Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
51 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-20
Nghiên cứu phương pháp giảng dạy chữ Hán cho sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 29/01/2023 đến 31/12/2023
Quá hạn
Trần Thị Thu Hiền<ttthien01>Nguyễn Thị Nguyệt Ánh<ntnanh>,Đỗ Hữu Hoàng Bách, Nguyễn Thị Vĩnh Hà
52 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-25
Giải pháp nâng cao công tác quản trị tài chính tại trường đại học Mỏ - Địa chất trong điều kiện tự chủ
Thời gian thực hiện từ 22/01/2023 đến 15/11/2023
Quá hạn
Lê Thị Thu Hồng<ltthong>Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>,Nguyễn Thị Kim Oanh<ntkoanh>,Cao Thu Hoài,Nguyễn Thị Huyền Trang<nthtrang01>
53 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia / Đề tài độc lập cấp quốc gia - ĐTĐL.CN-37/23
Nghiên cứu xác định cơ chế hình thành, quy luật phân bố và cảnh báo sớm tai biến trượt đất quy mô lớn ở Việt Nam bằng tích hợp công nghệ viễn thám, trí tuệ nhân tạo và lý thuyết cơ học đất không bão hòa
Thời gian thực hiện từ 12/01/2023 đến 12/12/2025
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Dương Thị ToanTrần Mạnh Liểu,Đỗ Minh Đức,Trần Thị Lưu,Nguyễn Kim Long,Đinh Thị Quỳnh,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Tô Xuân Bản<txban>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Đặng Quang Khang
Tải tệp đính kèm
54 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - 14/2022/HĐ-ĐT
Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch phục vụ phát triển bền vững du lịch tỉnh Bạc Liêu
Thời gian thực hiện từ 02/01/2023 đến 29/06/2024
Sắp hết hạn
Trần Văn ĐứcNguyễn Quang Trung,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc01>,Tô Xuân Bản<txban>,Lê Tiến Dũng,Hà Thành Như<htnhu>,Tạ Xuân Hải,Lâm Mộng Kiều,Dương Văn Duy,Nguyễn Hữu Trọng<nhtrong>
55 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-38
Nghiên cứu mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng bằng công nghệ Địa không gian, thử nghiệm cho khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/06/2024
Sắp hết hạn
Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Trần Thanh Hà<ttha>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Văn Trung
Tải tệp đính kèm
56 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-04
Nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo thiết bị phát điện sử dụng vật liệu áp điện
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Quá hạn
Đoàn Công Luận<dcluan>Lê Thị Hồng Thắng<lththang>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>
57 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2023-MDA-04
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo dự báo khoảng cách đá bay khi nổ mìn trên các mỏ lộ thiên bằng mô hình mạng nơ-ron nhân tạo và các giải thuật metaheuristic
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Hoàng<nhhoang>Bùi Xuân Nam<bxnam>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Nguyễn Đình An<ndan>,Đỗ Ngọc Hoàn<dnhoan>,Lê Quí Thảo<lqthao>,Trần Đình Bão<tdbao>,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>,Trần Đình Bão<tdbao>
58 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-43
Nghiên cứu xác định hệ số khuếch tán canxi hydroxit trong bê tông ở môi trường tương tự nước biển tại điều kiện phòng thí nghiệm
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Quá hạn
Ngô Xuân Hùng<nxhung>Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Tăng Văn Lâm<tvlam>,Lê Huy Việt<lhviet>
Tải tệp đính kèm
59 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-15
Nghiên cứu ảnh hưởng của sự mất cân bằng khối lượng lên chuyển pha trạng thái trật tự của hệ exciton
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/06/2024
Sắp hết hạn
Nguyễn Thị Hậu<nthau>Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>,Trần Thị Hà<ttha01>
60 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-05
Phương pháp và quy trình xác định độ co ngót của cánh quạt hướng trục được chế tạo bởi công nghệ đúc ly tâm
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Quá hạn
Đặng Vũ Đinh<dvdinh>Lê Thị Hồng Thắng<lththang>,Trần Viết Linh<tvlinh>