Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
2931 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Hệ thống hóa các phương pháp xác định lượng vật tư dự trữ trong công tác lập kế hoạch cung ứng vật tư của các doanh nghiệp
Thời gian thực hiện từ 01/02/2017 đến 22/05/2018
Nguyễn Thị Kim Ng&#226;n<ntkngan>
2932 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số ý kiến hoàn thiện chương trình giảng dạy môn Kinh tế học vĩ mô, Khoa Kinh tế QTKD, Trường Đại học Mỏ Địa chấtẤT
Thời gian thực hiện từ 03/03/2018 đến 20/05/2018
Nguyễn Thị Bích Ngọc<ntbngoc>
2933 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Ứng dụng framework Laravel vào xây dựng web chát thời gian thực sử dụng NodeJS và SocketIO
19/05/2018
Đặng Văn Nam<dvnam>
2934 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm tại Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin
Thời gian thực hiện từ 01/02/2018 đến 19/05/2018
Nguyễn Thị Minh Thu<ntmthu>
2935 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Phân tích và dự báo giá than làm cơ sở cung cấp than ổn định cho Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020
Thời gian thực hiện từ 18/05/2018 đến 18/05/2018
Đồng Thị B&#237;ch<dtbich>
2936 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác truyền thông của Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong giai đoạn hiện nay
18/05/2018
Lê Đình Chiều<ldchieu>
2937 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Vận dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích ảnh hưởng của tự do hóa thương mại tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
17/05/2018
Vũ Diệp Anh<vdanh>
2938 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Nghiên cứu ký thuật của bài tập TDTT trong GDTC cho SV trường ĐH Mỏ - Địa chất.
Thời gian thực hiện từ 02/02/2018 đến 17/05/2018
Lê Viết Tuấn<lvtuan01>
2939 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu tương tác kết cấu chống đường hầm với vùng đất đá biến dạng không đàn hồi
15/05/2018
Nguyễn Duyên Phong<ndphong>
2940 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Khởi nghiệp kinh doanh tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp
14/05/2018
pmhai