Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
5971 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
European Journal of Technology and Design
Research using SVC to Improve the Operation of Wind Power generators in Vietnam
01/10/2016
Đỗ Như ý<dny>
Xem trang web...
5972 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than ở Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin.
01/10/2016
Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>
5973 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ và cấu tạo đển hiệu quả tuyển nổi than cấp hạt ±0,074mm bằng máy tuyển Jameson
01/10/2016
Phạm Văn Luận<pvluan>
5974 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ hạt đến hiệu quả tuyển nổi bùn than bằng máy Jameson
01/10/2016
Lê Việt Hà<lvha>Phạm Văn Luận<pvluan>
5975 09. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q2)
Construction and Building Materials
Utilization of excavated soil in a coal ash based controlled low strength material (CLSM)
01/10/2016
Kim Young-sangĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>,Hyeong-ki Kim, Gyeongo Kang
Xem trang web...
5976 14. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục ESCI, Scopus (không thuộc danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI) (Q3)
Communications on Applied Nonlinear Analysis
Robust finite-time stabilization of nonlinear systems with multiple delays in states and controls
01/10/2016
P. NiamsupNguyễn Trường Thanh<ntthanh02>,Vu Ngoc Phat
Xem trang web...
5977 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Towards integration of radar and optical imagery by applying IHS technique
01/10/2016
Trần Thanh Hà<ttha>
5978 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
nternational conferences on earth science and sustainable geo-resources development - ESASGD 2016
High sensitivity etched-fiber bragg grating sensor for determination of organic content mixtured in gasoline
01/10/2016
Thanh Binh PhamHuy Bui, Van An Nguyen, Quang Minh Ngo, and Van Hoi Pham,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>
5979 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
International Conference on Advances in Mining and Tunnelling
Study on Mechanical Properties and Failure Modes of Specimens with Circular Hole under Impact Load
01/10/2016
Phạm Thị Nhàn<ptnhan>
5980 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Khí tượng thủy văn
Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng mưa đến tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thái Bình
01/10/2016
Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>
Tải tệp đính kèm