Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
5951 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong quản lý dữ liệu thông tin địa chất khoáng sản tỉnh Gia Lai
03/10/2013
Lê Thanh Huệ<lthue>Nguyễn Kim Long<nklong01>,Nguyễn Thế Bình<ntbinh02>
5952 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí KHCN Xây dựng ISSN:1859-1566
Xác định thời gian trễ chuyển dịch so với thời điểm tác động của các tác nhân gây chuyển dịch
02/10/2013
Lê Đức Tình<ldtinh>Trần Khánh<tkkhanh>
5953 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Журнал “Бетон –Железобетон”
Luận chứng về lụa chọn vị trí gương lò tiến trước khi đào đường hầm tiết diện lớn hình tròn trong đất đá biến dạng dẻo.
01/10/2013
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Панкратенко А.Н, Чан Туан Минь
5954 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công Nghiệp Mỏ
Kết quả nghiên cứu điều chế hỗn hợp thuốc tuyển để tuyển nổi bùn than của Công ty tuyển than Hòn Gai – Vinacomin
01/10/2013
Phạm Văn Luận<pvluan>Lê Việt Hà
5955 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Ứng dụng phân tích đa chỉ tiêu (MCA) và viễn thám trong việc hỗ trợ mở tuyến giao thông
01/10/2013
Trần Vân Anh<tvanh>Nguyễn Như Hùng, Nguyễn Thị Thu Nga
Xem trang web...
5956 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Acta Geotechnica
Three-Dimensional Numerical Simulation for Mechanized Tunnelling in Soft Ground - The Influence of the Joints
01/10/2013
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>Daniel Dias, Pierpaolo Oreste, Irini Djeran-Maire
Xem trang web...
5957 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Tự động hóa ngày nay; ISSN 1859 - 0551
Hệ thống quản lý và giám sát tiêu thụ điện năng
01/10/2013
Khổng Cao Phong<kcphong>
5958 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Hội thảo khoa học
Một vài ý kiến góp ý nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu và quản lý khoa học cấp cơ sở ở trường Đại học Mỏ - Địa chất
01/10/2013
Đỗ Văn Bình<dvbinh>
Tải tệp đính kèm
5959 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Phương pháp tính thể tích khối địa hình theo lưới tam giác
01/10/2013
Nguyễn Quang Khánh<nqkhanh>
5960 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Địa chất
Một số kết quả điều tra mới về quặng magnesit vùng Kon Queng, Gia Lai
01/10/2013
Ngô Văn MinhĐỗ Văn Nhuận<dvnhuan>,Đường Khánh,Nguyễn Quang Mạnh