Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học công nghệ

Sau một thời gian đưa vào vận hành thử nghiệm Hệ thống quản lý họa động khoa học - Trường ĐH Mỏ Địa Chất, phòng KHCN đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các cá nhân, đơn vị trong trường. Trên cơ sở đó tiến hành cập nhật, sửa lỗi để hoàn chỉnh Hệ thống trước khi đưa vào vận hành chính thức.
Để thuận tiện cho việc quản lý cũng như tra cứu thông tin hoạt động khoa học công nghệ, cán bộ, giảng viên trong nhà trường đăng nhập vào hệ thống qua tài khoản đã được cung cấp, thay đổi mật khẩu mặc định và tiến hành nhập thông tin về hoạt động khoa học của mình. Ngoài tài khoản mặc định, cá nhân có thể đăng nhập vào tài khoản bằng Số điện thoại, Email hoặc Mã cán bộ viên chức (thông tin bổ sung trong phần Thông tin tài khoản)
Trong quá trình kê khai thông tin công trình khoa học, người kê khai cần lưu ý nhập đầy đủ tên cá nhân chủ trì, tác giả/hướng dẫn chính cùng toàn bộ các thành viên tham gia:
- Đối với các cá nhân tham gia thực hiện thuộc trường ĐH Mỏ Địa Chất, cần nhập vào bằng cách nhấn nút tìm kiếm bên cạnh ô nhập và chọn tên cá nhân trong danh sách có sẵn. Khi chọn xong, tên thành viên tham gia sẽ có dạng "Họ Và Tên<Tên Đăng Nhập>" Như hình bên dưới. Lúc này hoạt động khoa học đó sẽ tự động được gán và tính điểm cho thành viên được đánh dấu.
- Đối với các cá nhân tham gia không thuộc trường ĐH Mỏ Địa Chất, người nhập gõ đầy đủ họ tên vào ô nhập và ngăn cách bằng dấu phẩy. 


Trong danh sách hoạt động khoa học, các thành viên tham gia thuộc trường ĐH Mỏ Địa Chất sẽ hiển thị ở dạng "link text" (chữ màu xanh), các thành viên tham gia không thuộc Trường sẽ hiển thị dạng "text" thông thường (chữ màu đen).


Sau khi nhập xong di chuyển sang mục thống kê để tự chấm điểm cho mình, có thể xem điểm của các thành viên khác bằng cách nhấn vào nút "người khác" và chọn trong danh sách.
Khi đăng nhập vào hệ thống, danh sách hiển thị mặc định các thông tin liên quan đến riêng cá nhân. Nếu muốn xem, tra cứu tổng quan thì tích chọn vào “Xem toàn trường”.
Một vài chức năng phục vụ tra cứu thông tin trong hệ thống: 
   - Khi ở chế độ không đăng nhập, danh sách đề tài mặc định hiển thị các đề tài đang thực hiện theo thứ tự thời gian từ mới đến cũ. Muốn xem các đề tài đã thực hiện xong cần chọn lại các trạng thái khác.
   - Hệ thống hỗ trợ tra cứu theo tên đề tài, tên công bố, tên hoạt động khoa học, tên cá nhân tham gia
   - Lọc danh sách đề tài theo các cấp Cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà nước, hoạt động KHCN cấp Tỉnh/Doanh nghiệp
   - Lọc theo đơn vị chủ trì đề tài (Khoa, Bộ môn)
   - Lọc danh sách công bố theo phân loại tạp chí, loại kỷ yếu
   - Lọc danh sách các hoạt động khoa học khác theo phân loại hoạt động
   - Lọc theo khoảng thời gian
   - Lọc theo tên tác giả