Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
71 Cơ sở - T20-17
Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia biến tính đến tính chất của bê tông chất lượng cao hạt mịn sử dụng trong các công trình ven biển và hải đảo
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 30/05/2021
Quá hạn
Tăng Văn Lâm<tvlam>Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Bùi Văn Đức<bvduc>
Tải tệp đính kèm
72 Cơ sở - T20-09
Nghiên cứu giải thuật SfM phục vụ xử lý dữ liệu ảnh UAV trong thành lập mô hình địa hình 3D
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Quá hạn
Phạm Văn Hiệp<pvhiep>Dương Anh Quân<daquan>,Nguyễn Danh Đức<ndduc>,Bùi Ngọc Quý<bnquy>
73 Cơ sở - T20-01
Nghiên cứu động lực học và điều khiển bám quỹ đạo tay máy robot có khâu đàn hồi
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Quá hạn
Đinh Công Đạt<dcdat>Phạm Ngọc Chung<pnchung>,Bùi Thị Thúy<btthuy>,Trần Thị Trâm<tttram>
74 Cơ sở - T20-29
Nghiên cứu đặc điểm hóa thạch Trùng lỗ (Foraminifera) trong trầm tích Holocen khu vực Tây Nam trũng sâu biển Đông và ý nghĩa của chúng trong việc luận giải môi trường trầm tích.
Thời gian thực hiện từ 31/05/2020 đến 30/06/2021
Sắp hết hạn
Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>Phan Văn Bình<pvbinh>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>,Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>,Hoàng Thị Thoa<htthoa>
75 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - 553/HĐ-TMK-KH
Nghiên cứu xác định đường đặc tính hạ áp thực tế và chế độ làm việc liên hợp của các quạt gió chính đang sử dụng ở mỏ than Mạo Khê
Thời gian thực hiện từ 15/05/2020 đến 15/10/2020
Quá hạn
Đào Văn Chi<dvchi>Trần Xuân Hà<txha>,Nguyễn Cao Khải<nckhai>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>,Nguyễn Văn Quang,Nguyễn Hồng Cường<nhcuong>,Lê Tiến Dũng<ltdung>,Vũ Thái Tiến Dũng<vttdung>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>
76 Cơ sở - USTH.SA.01/20-22
Nghiên cứu kết hợp kỹ thuật giao thoa radar và ảnh máy bay không người lái trong quan trắc biến động rừng ngập mặn
Thời gian thực hiện từ 15/05/2020 đến 15/05/2022
Đang thực hiện
Tống Sĩ SơnPhạm Thị Làn<ptlan>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Phan Thanh Hiền, Phạm Đức Bình,Bùi Văn Tuấn
Tải tệp đính kèm
77 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia / Đề tài độc lập cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - VT-UD.06/17-20
Nghiên cứu tính toán hàm lượng phát thải các bon sử dụng tư liệu viễn thám phục vụ việc kiểm kê khí nhà kính. Thực nghiệm ảnh VNREDSat-1 và các nguồn ảnh hiện có tại Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 07/05/2020 đến 07/05/2021
Quá hạn (Không tính điểm)
Lê Quốc HưngVũ Thị Phương Thảo<vtpthao>,Vũ Thị Tuyết,Nguyễn Ngọc Quang,Trương Thị Tuyết,Nguyễn Dương Anh,Hoàng Thị Bình
78 Bộ - TNMT.2020.08.03
Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian trong giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển (vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển).
Thời gian thực hiện từ 01/05/2020 đến 01/05/2022
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Nguyễn Văn HùngTrần Thanh Hà<ttha>
Tải tệp đính kèm
79 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - 105.08-2019.315
Nghiên cứu sức kháng cắt dư của đất ở mái dốc nhạy cảm với trượt và ảnh hưởng của tốc độ cắt
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 01/04/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Thành Dương<ntduong>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>
80 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - 105.99-2019.302
Lịch sử tiến hóa địa chất vùng Nam Trung Bộ Việt Nam va mối liên quan với quá trình trầm tích ở Trũng Tây Nam Biển Đông trong giai đoạn Kainozoi
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 01/04/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Nguyễn Khắc Du<nkdu>,Phạm Như Sang<pnsang>,Khương Thế Hùng<kthung>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Phan Văn Bình<pvbinh>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>