Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
51 Cơ sở - T20-22
Nghiên cứu sự hình thành, phát triển diapia sét và mối quan hệ với các tích tụ dầu khí ở khu vực trung tâm bể trầm tích Sông Hồng.
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Quá hạn
Lê Ngọc ánh<lnanh>Phạm Văn Tuấn<pvtuan>,Bùi Thị Ngân<btngan>,Nguyễn Thị Thu Hằng<ntthang>
Tải tệp đính kèm
52 Cơ sở - T20-10
Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ lập trình Javascript trên nền tảng điện toán đám mây Google Earth Engine để đánh giá tình trạng hạn hán từ dữ liệu ảnh viễn thám
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Quá hạn
Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>Trần Thanh Hà<ttha>,Phạm Văn Đông,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>
Tải tệp đính kèm
53 Cơ sở - T20-25
Phân loại thạch học từ tài liệu địa vật lý giếng khoan bằng mạng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng cho các giếng khoan 184-1143 A,B,C, chương trình khoan đại dương tại Biển Đông.
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Quá hạn
Vũ Hồng Dương<vhduong>Kiều Duy Thông<kdthong>
54 Cơ sở - T20-12
Nghiên cứu quy luật phân bố áp lực và khả năng chịu tải của vì chống cơ khí hóa có kết cấu hạ trần thu hồi than nóc trong khai thác vỉa than dày, dốc thoải khi xuống sâu vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Quá hạn
Bùi Mạnh Tùng<bmtung>Lê Tiến Dũng<ltdung>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Phạm Đức Hưng<pdhung>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>
Tải tệp đính kèm
55 Cơ sở - T20-37
Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hội nghị và đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên tại trường Đại học Mỏ- Địa chất
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 16/06/2021
Sắp hết hạn
Đinh Hải Nam<dhnam01>Phùng Minh Sơn<pmson>,Phạm Đức Nghiệp,Nguyễn Thị Hà
Tải tệp đính kèm
56 Cơ sở - T20-14
Nghiên cứu ảnh hưởng của các đặc tính hệ khe nứt tới cơ chế sập đổ than nóc phía trước giàn chống trong lò chợ cơ giới hóa Vỉa 11 mỏ than Hà Lầm
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/08/2021
Đang thực hiện
Lê Tiến Dũng<ltdung>Phạm Đức Hưng<pdhung>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Lê Quang Phục<lqphuc>,Đào Văn Chi<dvchi>
57 Cơ sở - T20-16
Nghiên cứu xây dựng mô hình toán lập kế hoạch khai thác cdaif hạn cho các mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Quá hạn
Trần Đình Bão<tdbao>Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Nguyễn Đình An<ndan>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Nhữ Văn Phúc<nvphuc>,Vũ Văn Thanh
58 Cơ sở - T20-28
Nghiên cứu đặc điểm địa mạo kiến tạo khu vực đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) phục vụ quy hoạch phát triển du lịch địa chất vùng
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Quá hạn
Phan Văn Bình<pvbinh>Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Hoàng Đình Quế<hdque>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>
59 Cơ sở - T20-23
Nghiên cứu ứng dụng mô hình tăng trưởng cung ứng để dự báo sản lượng khai thác mỏ X, bể Cửu Long
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Quá hạn
Bùi Thị Ngân<btngan>Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Nguyễn Duy Mười<ndmuoi>
Tải tệp đính kèm
60 Đề tài cấp cơ sở - T20-11
Nghiên cứu kết hợp mô hình toán và công nghệ GIS đánh giá rủi ro lũ lụt tại hạ lưu sông Cả
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 30/05/2021
Quá hạn
Dương Anh Quân<daquan>Bùi Ngọc Quý<bnquy>,Phạm Văn Hiệp<pvhiep>,Nguyễn Danh Đức<ndduc>