Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
31 Cấp Nhà nước - VT-UD.06/17-20
Nghiên cứu tính toán hàm lượng phát thải các bon sử dụng tư liệu viễn thám phục vụ việc kiểm kê khí nhà kính. Thực nghiệm ảnh VNREDSat-1 và các nguồn ảnh hiện có tại Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 07/05/2020 đến 07/05/2021
Đang thực hiện
Lê Quốc HưngVũ Thị Phương Thảo<vtpthao>,Vũ Thị Tuyết,Nguyễn Ngọc Quang,Trương Thị Tuyết,Nguyễn Dương Anh,Hoàng Thị Bình
32 Cấp Bộ - TNMT.2020.08.03
Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian trong giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển (vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển).
Thời gian thực hiện từ 01/05/2020 đến 01/05/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Văn HùngTrần Thanh Hà<ttha>
Tải tệp đính kèm
33 Cấp Nhà nước - 105.99-2019.309 01/2020 - 12/2022
Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mạng nơ-ron nhân tạo và các thuật toán tối ưu dự báo chấn động nổ mìn cho các mỏ lộ thiên Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 30/04/2023
Đang thực hiện
Bùi Xuân Nam<bxnam>Nguyễn Hoàng<nhhoang>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Nguyễn Đình An<ndan>,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Lê Quí Thảo<lqthao>
Tải tệp đính kèm
34 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - Số: 01/2020/HĐ-KHCN-DONGBAC-CME-01
Đánh giá điều kiện kỹ thuật và kinh tế công nghệ chuyển hóa than Anthracite của Tổng công ty Đông Bắc thành dầu diesel F-T
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 31/12/2020
Sắp hết hạn
Bùi Xuân Nam<bxnam>Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Tống Thị Thanh Hương<ttthuong>,Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Bùi Khắc Luyên,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Nguyễn Ngọc Bích,Nguyễn Thị Phương Thảo,Trần Thu Thủy,Nguyễn Thanh Tùng,Nguyễn Văn Ngọc
Tải tệp đính kèm
35 Cấp Nhà nước - 105.99-2019.302
Lịch sử tiến hóa địa chất vùng Nam Trung Bộ Việt Nam va mối liên quan với quá trình trầm tích ở Trũng Tây Nam Biển Đông trong giai đoạn Kainozoi
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 01/04/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Nguyễn Khắc Du<nkdu>,Phạm Như Sang<pnsang>,Khương Thế Hùng<kthung>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Phan Văn Bình<pvbinh>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>
Tải tệp đính kèm
36 Cấp Nhà nước - 105.08-2019.315
Nghiên cứu sức kháng cắt dư của đất ở mái dốc nhạy cảm với trượt và ảnh hưởng của tốc độ cắt
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 01/04/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Thành Dương<ntduong>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>
37 Cấp Nhà nước - 103.01-2019.306
Các tính chất động trong các hệ điện tử tương quan mạnh có chuyển pha trật tự
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 31/03/2022
Đang thực hiện
Phan Văn NhâmĐỗ Thị Hồng Hải<dthhai>,Ninh Quốc Huy,Nguyễn Hữu Nhã, Bùi Đức Tĩnh
38 Cấp Bộ - 104.02-2019.327.
Nghiên cứu chế tạo màng polymer dẫn điện polypyrrole mhằm nâng cao khả năng chống ăn mòn cho một số kim loại hoạt động (Zn, Al, Fe) theo cơ chế thông minh.
Thời gian thực hiện từ 01/03/2020 đến 01/03/2023
Đang thực hiện
Vũ Quốc TrungHà Mạnh Hùng<hmhung>,Nguyễn Đăng Đạt, Lê Minh Đức, Vũ Thị Hương, Đoàn Thị Yến Oanh,Nguyen Thi Bich Viet
Tải tệp đính kèm
39 Cấp Bộ - 0
Nâng cấp tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa Chất để được gia nhập hệ thống trích dân Đông Nam Á – ACI
Thời gian thực hiện từ 07/02/2020 đến 30/12/2022
Đang thực hiện
Bùi Xuân Nam<bxnam>Trần Xuân Trường<txtruong>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>,Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>,Lê Văn Hưng<lvhung>,Phạm Thị Thu Thủy,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Đinh Hải Nam<dhnam01>,Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Trịnh Trọng An,Võ Thị Công Chính
40 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - 25/HĐ-KHCN-KC.04.Đ15BS-19/16-20
Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định đường đặc tính hạ áp thực tế và đề xuất quy trình xác định chế độ làm việc hợp lý của quạt gió chính ở các mỏ than hầm lò thuộc TKV
Thời gian thực hiện từ 31/01/2020 đến 31/01/2021
Đang thực hiện
Đào Văn Chi<dvchi>Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Trần Xuân Hà<txha>,Nguyễn Cao Khải<nckhai>,Lê Tiến Dũng<ltdung>,Vũ Thái Tiến Dũng<vttdung>,Nguyễn Hồng Cường<nhcuong>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Nguyễn Văn Bưởi<nvbuoi>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>,Nguyễn Văn Quang<nvquang>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>
Tải tệp đính kèm