Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
51 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-11
Nghiên cứu chế tạo nano selen bằng phương pháp solution plasma định hướng làm tác nhân kháng khuẩn trong lĩnh vực y sinh
Thời gian thực hiện từ 24/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Trần Ngọc Tuân<tntuan>Nguyễn Thị Linh<ntlinh>,Ngô Hà Sơn<nhson>
52 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-44
Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 (COVID-19 Vulnerability Index Map – CVI Map)
Thời gian thực hiện từ 20/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>Nguyễn Quang Minh<nqminh01>,Lê Ngọc Giang<lngiang>,Trương Minh Hùng<tmhung02>,Trương Minh Hùng
53 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-42
NGHIÊN CỨU DỰ BÁO KHẢ NĂNG PHỤC HỒI SINH THÁI TẠI KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỈNH LÀO CAI BẰNG ẢNH VIỄN THÁM VÀ CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN
Thời gian thực hiện từ 14/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>
54 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-35
Nghiên cứu lựa chọn phương án khai thác hợp lý lò chợ vỉa L7 cánh Đông đảm bảo độ ổn định khu vực kho cụm sàng G9, Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin
Thời gian thực hiện từ 10/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Đỗ Anh Sơn<dason>Vũ Trung Tiến<vttien>,Lê Tiến Dũng<ltdung>,Phạm Đức Hưng<pdhung>
55 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - VHL2022
Điều tra đánh giá sự biến động tích lũy hàm lượng đồng vị phóng xạ và kim loại nặng theo chiều sâu trong trầm tích đáy khu vực biển phía đông bắc tỉnh Quảng Nin
Thời gian thực hiện từ 07/01/2022 đến 07/01/2024
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Nguyễn Như TrungDương Văn Hào,Dương Đức Thắng
56 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-11
Nghiên cứu giải pháp phun sương cao áp phù hợp nâng cao hiệu quả chống bụi khi đào lò ở các mỏ than vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 05/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Quang<nvquang>Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>,Đào Văn Chi<dvchi>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Lê Tiến Dũng<ltdung>,Phạm Thị Nhung<ptnhung>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>,Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>,Đỗ Ngọc Tú<dntu>
57 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - CT.2022.01.MDA.08
Quản lý chung của Chương trình “Nghiên cứu các yếu tố tác động tới sự biến đổi dòng chảy, đới bờ khu vực Tây Nam Bộ và tai biến thiên nhiên liên quan, đề xuất giải pháp phòng tránh giảm thiểu
Thời gian thực hiện từ 05/01/2022 đến 05/12/2023
Đang thực hiện
Bùi Hoàng Bắc<bhbac>Trần Thanh Hải<tthai>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Hoàng Thu Hằng,Phạm Đức Nghiệp, Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Duy Tiến,Nguyễn việt Phương
58 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-19
Nghiên cứu chế tạo, khả năng kiểm soát giải phóng thuốc lovastatin từ hệ tổ hợp chitosan/carragennan/lovastatin
Thời gian thực hiện từ 03/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Hà Mạnh Hùng<hmhung>Phạm Tiến Dũng<ptdung>,Võ Thị Hạnh<vthanh>,Nguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>,Vũ Quốc Trung
Tải tệp đính kèm
59 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T 22-25
Nghiên cứu đặc tính hóa lý của nguyên liệu sericit khu vực Sơn Bình, Hà Tĩnh theo các mức nhiệt độ nung khác nhau và định hướng sử dụng
Thời gian thực hiện từ 03/01/2022 đến 30/06/2023
Sắp hết hạn
Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>Nguyễn Khắc Du<nkdu>,Phan Viết Sơn<pvson>,Đỗ Mạnh An<dman>,Tạ Thị Toán<tttoan>
60 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-28
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác kế toán các khoản dự phòng tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 02/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Nguyễn Thị Minh Thu<ntmthu>Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>,Hoàng Thị Thủy<htthuy>,Dương Thị Nhàn<dtnhan>,Nguyễn Thị Huyền Trang<nthtrang01>
Tải tệp đính kèm