Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
251 Nhà nước - VT-UD.04/16-20
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong phát hiện và đánh giá hình thái bố trí cơ sở, trận địa quân sự
Thời gian thực hiện từ 01/12/2016 đến 01/01/2020
Quá hạn
Đào Khánh HoàiTrần Xuân Trường<txtruong>,Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Lê Đại Ngọc,Tóng Thị Hạnh,Phạm Xuân Hoàn,Nguyễn Lâm Tới, Lê Vũ Hồng Hải,Vũ Văn Trường,Nguyễn Sách Thành,Mai Đình sinh,Thiệu Hoàng Thanh
Tải tệp đính kèm
252 Nhà nước - BĐKH.10/6-20
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý biến động tài nguyên, hoàn thiện công cụ quản lý và nâng cao năng lực giám sát biến động sử dụng đất
Thời gian thực hiện từ 01/12/2016 đến 01/12/2019
Quá hạn
Nguyễn Phi SơnĐỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>,Nghiêm Văn Tuấn, Trần Tuấn Ngọc,Trần Quốc Bình, Nguyễn Văn Chiến,Trinh Minh Tùng, Nguyễn Thanh Thủy,Đặng Xuân Thủy,Đinh Hải Nam<dhnam01>
Tải tệp đính kèm
253 Nhà nước - TN16/T02
Tăng cường hiệu quả giải pháp bổ cập và dâng cao mực nước ngầm giải quyết khó khăn về nước cho mùa hạn trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên
Thời gian thực hiện từ 01/12/2016 đến 30/11/2019
Quá hạn
Vũ Thị Minh NguyệtNguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Lại Hợp Phòng, Nguyễn Minh Quảng, Phan Thị Kim Văn, Bùi Văn Thơm, Mai Thành Tân, Nguyễn Thị Thảo, Ngô Tuấn Tú, Nguyễn Xuân Tặng
Tải tệp đính kèm
254 Bộ - MS 15.16 - HĐ - KHCN - NSCL
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng đối với thuốc nổ TNT dùng trong công nghiệp.
Thời gian thực hiện từ 15/07/2016 đến 15/07/2017
Quá hạn
Chưa rõ tên
255 Nhà nước - Hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học số 23/2016/HĐKH-DATP2
Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển đảo Phú Quý, tỷ lệ 1:50.000
Thời gian thực hiện từ 01/06/2016 đến 30/12/2016
Quá hạn
Hoàng Văn Long<hvlong>Phan Văn Bình<pvbinh>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Đào Văn Nghiêm<dvnghiem>
256 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2016-MDA-05ĐT
Nghiên cứu điều kiện thành tạo quặng Đồng bồn trũng An Châu, Đông bắc Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2016 đến 01/06/2018
Quá hạn
Lê Thị Thu<ltthu>Hoàng Thị Thoa<htthoa>,Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>
257 Nhà nước - 104.01-2015.66
Nghiên cứu thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học chi bọ chó (Buddleja) họ Bọ chó (Buddlejaceae) ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 12/04/2016 đến 12/04/2019
Quá hạn
Trương Thị Thu HiềnNguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>, Lê Văn Đông,Lê Huyền Trâm, Dương Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thảo, Đỗ Minh Trung,Hoàng Việt Dũng
Tải tệp đính kèm
258 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B 2016 – MĐA-02ĐT
Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer hữu cơ xốp cho quá trình lưu trữ, xử lý CO2 trong khí thải công nghiệp
Thời gian thực hiện từ 01/02/2016 đến 30/06/2018
Quá hạn
Tống Thị Thanh Hương<ttthuong>Công Ngọc Thắng<cnthang>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Vũ Văn Toàn<vvtoan>,Nguyễn Anh Dũng<nadung01>,Nguyễn Mai Hà<nmha>,Bùi Thu Hoài
259 Cơ sở - T16-28
Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh RADAR lập thể để thành lập mô hình số độ cao ( Digital Elevation Model) trong điều kiện Việt Nam.
Thời gian thực hiện từ 02/01/2016 đến 10/12/2016
Quá hạn
Trần Thanh Hà<ttha>Nguyễn Minh Hải<nmhai>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>
260 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2016-MDA-11ĐT
Nghiên cứu phương pháp xác định dị thường trọng lực cho vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa bằng số liệu đo cao vệ tinh và số liệu trọng lực vệ tinh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2017
Quá hạn
Vũ Văn Trí<vvtri>Nguyễn Văn Sáng<nvsang>,Lê Minh Tá<lmta>,Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Bùi Khắc Luyên<bkluyen>,Vũ Đình Toàn<vdtoan>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam>,Kim Thị Thu Hương<ktthuong>,Phạm Văn Tuyên