Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
81 Cấp Cơ sở - T19-37
Nghiên cứu ứng dụng digital marketing trong thu hút người học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 30/11/2019 đến 30/11/2020
Quá hạn
Phạm Kiên Trung<pktrung>Lê Văn Chiến<lvchien>,Nguyễn Đức Thắng<ndthang>,Đào Anh Tuấn<datuan>,Phan Thị Thùy Linh<pttlinh>
82 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - 4700006616
Nguồn gốc quặng wolfram-đa kim mỏ Núi Pháp, Đại Từ, Thái Nguyên
Thời gian thực hiện từ 16/11/2019 đến 16/12/2019
Quá hạn
PGS.TS Nguyễn Quang LuậtPGS.TS Bùi Hoàng Bắc,TS Nguyễn Khắc Du,ThS Lê Thị Thu
Tải tệp đính kèm
83 Cấp Cơ sở - T19-43
Những rào cản hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên khối các Trường Đại học Kỹ thuật khu vực Hà Nội: Thực trạng và Giải pháp
Thời gian thực hiện từ 01/11/2019 đến 30/11/2020
Quá hạn
Nguyễn Lê Hà Giang<nlhgiang>Nguyễn Thi Phương<ntphuong>,Nguyễn Thu Hương<nthuong01>,Phạm Thị Thu Hường
84 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - 01C-06/02-2019-3
Nghiên cứu chế tạo chế phẩm tạo màng phủ sinh học từ phụ phẩm ngành tơ tằm để bảo quản một số loại quả có tiềm năng xuất khẩu của Hà Nội
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 01/09/2021
Đang thực hiện
Đào Đình Thuần<ddthuan>Bùi Thị Lệ Thủy<btlthuy>,Nguyễn Thị Linh<ntlinh>,Phạm Xuân Núi<pxnui>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Vũ Văn Toàn<vvtoan>,Nguyễn Văn Dũng<nvdung>,Ngô Thanh Hải<nthai>,Ngô Hà Sơn<nhson>,Hồ Văn Sơn<hvson>,Trương Văn Từ<tvtu>,hoang thị tuyết mai,nguyễn đức hạnh,nttuan,Nguyễn Mai Hà<nmha>,Nguyễn Khắc Long<nklong>,Trần Đình Kiên<tdkien>,Phạm Trung Kiên<ptkien>
Tải tệp đính kèm
85 Cấp Nhà nước - KC.09/16-20
Xây dựng luận cứ khoa học phục vụ công tác quy hoạch, điều tra, thăm dò khai thác khoáng sản vùng biển 0-200m nước Đông Nam Bộ
Thời gian thực hiện từ 22/09/2019 đến 20/06/2020
Quá hạn
Nguyễn Tiến ThànhNguyễn Phương<npphuong>,Nguyễn Đình Lập,Nguyễn Trần Hùng,Nguyễn Trọng Hảo,Dương Tuấn Ngọc,Lý Quang Hiếu
86 Cấp Nhà nước - 105.08-2019.09
Nghiên cứu phát triển công cụ dự báo khả năng sụt lở gương than trong các lò chợ dài cơ giới hóa đồng bộ tại các mỏ khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 05/09/2019 đến 05/09/2021
Đang thực hiện
Lê Tiến Dũng<ltdung>Vũ Đình Hiếu<vdhieu>,Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Đào Văn Chi<dvchi>,Vũ Trung Tiến<vttien>,Đào Hồng Quảng
Tải tệp đính kèm
87 Cấp Nhà nước - 107.01-2019.03
Nghiên cứu tính chất cơ học của vật liệu bê tông tính năng siêu cao gia cố cốt sợi thép chịu tác dụng tải trọng va đập, nổ: Áp dụng cho các công trình quân sự
Thời gian thực hiện từ 01/09/2019 đến 30/09/2021
Đang thực hiện
Ngô Trí ThườngLê Huy Việt<lhviet>,Phạm Thái Hoàn, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Duy Liêm, Bùi Ngọc Kiên, Trương Văn Đoàn
Tải tệp đính kèm
88 Cấp Bộ - CT.2019.01.02
Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại nhằm đánh giá, phân vùng nguy cơ trượt lở đất cho khu vực miền núi phía bắc Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/07/2019 đến 30/06/2021
Đang thực hiện
Lê Văn Hưng<lvhung>Nhữ Việt Hà<nvha02>,Ngô Thị Phương Thảo<ntpthao>,Đặng Hữu Nghị<dhnghi>,Hoàng Anh Đức<haduc>,Nguyễn Thị Thanh<ntthanh>,Phạm Đức Hậu<pdhau>,Hồ Thị Thảo Trang<htttrang>,Trương Xuân Bình<txbinh>,Phạm Thị Hải Vân<pthvan>
89 Cấp Nhà nước - KC.09.40/16-20
Nghiên cứu xác định tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản rắn đáy biển sâu khu vực Tư Chính – Vũng Mây
Thời gian thực hiện từ 01/07/2019 đến 30/09/2020
Quá hạn
Lê Chi MaiLê Hoài Nga, Hoàng Nguyên, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Đình Nguyên,Nguyễn Tiến Hóa, Nguyễn Thị Thắm,Nguyễn Trung Hiếu, NGuyễn Hoàng Sơn,Phan Thiên Hương<pthuong01>
90 Cấp Bộ - CT2019.01-03
NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO TRẠM ĐO, THU THẬP DỮ LIỆU ĐA KÊNH KHÔNG DÂY, DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH ĐỂ XÁC ĐINH QUY LUẬT PHÂN BỐ ĐỘ ẨM, ĐỘ KHÔ HẠN CỦA ĐẤT Ở CÁC KHU VỰC KHÁC NHAU NHẰM GIÁM SÁT ĐỘ ẨM ĐẤT, MỨC ĐỘ HẠN ĐẤT, TRƯỢT LỞ ĐẤT CHO MỘT TỈNH KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Thời gian thực hiện từ 30/06/2019 đến 30/06/2021
Đang thực hiện
Khổng Cao Phong<kcphong>Đặng Văn Chí<dvchi01>,Phạm Thị Thanh Loan<pttloan>,Nguyễn Thế Lực<ntluc>,Phạm Minh Hải,Đào Hiếu,Uông Quang Tuyến<uqtuyen>,Phan Thị Mai Phương<ptmphuong>,Nguyễn Văn Quân