Công bố khoa học



STT Công bố khoa học Xem
6041 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Tuyển tập các công trình khoa học. Kỷ niệm 50 năm thành lập bộ môn Xây dựng công trình ngầm và mỏ 1966-2016
Mô phỏng toán học để xác định dịch chuyển cho phép của biên hầm mặt cắt tròn
10/07/2016
Nguyễn Duyên Phong<ndphong>Nguyễn Xuân Mãn<nxman>,A.N. Pankratenco,Nguyễn Thành Nam
6042 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Journal of science of HNUE
Tán xạ có sự tham gia của U – Hạt khi xét tới sự phân cực trong siêu đối xứng
10/07/2016
Đào Thị Lệ ThủyNguyễn Thị Hậu<nthau>,Nguyễn Thị Tươi
Tải tệp đính kèm
6043 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tài nguyên và môi trường
Hàm lượng kim loại nặng trong nước và trần tích sông Nhuệ, đoạn từ Cầu Tó đến Cống Thần
10/07/2016
Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>
Tải tệp đính kèm
6044 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXV
Hệ thống hóa các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của quá trình dịch chuyển đất đá do khai thác than hầm lò
09/07/2016
Nguyễn Quốc Long<nqlong>Vương Trọng Kha<vtkha>
6045 08. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q1)
Construction and Building Materials
Fresh and hardened properties of steel fiber-reinforced grouts containing ground granulated blast-furnace slag
09/07/2016
Kim Dong JooPark Gi Joon,Lê Huy Việt<lhviet>,Do Young Moon
Xem trang web...
6046 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Geotec Hanoi 2016
Study in engineering geological conditions for underground development in Hanoi.
09/07/2016
Tạ Đức Thịnh<tdthinh>Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>
Tải tệp đính kèm
6047 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056
Nghiên cứu chọn giải pháp hợp lý để tự động hóa khởi động các tuyến băng chuyền trong ngành công nghiệp khai thác mỏ
08/07/2016
Phạm Thị Thanh Loan<pttloan>Đặng Văn Chí,Phạm Minh Hải, Thái Hải Âu
6048 26. Báo cáo khoa học đăng trên Hội nghị/Hội thảo khoa học cấp Trường/Học viện (có chỉ số ISBN)
ESASGD (Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành các Khoa học Trái đất và Mỏ ETESMI)
Xây dựng một số phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lí đại cương
08/07/2016
Bùi Hữu Nguyên<bhnguyen>Dư Thị Xuân Thảo<dtxthao>,Vũ Bá Dũng<vbdung>,Bùi Thị Thanh Lan<bttlan>,Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Tống Bá Tuấn<tbtuan>
6049 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công thương (Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ)
Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khi lựa chọn máy móc thiết bị sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp
05/07/2016
Lê Thị Thu Hường<ltthuong>Nguyễn Văn Thưởng<nvthuong>
Tải tệp đính kèm
6050 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
CFD Processing Techniques for Particle Image and -Tracking Velocimetry
Pressure evaluation from PIV measurements by several approaches
03/07/2016
Laurent DavidY.J. JEON,L. CHATELLIER,Nguyễn Văn Tuệ<nvtue>,F. Pons,A. BEAUDOIN,S. HUBERSON,B. TREMBLAIS
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm