Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
41 Cấp Nhà nước - ĐTKHCN.CNKK.170/20
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy rót than di động xuống tàu tại các cảng xuất than vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 15/01/2020 đến 30/06/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Minh TiếnNgô Quốc Sư, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Văn Đông, Dương Văn Chức,Nguyễn Đăng Tấn<ndtan>,Kiều Đức Thịnh<kdthinh>,Trần Đức Huân<tdhuan>,Trần Thị Trâm<tttram>,Hồ Việt Bun<hvbun>,Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>,Phạm An Cương<pacuong>,Nguyễn Viết Thắng<nvthang>,Đinh Thị Thu Hà<dttha>,Phạm Tuấn Long<ptlong>,Hồ Thị Thảo Trang<htttrang>,Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>
42 Cấp Nhà nước - ĐTKHCN.CNKK.155/20
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cấp liệu rung có năng suất đến 550 t/h dùng trong hệ thống sàng tuyển, vận chuyển than tại Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 15/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Xô<nvxo>Trần Viết Linh<tvlinh>,Phạm Ngọc Chung<pnchung>,Bùi Thị Thúy<btthuy>,Phạm Văn Tiến<pvtien>,Lê Đức Vinh<ldvinh>,Phạm Đức Thiên<pdthien>,Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>,Phạm Thị Thủy<ptthuy>,Lê Thị Hồng Thắng<lththang>,Lê Thị Thu Hồng<ltthong>,Nguyễn Sơn Tùng<nstung>,Đoàn Kim Bình<dkbinh>,Nguyễn Văn Tuệ<nvtue>,Bùi Minh Hoàng<bmhoang>,Nguyễn Như Hùng<nnhung>,Lê Thị Hồng Diệp<lthdiep>,Chu Mạnh Cường<cmcuong>,Đặng Viết Khuê<dvkhue>,Hà Văn Thủy<hvthuy>
43 Cấp Bộ - 150.2020.ĐT.BO
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Hệ thống cửa giảm bụi đóng mở tự động cho luồng gió thải của các phân xưởng khai thác than mỏ hầm lò
Thời gian thực hiện từ 15/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Đỗ Như ý<dny>Hồ Việt Bun<hvbun>,Đào Thị Thủy<dtthuy01>,Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>,Nguyễn Thị Bích Hậu<ntbhau>,Phạm Trung Sơn<ptson>,Lê Xuân Thành<lxthanh01>,Hà Văn Thủy<hvthuy>,Đào Thị Hiền ,Nguyễn Thị Liên
44 Cấp Nhà nước - ĐTKHCN.170/20
Nghiên cứu thiết kế, nội địa hóa máy đào lò liên hợp phục vụ cơ giới hóa khai thác tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 15/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Văn HảiTrần Viết Linh<tvlinh>,Nguyễn Thế Hoàng<nthoang>,Nguyễn Văn Xô<nvxo>,Nguyễn Đăng Tấn<ndtan>,Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Hoàng Anh Dũng<hadung>,Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>,Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>,Mai Văn Nhất, Phạm Xuân Phi,Phùng Văn Huyên, Lê Văn Thắng,Đinh Quang Hòa,Nguyễn Viết Thắng<nvthang>
45 Cấp Nhà nước - CT.2019.01
Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn, đánh giá thực trạng sử dụng đất và đề xuất hệ thống các giải pháp công nghệ iot dự báo, giám sát nhằm sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và các dạng tai biến thiên nhiên khu vực miền núi phía Bắc
Thời gian thực hiện từ 06/01/2020 đến 05/01/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>
46 Cấp Bộ - B2020-MDA-09
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của loài Địa hoàng (Rehmannia glutinosa Libosch.) ở Việt Nam.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Vũ Kim Thư<vkthu>Nguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>,Nguyễn Thị Kim Thoa<ntkthoa>,Công Tiến Dũng<ctdung>,Trần Thu Hà,Đỗ Thị Hải<dthai01>,Dương Thị Dung,Trương Thị Thanh Thủy<tttthuy02>,Nguyễn Thị Dung
Tải tệp đính kèm
47 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - TKV
Nghiên cứu áp dụng phương pháp thí nghiệm Slugtest và Pneumatic slugtest (PST) thay thế phương pháp bơm hút nước thí nghiệm trong các lỗ khoan thăm dò thuộc TKV
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 28/05/2021
Đang thực hiện
Vũ Viết QuyếtNguyễn Bách Thảo<nbthao>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Vũ Thu Hiền<vthien01>,Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Trần Vũ Long<tvlong>
48 Cấp Cơ sở - T19-33
Nghiên cứu công nghệ xử lý xỉ lò nấu đúc đồng của làng nghề đúc đồng Lộng Thượng, Hưng Yên nhằm tận thu đồng và kẽm
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 30/11/2020
Quá hạn
Trần Trung Tới<tttoi>Lê Việt Hà<lvha>,Phạm Văn Luận<pvluan>,Trần Văn Được<tvduoc>
Tải tệp đính kèm
49 Cấp Bộ - B2020-MDA-15
Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính vỏ hầm lắp ghép của đường hầm metro tiết diện ngang hình chữ nhật cong
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Đặng Văn Kiên<dvkien>Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>,Đào Viết Đoàn<dvdoan>,Ngô Doãn Hào<ndhao>,Trần Tuấn Minh<ttminh>,Đỗ Ngọc Thái<dnthai>,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Nguyễn Chí Thành<ncthanh>,Nguyễn Tài Tiến<nttien>
50 Cấp Bộ - CT2020.04.MĐA.03
Nghiên cứu phát triển công nghệ gia cố nền đất yếu bằng cọc cát biển-xi măng phục vụ xây dựng công trình hạ tầng vùng ven biển Bắc Trung Bộ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 01/01/2021
Sắp hết hạn
Tạ Đức Thịnh<tdthinh>Phạm Đức Thọ<pdtho>,Phạm Văn Hùng<pvhung01>,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Bùi Văn Đức<bvduc>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>,Ngô Thị Hương Trang<nthtrang>,Nguyễn Thị Dịu<ntdiu>,Nguyễn Thành Dương<ntduong>