Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3871 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Tìm hiểu chuẩn mực kế toán quốc tế về tổn thất tài sản và điều kiện vận dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 13/05/2019
Nguyễn Thị Minh Thu<ntmthu>
3872 Huấn luyện đội đại biểu của Trường tham gia các giải đấu ngoài Trường (áp dụng với bộ môn Giáo dục thể chất và khoa Giáo dục quốc phòng)
Giải Quần vợt cán bộ, giảng viên các trường Đại học, Cao Đẳng và Học viện khu vực Hà Nội năm 2019
Thời gian thực hiện từ 22/04/2019 đến 12/05/2019
Lê Viết Tuấn<lvtuan01>
Tải tệp đính kèm
3873 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền tự do tới hiệu quả kinh doanh của các Công ty cổ phần than Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/08/2018 đến 11/05/2019
Dương Thị Nhàn<dtnhan>
3874 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nhiệt điện than Việt Nam: Vấn đề và giải pháp
Thời gian thực hiện từ 01/12/2018 đến 11/05/2019
Nguyễn Thị Bích Phượng<ntbphuong>
3875 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đặc điểm thành tạo vecmiculit khu vực Ba Tơ- Quảng Ngãi và định hướng sử dụng
10/05/2019
L&#234; Thị Thu<ltthu>
Tải tệp đính kèm
3876 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu ảnh hưởng của thi công công trình ngầm metro đến độ ổn định công trình bề mặt
Thời gian thực hiện từ 01/11/2018 đến 10/05/2019
Đặng Văn Ki&#234;n<dvkien>
3877 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp số phân tích ổn định khối trượt tại Cao Thắng, Quảng Ninh
10/05/2019
dvbinh01
3878 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu chế tạo bộ thí nghiệm điều khiển module nghịch lưu công suất 3 pha bằng vi điều khiển
Thời gian thực hiện từ 01/10/2018 đến 10/05/2019
Khổng Cao Phong<kcphong>
3879 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ (Không tính điểm khoa học)
Hoàn thiện thiết kế, công nghệ và chế tạo một số loại cánh quạt gió chính phục vụ thông gió trong mỏ than hầm lò
09/05/2019
Đỗ Trung HiếuNguyễn Văn X&#244;<nvxo>
3880 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Ứng dụng Inventor trong thiết kế, mô phỏng hệ dẫn động cơ khí.
Thời gian thực hiện từ 01/11/2018 đến 09/05/2019
Nguyễn Duy Chỉnh<ndchinh>