Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
41 Đề tài cấp Bộ - 01C-01/02-2020-3
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống quan trắc chuyển dịch công trình theo thời gian thực trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện từ 01/10/2020 đến 30/09/2022
Đang thực hiện
Phạm Công Khải<pckhai>Nguyễn Quốc Long,Nguyễn Viết Nghĩa,Phạm Văn Chung,Nguyễn Gia Trọng,Lê Đức Tình,Đặng Văn Chí,Trần Trung Chuyên,Nguyễn Thị Thanh Hương,Lê Văn Cảnh,Lưu Anh Tuấn,Nguyễn Việt Hà,Trần Trung Anh,Lê Ngọc Giang,Phạm Quốc Khánh,Phạm Thế Huynh,Đinh Hải Nam,Nguyến Thế Hiệp,Nguyễn Thị Huệ,Võ Ngọc Dũng
42 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - 105.99-2020.02
Đặc điểm địa hóa, đồng vị bền và phóng xạ (87Sr/86Sr và 234U/238U) của nước khoáng nóng khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và ý nghĩa của chúng trong luận giải nguồn gốc, thời gian lưu trú (14C) và yếu tố khống chế
Thời gian thực hiện từ 01/09/2020 đến 01/09/2023
Đang thực hiện
Hoàng Đình Quế<hdque>Dương Văn Hào<dvhao>,Bùi Vinh Hậu<bvhau>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien>,Phan Văn Bình<pvbinh>
43 Bộ - TNMT.2020.06.04
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRANG MÔI TRƢỜNG PHÓNG XẠ TRONG NƢỚC BIỂN VÀ TRẦM TÍCH BỀ MẶT ĐÁY BIỂN
Thời gian thực hiện từ 01/07/2020 đến 01/07/2022
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Bùi Chí TiếnDương Văn Hào<dvhao>, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Tiến Thành,Vũ Tất Tuấn,Lê Văn Đức, NGuyễn Trường Lưu,Trần Anh Tuấn, Quách Văn Hiểu,Vũ Thị Kim Duyên
44 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - SXTT.2020.08.01
Giám sát, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản tại một số tỉnh trọng điểm phía bắc bằng công nghệ kết hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị máy bay không người lái
Thời gian thực hiện từ 01/07/2020 đến 30/06/2021
Sắp hết hạn
Lê Minh Huệ Đỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>,Lê Ngọc Xuyên, Trần tuấn Đạt,Nguyễn Danh Đức<ndduc>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>,Trần Thị Tuyết Vinh<tttvinh>,Nguyễn Văn Lợi<nvloi>,Phạm Phú Ninh, Bùi Xuân Tiến,Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Ngọc sơn ,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Vũ Thị Thanh Hiên,Vũ Phương Lan,Phạm Ngọc Sơn,Nguyễn Thị Phong Lan,Nguyễn Nhật Minh,Nguyễn Đăng Đợi,Đặng Thu Trà,Bùi Thị Thanh Nga,Vũ Ánh Kim,Nguyễn Thị Bích Thanh,Đoàn Như Cúc,Đặng Minh Tuấn,Lê Huy Đông,Vũ Thị Thu Hà,. Nguyễn Huy Quang,Nguyễn Thị Thu Hiền,Lê Anh Quang,Lê Minh Thành,Nguyễn Ngọc Nam,Đỗ Quang Hưởng,Phạm Thị Hồng Minh,Đỗ Lan Phương,Trịnh Khánh Hòa,Trần Thị Nguyệt ,Vũ Thị Thanh Hiên
Tải tệp đính kèm
45 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - 105.99-2020.12
Nguồn gốc và tiến hóa nhiệt động của các đá biến chất trung binh đến cao khu vực ria đông bắc đới khâu sông Mã và ý nghĩa của chúng trong tiến hóa kiến tạo khu vực Tây Bắc Bộ
Thời gian thực hiện từ 01/07/2020 đến 01/06/2023
Đang thực hiện
Bùi Vinh Hậu<bvhau>Trần Thanh Hải<tthai>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Hoàng Đình Quế<hdque>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Nguyễn Khắc Du<nkdu>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Phan Văn Bình<pvbinh>
46 Cơ sở - T20-07
Nghiên cứu lựa chọn phương pháp định hướng mặt bằng phù hợp qua giếng đứng có độ sâu lớn ở các mỏ hầm lò tại Việt Nam.
Thời gian thực hiện từ 30/06/2020 đến 30/05/2021
Quá hạn
Võ Ngọc Dũng<vndung>Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>
Tải tệp đính kèm
47 Cơ sở - T20-06
Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ bay không người lái có tích hợp RTK trong công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn tại các mỏ lộ thiên
Thời gian thực hiện từ 19/06/2020 đến 30/05/2021
Quá hạn
Lê Văn Cảnh<lvcanh>Trần Thị Thu Trang<ttttrang>,Trương Minh Hùng<tmhung02>,Phạm Văn Chung<pvchung>
48 Cơ sở - T20-12
Nghiên cứu quy luật phân bố áp lực và khả năng chịu tải của vì chống cơ khí hóa có kết cấu hạ trần thu hồi than nóc trong khai thác vỉa than dày, dốc thoải khi xuống sâu vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Quá hạn
Bùi Mạnh Tùng<bmtung>Lê Tiến Dũng<ltdung>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Phạm Đức Hưng<pdhung>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>
Tải tệp đính kèm
49 Cơ sở - T20-15
Nghiên cứu công nghệ khai thác phù hợp cho các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Quá hạn
Lê Quí Thảo<lqthao>Nguyễn Hoàng<nhhoang>,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>,Phạm Văn Việt<pvviet>
Tải tệp đính kèm
50 Cơ sở - T20-04
Tính toán, thiết kế, chế tạo máy tách bùn rotor kiểu bánh elip
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Quá hạn
Phạm Thị Thủy<ptthuy>Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>,Phạm Tuấn Long<ptlong>