Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
5961 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Proc. The Sixth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2015)
Speech enhancement based on nonnegative matrix factorization with mixed group sparsity constraint
03/12/2015
Dương Thị Hiền Thanh<dththanh>Quoc-Cuong Nguyen, Cong-Phuong Nguyen,Thanh-Huan Tran, Ngoc Q. K. Duong
Xem trang web...
5962 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Экономические проблемы и механизмы развития минерально-сырьевого комплекса
Повышение эффективности технологий отработки мощных пластов с обрушением и выпуском угля
03/12/2015
ZUBOV V.P.VASILYEV A.V.,Vũ Thái Tiến Dũng<vttdung>
Tải tệp đính kèm
5963 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Khoa học đo đạc và bản đồ
Nén ảnh số theo nguyên lý hình học Fractal
01/12/2015
Nguyễn Thị Hữu Phương<nthphuong>
Tải tệp đính kèm
5964 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí công nghiệp mỏ
Nghiên cứu quy luật sập đổ của vách gần gương lò chợ khai thác cơ giới hóa đồng bộ thu hồi than nóc và các phương pháp điều khiển
01/12/2015
Vũ Trung Tiến<vttien>
5965 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Nghiên cứu tuyển than bùn vùng Hòn Gai bằng máy tuyển nổi Jameson
01/12/2015
Phạm Văn Luận<pvluan>
5966 26. Báo cáo khoa học đăng trên Hội nghị/Hội thảo khoa học cấp Trường/Học viện (có chỉ số ISBN)
Hội thảo khoa học: Gắn kết Khoa học Cơ bản với các lĩnh vực Mỏ - Địa chất - Dầu khí - Môi trường
Chiều ngoại phụ và các hạt cơ bản trong không – thời gian sáu chiều
01/12/2015
Phan Hồng LiênĐỗ Thị Hồng Hải<dthhai>
5967 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội thảo Gắn kết nghiên cứu Khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Dầu khí và Môi trường, 136-141, 2015
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tới tính kỵ nước của lớp mạ tổ hợp Ni-TiO2
01/12/2015
Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>Nguyễn Duy Kết, Nguyễn Đức Hùng
5968 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ
Khảo sát quy trình thành lập lưới GPS/GNSS trong xây dựng công trình đường hầm. , số 26, 45-51.) Công nghiệp Mỏ.
01/12/2015
Phạm Quốc Khánh<pqkhanh>Võ Ngọc Dũng<vndung>,Nguyễn Văn Thành
5969 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Điều tra thu thập, đồng bộ dữ liệu thời gian thực dữ liệu không gian trên thiết bị di động
01/12/2015
Nguyễn An BìnhTrần Vân Anh<tvanh>
Xem trang web...
5970 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Kỷ yếu HT ứng dụng GIS toàn quốc
Khảo sát sự ảnh hưởng của khí quyển đến cặp ảnh Radar SAR trong xác định biến dạng địa hình
01/12/2015
Trần Vân Anh<tvanh>Trần Quốc Cường, Đặng Vũ Khắc
Tải tệp đính kèm