Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
6021 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
煤炭科技 - Cần được chỉnh sửa
掘进工作面预注浆堵水技术的数值模拟
01/05/2013
Cheng zhengGangVũ Trung Tiến<vttien>,jiang haiJun
6022 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Tích hợp tư liệu viễn thám và GIS nghiên cứu sự biến động đới bờ do ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ
01/05/2013
Nguyễn Văn HùngHoàng Văn Nghiệp,Nethnapha,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>
Tải tệp đính kèm
6023 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí kinh tế & phát triển
Bàn về việc xây dựng một số chỉ tiêu dùng cho phân tích BCTC hợp nhất của các tập đoàn kinh tế
01/05/2013
Nguyễn Thị Kim Oanh<ntkoanh>Dương Thị Nhàn<dtnhan>,Phí Thị Kim Thư<ptkthu>
6024 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Nghiên cứu tuyển quặng graphit khu vực Yên Thái, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
01/05/2013
Phạm Hữu Giang<phgiang>Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>
6025 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Công nghiệp mỏ
Sử dụng phần mềm FLAC phân tích hiệu quả khống chế lượng bùng nền trong đường lò chống giữ bằng vì neo kết hợp neo cáp
01/05/2013
Đào Viết Đoàn<dvdoan>
Tải tệp đính kèm
6026 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
European Journal of Control
H∞ control for nonlinear systems with interval non-differentiable time-varying delay
01/05/2013
Nguyễn Trường Thanh<ntthanh02>Vu Ngoc Phat
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
6027 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí công nghiệp Mỏ
Mô hình màu xám dự báo lún với khoảng thời gian quan trắc không đều
01/05/2013
Phạm Quốc Khánh<pqkhanh>
6028 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Công Nghiệp Mỏ
Nghiên cứu quy luật dịch chuyển và biến dạng bãi thải phục vụ đánh giá tác động môi trường
01/05/2013
Vũ Thị HằngNguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>
6029 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
MPES2013. Dresden, Germany. Springer, ISBN: 978-3-319-02677-0
The determination of quartz percentages in coal dust emission during the anthracite coal cutting by mechanical cutting tools.
01/05/2013
Phan Quang Văn<pqvan>Casten Drebenstedt
6030 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
XIVe Congrès de la Société Française de Génie des Procédés
A method to calculate the composition of clathrate hydrate of CO2-CH4, at equilibrium and during crystallization
01/05/2013
Lê Quang Duyến<lqduyen>Herri J-M