Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
6011 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Proceedings of 1st International Conference on Rock Dynamics and Applications DOI:10.1201/b15683-129
AE thresholds and compressive strength of different crystalline rocks subjected to static and dynamic loadings
08/06/2013
Mohammad KeshavarzĐặng Văn Kiên<dvkien>,K. Amini Hosseini,F.L. Pellet
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
6012 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Khoa học đo đạc và bản đồ
mô hình hóa bề mặt công trình từ dữ liệu đo của máy toàn đạc điện tử Trimble S6 với chế độ đo không gương
01/06/2013
Hoàng Thị Thủy<htthuy01>Đinh Công Hòa<dchoa>
Tải tệp đính kèm
6013 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
ĐH Mỏ Công nghệ Trung Quốc
The control technology of mine flood in Baode coal mine
01/06/2013
Li Jian-weiLu Yi,Đào Văn Chi<dvchi>
6014 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí công nghiệp mỏ
Các nguồn sai số ảnh hưởng đến độ chính xác xác định tọa độ và phương vị khi định hướng qua hai giếng đứng
01/06/2013
Võ Chí MỹLê Văn Cảnh<lvcanh>
6015 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
ĐH Mỏ Công nghệ Trung Quốc
Analysis of gas occurrence regularity of coal seam of the no.4 mining area in Luwa coal mine
01/06/2013
Ding Yan WeiLu Yi,Yu Shun Cai,Đào Văn Chi<dvchi>
6016 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Cộng sản điện tử
Vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử ở Việt Nam
29/05/2013
Phí Mạnh Cường<pmcuong>
6017 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Mineral resources and mine development
Transference of Geman risk management system in Vietnamese coal mining industry: requisites of a successful implementation
22/05/2013
Chưa rõ tênNguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>
6018 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công nghiệp Mỏ,
Nghiên cứu tính toán cường độ chịu uốn của dầm bê tông sử dụng thanh polymer thay thế cốt thép chịu lực
20/05/2013
Đặng Quang Huy<dqhuy>Trần Mạnh Hùng
6019 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Proceedings of the First International Workshop on Geology and Natural Resources of ASEAN (Geo ASEAN 1)
Use of pontoon-mounted hydraulic backhoe excavator for extracting subaqueous placer minerals
14/05/2013
Lê Quí Thảo<lqthao>Bùi Xuân Nam<bxnam>,Nguyễn Phụ Minh Vương
6020 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Proceedings of the First International Workshop on Geology and Natural Resources of ASEAN (Geo ASEAN 1)
Propose some technical solutions for titanium mineral mining in Vietnam
14/05/2013
Bùi Xuân Nam<bxnam>Lê Quí Thảo<lqthao>,Hồ Sĩ Giao, Quách Đức Tín