Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
2011 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu xác định các khối trượt tiềm ẩn ở bãi thải mỏ than Phấn Mễ, đề xuất các giải pháp phòng ngừa trượt lở, ổn định bền vững hoạt động khai thác và môi trường
Thời gian thực hiện từ 10/10/2018 đến 01/05/2019
Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>
Tải tệp đính kèm
2012 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu ảnh hưởng của một vài yếu tố đến quá trình lọc bùn than
01/05/2019
Phạm Văn Luận<pvluan>
2013 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu khả năng áp dụng các phương pháp địa vật lý trong nghiên cứu và dự báo trượt lở đất một số tỉnh miền núi phía Bắc
Thời gian thực hiện từ 01/12/2018 đến 01/05/2019
Trương Thị Chinh<ttchinh>
2014 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ (Không tính điểm khoa học)
Tham gia Hội đồng xét đề tài cấp bộ ở trường 1
01/05/2019
Không rõDư Thị Xuân Thảo<dtxthao>
2015 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Chế tạo vật liệu La1-x BaxMnO3 xốp bằng phương pháp đơn giản định hướng ứng dụng làm cực âm của SOFC
01/05/2019
Nguyễn Việt TuyênTrần Thị Hà<ttha01>,Phi Thị Hương
Tải tệp đính kèm
2016 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu giải pháp xử lý lắng đọng muối CACO3 và CASO42H2O trong ống khai thác và hệ thống thiết bị bề mặt tại lô PM3-CAA
01/05/2019
Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>
2017 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng chấn động nổ mìn tới độ ổn định của bờ mỏ cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp, Bình Dương
Thời gian thực hiện từ 01/11/2018 đến 01/05/2019
Nguyễn Anh Tuấn<natuan>
2018 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu, xác định các thông số hợp lý của bãi thải tầng cao đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết biến đổi cực đoan: áp dụng cho bãi thải của mỏ lộ thiên
Thời gian thực hiện từ 01/11/2018 đến 01/05/2019
Nguyễn Anh Tuấn<natuan>
2019 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số dạng bài tổ hợp trong Olympic đại số tuyến tính
01/05/2019
Lê Thị Hương Giang<lhgiang>
Tải tệp đính kèm
2020 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu hoàn thiện các thông số nêm hợp lý trong tách đá khối cho mỏ đá Chữ Quê, Thừa Thiên Huế
Thời gian thực hiện từ 01/10/2018 đến 01/05/2019
Phạm Văn Việt<pvviet>