Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
31 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-07
Nghiên cứu xây dựng bài thực hành công nghệ năng lượng tái tạo dùng pin mặt trời
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Bùi Ngọc Hùng<0903-14>Nguyễn Trường Giang<0903-10>,Kim Thị Cẩm Ánh<0903-13>,Cung Quang Khang<0903-08>
Tải tệp đính kèm
32 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-35
Dự báo xác xuất biến động dòng chảy và ngập lụt trên hệ thống sông Cầu – Thương – Lục Nam dưới tác động của biến đổi khí hậu
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Trần Anh Quân<taquan>Đỗ Thị Hải<dthai>,Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>
Tải tệp đính kèm
33 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-38
Nghiên cứu mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng bằng công nghệ Địa không gian, thử nghiệm cho khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/06/2024
Đang thực hiện
Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Trần Thanh Hà<ttha>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Văn Trung
Tải tệp đính kèm
34 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-01
Ứng dụng kiến trúc mạng nơ-ron học sâu U-NET phát hiện vùng ngập lụt trên dữ liệu ảnh vệ tinh đa phổ.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Trần Trường Giang<ttgiang>Trần Mai Hương<tmhuong>,Trần Thị Hòa<tthoa>
Tải tệp đính kèm
35 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-21
Nghiên cứu các chỉ số địa mạo dòng chảy trích xuất từ ảnh ALOS DEM nhằm xác định các bằng chứng về kiến tạo hoạt động khu vực Mường Tè
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 01/12/2023
Đang thực hiện
Vũ Anh Đạo<vadao>Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>,Nguyễn Quốc Hưng<nqhung>,Phan Văn Bình<pvbinh>,Bùi Vinh Hậu<bvhau>
36 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23.08
Nghiên cứu tính toán, thiết kế tang cắt của máy khấu dùng trong lò chợ cơ giới hóa
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Phạm Văn Tiến<pvtien>Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>
37 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2023-MDA-07
Nghiên cứu gia cường nền móng công trình Lịch sử - Văn hóa trong đô thị cổ bằng cọc đường kính nhỏ (micropile) sử dụng vật liệu cát nhân tạo
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>Lê Huy Việt<lhviet>,Tăng Văn Lâm<tvlam>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Ngô Xuân Hùng<nxhung>,Trần Văn Tiến, Đào Phúc Lâm,nthtran,Bùi Văn Đức<bvduc>
38 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2023- MDA- 06
Nghiên cứu dự báo đặc điểm vết nứt của cấu kiện bê tông cường độ cao sử dụng cho nhà cao tầng bằng phương pháp thí nghiệm không phá hủy kết hợp kỹ thuật trí tuệ nhân tạo
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Phạm Thị Nhàn<ptnhan>Bùi Văn Đức<bvduc>,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Đặng Văn Kiên<dvkien>,Tăng Văn Lâm<tvlam>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Phạm Đức,Khổng Trung Đức,Lê Huy Việt<lhviet>
Tải tệp đính kèm
39 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23 - 42
Ứng dụng dữ liệu viễn thám giám sát nước trồi vùng biển Ninh Thuận – Bình Thuận
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Đỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>Phạm Văn Hiệp<pvhiep>,Nguyễn Ngọc Tuấn,Trần Thị Tuyết Vinh<tttvinh>
Tải tệp đính kèm
40 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-02
Tính toán thiết kế và chế tạo máy tách bùn trục vít đa đĩa
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Phạm Thị Thủy<ptthuy>Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>,Phạm Đức Thiên<pdthien>