Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
2601 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng của du động ngẫu nhiên
Thời gian thực hiện từ 01/02/2017 đến 18/05/2017
Nguyễn Thế L&#226;m<ntlam>
Tải tệp đính kèm
2602 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Nhật Bản và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam
14/05/2017
pmhai
2603 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN HẦM LÒ
13/05/2017
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>
2604 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng đối với học sinh sinh viên tại Phòng Giao Dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/08/2016 đến 11/05/2017
Dương Thị Nhàn<dtnhan>
2605 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu nhu cần của sinh viên về các dịch vụ hỗ trợ tại trường Đại học Mỏ - Địa Chất.
Thời gian thực hiện từ 30/09/2016 đến 05/05/2017
Nguyễn Văn Thưởng<nvthuong>
2606 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương tới ngành than Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/11/2016 đến 05/05/2017
Nguyễn Thị Bích Ngọc<ntbngoc>
Tải tệp đính kèm
2607 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đánh giá thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên trường Đại học Mỏ -Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/10/2016 đến 05/05/2017
Phan Thị Th&#249;y Linh<pttlinh>
2608 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Ứng dụng mô hình Gauss đánh giá hiện trạng môi trường không khí quận Cầu Giấy, Hà Nội
03/05/2017
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>
Tải tệp đính kèm
2609 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đánh giá ảnh hưởng của môi trường phóng xạ trong hoạt động khoáng sản tại khu vực mỏ đất hiếm Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
03/05/2017
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>
Tải tệp đính kèm
2610 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu ảnh hưởng mực nước rút tới ổn định mái dốc thân đê ,áp dụng tính toán cho một đoạn đê sông Đáy
Thời gian thực hiện từ 01/10/2016 đến 03/05/2017
Bùi Anh Thắng<bathang>