Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
5091 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công nghiệp mỏ số 3-2001
Arsen trong nước ngầm và ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe cộng đồng
01/06/2001
Đỗ Văn Bình<dvbinh>Bùi Học<bhhoc>,Đào Đình Thuần<ddthuan>
Tải tệp đính kèm
5092 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ- Địa chất, Tập 31
Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để giải một số bài toán thống kê kết quả thí nghiệm các đặc trưng cơ lý của đất đá
04/09/2000
Tô Xuân Vu<txvu>Hoàng Kim Bảng<hkbang>
5093 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tuyển tập Hội nghị Khoa học lần thứ 14, quyển 3, Địa chất công trình, Địa chất thủy văn và Môi trường
Nghiên cứu quá trình phá huỷ thấm xẩy ra trong cát dưới nền đê Hà Nội bằng thí nghiệm mô hình,
04/06/2000
Tô Xuân Vu<txvu>
5094 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 6/1999. ISSN: 0868-7052
Vài suy nghĩ về mô hình toán học cho thiết kế thông gió mỏ hầm lò
01/08/1999
Phan Quang Văn<pqvan>
5095 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công nghiệp mỏ số 3/1999
Đánh giá nguồn nước chảy vào lò nghiêng cánh chìm Phấn Mễ - Thái Nguyên
01/06/1999
Đỗ Văn Bình<dvbinh>
Tải tệp đính kèm
5096 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ - Địa chất
Sự giống và khác nhau của hệ thống phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế xí nghiệp các dự án đầu tư vào công nghiệp của Liên xô cũ và các nước Đông Âu với UNIDO
01/12/1998
Phan Thị Thái<ptthai>
5097 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Báo cáo HNKH lần thứ 13 - ĐH Mỏ- Địa chất
Các phương pháp đánh giá độ bất trắc và rủi ro của dự án đầu tư, vận dụng vào đánh giá dự án xây dựng nhà máy khí hóa lỏng Dinh Cố
15/11/1998
Phan Thị Thái<ptthai>
5098 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Kỷ yếu HNKH ĐH. Mỏ- Địa chất, Lân thứ 13, HN, 1998, ( Quyển 1) tr. 62-65
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tính lưu biến của bê tông liền khối
01/11/1998
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Phạm Minh Đức, Phạm Mạnh Hào
5099 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Kỷ yếu HNKH ĐH. Mỏ- Địa chất, Lân thứ 13, HN, 1998, ( Quyển 1) tr. 110-112
Dự án hầm đường bộ đèo Hải Vân
01/11/1998
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Phạm Mạnh Hào
5100 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Kinh tế địa chất và nguyê liệu khoáng
Các phương pháp đánh đánh giá độ bất trắc và rủi ro của dự án đầu tư, vận dụng vào đánh giá dự án xây dựng nhà máy khí hóa lỏnh Dinh Cố
01/10/1998
Phan Thị Thái<ptthai>