Đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống quản lý hoạt động khoa học tại ĐH Mỏ - Địa Chất

Nhằm khuyến khích và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, phòng Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống quản lý thông tin hoạt động khoa học.
Cán bộ, giảng viên trong nhà trường đăng nhập vào hệ thống qua tài khoản đã được cung cấp, thay đổi mật khẩu mặc định và tiến hành cập nhật thông tin về mọi hoạt động khoa học của cá nhân cùng các cộng sự.

Điểm chuẩn xét tuyển của trường đại học Mỏ – Địa chất