Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
6031 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội thảo KHCN Mỏ toàn Quốc
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đến tình trạng cách điện của mạng điện mỏ hầm lò
01/08/2016
Đỗ Như ý<dny>
Tải tệp đính kèm
6032 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Kỷ yếu hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXV
Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành than để hội nhập và phát triển
01/08/2016
Chưa rõ tênNguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>
6033 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
Научно-технический журнал «Инженер-нефтяник»
Эффективность применения роторной управляемой системы для бурения скважин на предприятии Вьетсовпетро (СРВ)
31/07/2016
Nguyễn Tiến Hùng<nthung>
Tải tệp đính kèm
6034 09. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q2)
Environmental Earth Sciences
GIS-based modeling of rainfall-induced landslides using data mining-based functional trees classifier with AdaBoost, Bagging, and MultiBoost ensemble frameworks
23/07/2016
Dieu Tien BuiTien-Chung Ho,Biswajeet Pradhan,Binh-Thai Pham,Nhữ Việt Hà<nvha02>,Inge Revhaug
Xem trang web...
6035 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Journal "Mining Science and Technology"
Application of geostatistical tools to assess geological certainty for Sinquyen Copper mine, Vietnam
19/07/2016
Mai Ngọc LuânBùi Xuân Nam<bxnam>
6036 09. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q2)
Journal "Mining Science and Technology"
Status of Development Orientations for Mining Titanium Placer in Vietnam
14/07/2016
Bùi Xuân Nam<bxnam>Ho Si Giao
6037 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị KHKT mỏ lần thứ 25
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG ERP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN THUỘC VINACOMIN GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
13/07/2016
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>
6038 09. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q2)
Mining Informational and Analytical Bulletin (Scientific and Technical Journaj), N0 7/2016
structure and propertics of fiber-reinforced concrete method laser-ultrasonic structurescopy
10/07/2016
Karabutov A.A.Nguyen X. M., Pham M. H., Cherepetskaya E.V
6039 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Tuyển tập các công trình khoa học. Kỷ niệm 50 năm thành lập bộ môn Xây dựng công trình ngầm và mỏ 1966-2016
Lún sụt mặt đất do ảnh hưởng của việc xây dựng công trình ngầm
10/07/2016
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Nguyễn Thành Nam
6040 09. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q2)
Tuyển tập các CT KH kỷ niệm 50 năm thành lập bộ môn XD CTN-Mỏ 1966-2016, tr 310
Mô phỏng toán học để xác định chuyển vị cho phép của biên đường hầm mặt cắt ngang hình tròn
10/07/2016
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>