Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
5981 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Khả năng ứng dụng Web Atlas trong công tác hỗ trợ quản lý hành chính
01/08/2013
Bùi Ngọc Quý<bnquy>
5982 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Kết quả nghiên cứu về tuổi đồng vị U-Pb zircon các thành tạo leucogranit khu vực Thác Bạc Sa Pa, Lào Cai
01/08/2013
Trần Văn ThànhPhạm Trung Hiếu<pthieu>,Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>
5983 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công nghiệp mỏ số 4-2013
Đánh giá mức độ bền vững của nước dưới đất theo bộ chỉ số, áp dụng cho tầng chứa nước Pleistocen khu vực Hưng Yên
01/08/2013
Đỗ Văn Bình<dvbinh>Đỗ Đức Tùng
Tải tệp đính kèm
5984 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí công nghiệp mỏ
Xây dựng thuật toán xác định vùng ảnh hưởng của việc đổ thải trên các mỏ than lộ thiên ở Việt Nam
01/08/2013
Trần Đình Bão<tdbao>
5985 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ
2,3,5,6-ТЕТРАОКСО-4-НИТРОПИРИДИНАТЫ ГЕКСААКВАКОБАЛЬТА(II) И КАДМИЯ(II): СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА [М(H2O)6](C5HN2O6)2 ⋅ 2H2O (M = Co, Cd)
01/08/2013
Ковальчукова О. В.Нгуен Динь До, А. И. Сташ
Tải tệp đính kèm
5986 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 51, 3A, 219-229, 2013
Đặc tính của lớp mạ Ni composite nano xêri đioxit
01/08/2013
Nguyễn Đức HùngLê Thị Phương Thảo<ltpthao>,...
5987 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Journal of Porous Materials
A new model for water adsorption in porous ceramics
14/07/2013
Vũ Đình Hiếu<vdhieu>Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Đỗ Văn Bình<dvbinh>,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Kuen Seng Wang, Jung Hsing Chen
5988 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí tài nguyên và môi trường, Bộ tài nguyên môi trường
ỨNG DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN THUỘC VINACOMIN
13/07/2013
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>
5989 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công nghiệp mỏ
Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác dự báo biến dạng bề mặt do khai thác hầm lò ở bể than Quảng Ninh
09/07/2013
Nguyễn Quốc Long<nqlong>Cao Xuân Cường<cxcuong>,Vương Trọng Kha<vtkha>
5990 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất
Một số kết quả bước đầu nghiên cứu vật liệu xây dựng tự nhiên vùng ven biển Đông Bắc Việt Nam
09/07/2013
Trần Bỉnh Chư<tbchu>Ngô Xuân Đắc<nxdac>,Vũ Thị Thảo Linh,Hoàng Thị Thoa<htthoa>,Lê Thị Thu<ltthu>