Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
6001 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Hội nghị khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất lần thứ 17, 128-131, 2006
Lê Thị Phương Thảo, Vũ Kim Thư, Nghiên cứu xác định sunfua (S2-) trong nước thải công nghiệp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
15/11/2006
Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>
6002 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Báo cáo HNKH lần thứ 17 - ĐH Mỏ - Địa chất
Sự tương đồng đặc điểm địa chất mỏ của các mỏ titan sa khoáng ven bờ biển Việt Nam và các mỏ sa khoáng tổng hợp các khoáng vật nặng tỉ trọng 4,2 – 5,3 ven bờ biển của một số nước trên thế giới
15/11/2006
Phan Thị Thái<ptthai>
6003 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Tuyển tập các báo cáo hội nghị khoa học trường đại học Mỏ- Địa chất lần thứ 17 (Quyển I)
Đáng giá công tác áp dụng thử nghiệm lò chợ cơ giới hóa đồng bộ tại công ty than Khe Chàm
15/11/2006
Vũ Trung Tiến<vttien>Phan Duy Chắt,Trương Duy Lợi
6004 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Báo cáo HNKH lần thứ 17 - ĐH Mỏ - Địa chất
Lựa chọn chỉ tiêu công nghiệp chính để tính trữ lượng trong đánh giá kinh tế mỏ titan sa khoáng ven bờ biển Việt Nam
15/11/2006
Phan Thị Thái<ptthai>
6005 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Particle and Particle Systems Characterization
Gas-solid two-phase mixtures flowing upward through a confined packed bed
23/10/2006
Yurong HeCông Ngọc Thắng , Yulong Ding
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
6006 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
phát triển công nghệ sử dụng màng để tách CO2
04/10/2006
Nguyen Van PhanLê Quang Duyến<lqduyen>
6007 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Nâng cao hiệu quả của giếng khoan giảm áp cho đê Hà Nội
04/10/2006
Lê Văn Thăng<lvthang>Lê Quang Duyến<lqduyen>
6008 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Kết quả khảo sát bước đầu đặc điểm phân bố và cấu trúc vỏ phong hóa tại đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị
01/10/2006
Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>
6009 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Hội thảo
Xử lý bề mặt bột vật liệu siêu cứng bằng phương pháp mạ điện hóa
18/08/2006
Trần Trung Tới<tttoi>Phạm Thảo,Trần Quốc Lập
6010 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Journal "Cement International"
Investigations of mining systems in the Vietnam limestone industry
14/07/2006
Bùi Xuân Nam<bxnam>Carsten Drebenstedt