Các hoạt động khoa học khác

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
61 Nghiên cứu độ tin cậy của công trình tháp bằng thép

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Đỗ Ngọc Tú<dntu>

Từ: 05/09/2018

Đến: 14/02/2019

62 Human Ecology of Climate Change Hazards in Vietnam-Risks for Nature and Humans in Lowland and Upland Areas

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Xem trang web...

Nguyễn An Thịnh,Luc HensThe Anh Luu, Quoc Anh Trinh, Thanh Cong Nguyen, Ha T. T. Le, Thanh Hai Nguyen, Huong T. T. Chu, LY Thi Pham, Hoang Nam Nguyen, Thi T. M. Tong, Thu T. M. Pham, Thuy L. T. Hoang, Van Hanh Ta, Van Hong Nguyen,Nguyễn Văn Trung<nvtrung>

09/02/2019

63 Đề xuất một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

ntdung

Từ: 18/08/2018

Đến: 31/01/2019

64 LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM THẤM TRONG PHÒNG HỢP LÝ NHẰM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU ĐẮP

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>

Từ: 01/08/2018

Đến: 31/01/2019

65 Các phương thức thanh toán điện tử tại Việt Nam hiện nay

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

pttlinh

Từ: 30/09/2018

Đến: 17/01/2019

66 Nghiên cứu thiết bị cảm biến nghiêng trong TĐCT

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Việt Hà<nvha>

Từ: 01/08/2018

Đến: 15/01/2019

67 Nghiên cứu thực trạng tiêu thụ nhà ở xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Hướng dẫn SVNCKH

pmhai

14/01/2019

68 Áp dụng mô hình xích Markop trong phân tích tướng đá khu vực Hoành Bồ, Quảng Ninh

Hướng dẫn SVNCKH

Khương Thế Hùng<kthung>

Từ: 01/10/2018

Đến: 10/01/2019

69 Giáo trình phương pháp xử lý thông tin địa chất

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Lương Quang Khang<lqkhang>Nguyễn Phương<npphuong>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Nguyễn Tiến Dũng<ntdung01>,Khương Thế Hùng<kthung>

Từ: 07/11/2018

Đến: 10/01/2019

70 ĐẶC ĐIỂM CÁC MÔ HÌNH QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Ngọc Khánh<nnkhanh>

09/01/2019