Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
61 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
A comparative study on photocatalytic performance of perovskite materials synthesized from discarded rare earth magnet with the one from pure neodymium salt
Thời gian thực hiện từ 15/10/2019 đến 17/10/2019
Phạm Kh&#225;nh Huy<pkhuy>Hoàng Bích thủy, nguyen thi thuy huyen, Huynh Trung Hai, Mai Thanh Tung
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
62 Biên soạn sách chuyên khảo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Experimental study of the thermomechanical behavior of the carbon textile reinforced refractory concrete subjected to the constant load and temperature heating
14/10/2019
Trần Mạnh Tiến<tmtien>Xuan Hong VU,Emmanuel Ferrier
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
63 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Phát triển kỹ năng Nghe nói cho người học thông qua trích đoạn bộ phim "Love, Rosie"
09/10/2019
Đặng Thanh Mai<dtmai>
Tải tệp đính kèm
64 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phát triển kỹ năng nghe nói cho người học thông qua trích đoạn bộ phim "Me before you"
25/09/2019
Nguyễn Hồng Vân<nhvan>
Tải tệp đính kèm
65 Biên soạn sách chuyên khảo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Treatment effect on failure mode of industrial carbon textile at elevated temperature
11/09/2019
Trần Mạnh Tiến<tmtien>Emmanuel Ferrier,Vu Xuan Hong
Tải tệp đính kèm
66 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường
Chế tạo than sinh học từ bã mía và răm mảnh vụn gỗ keo dùng cho tổng hợp xúc tác axit rắn
30/08/2019
Phạm Xu&#226;n N&#250;i<pxnui>
Tải tệp đính kèm
67 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số phục vụ xây dựng CSDL tỷ lệ 1/10.000 khu vực cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Cam Ranh
Thời gian thực hiện từ 26/02/2018 đến 19/08/2019
Phạm Thế Huynh<pthuynh>Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>,Trần Đình Thành<tdthanh>,Đinh Hải Nam<dhnam01>,Phùng Minh Sơn<pmson>,Đặng Thị Hoàng Nga<dthnga>,Nguyễn Thị Hiền<nthien02>,Trần Thùy Dương<ttduong>
Tải tệp đính kèm
68 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)
Nghiên cứu thiết kế, tời cáp treo chở người trong đường lò hẹp
17/08/2019
CT: Đinh Văn Chiến; UV: Nguyễn Văn Xô
69 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tời kéo sử dụng búa khoan hơi trong hầm lò
17/08/2019
CT: Đinh Văn Chiến; UV: Nguyễn Văn Xô
70 Huấn luyện đội đại biểu của Trường tham gia các giải đấu ngoài Trường (áp dụng với bộ môn Giáo dục thể chất và khoa Giáo dục quốc phòng)
Huấn luyện đội Hội thao Quốc phòng và Hội thao thể dục thể thao lực lượng Dân quân tự vệ quận Bắc Từ Liêm năm 2019
Thời gian thực hiện từ 22/07/2019 đến 10/08/2019
Phạm Công Tú<pctu>Nguyễn Huy Thông<nhthong>