việt Nga, TS.Bùi Du Dương, TS.Nguyễn Bá Thủy, TS.Vũ Văn Trường

17/07/2019

20 HĐ 09/2019/TVKSXD ký ngày 18/01/2019

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Nguyễn Viết T&#236;nh<nvtinh>Lê Tuấn Anh

Từ: 18/01/2019

Đến: 17/07/2019