Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
341 Cơ sở - T15 - 18
Nghiên cứu thu hồi bột bismut kim loại sạch 98% từ tinh quặng tuyển nổi mỏ Núi Pháo, Thái Nguyên bằng quá trình liên hoàn: Hoà tách – ximăng hóa
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 30/12/2015
Quá hạn
Trần Trung Tới<tttoi>Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>,Phạm Văn Luận<pvluan>,Phùng Tiến Thuật<ptthuat>
342 Cơ sở - T16-16
Nghiên cứu hoàn thiện các thông số công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác than lò chợ dài hạ trần cơ giới hóa vỉa dày dốc thoải vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 01/05/2016
Quá hạn
Bùi Mạnh Tùng<bmtung>Nguyễn Phi Hùng<nphung>,nguyễn văn Quang,Lê Quang Phục<lqphuc>,Nguyễn văn Thịnh
343 Cơ sở - ROK3(In Korea)
Development of Eco-Energy Remodelling and Disaster Prevention Technology for Climate Disaster Adaption at Coastal and Shore Island
Thời gian thực hiện từ 15/06/2014 đến 28/02/2015
Quá hạn
Youngsang Kim, Jungil LeeĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>,Illo Bae
Tải tệp đính kèm
344 Cơ sở - T15-33
"Nghiên cứu xây dựng mô hình Cyber City phục vụ công tác mô hình hóa bề mặt và định hướng quy hoạch không gian"
Thời gian thực hiện từ 01/06/2014 đến 01/06/2015
Quá hạn
Bùi Ngọc Quý<bnquy>Nguyễn Danh Đức<ndduc>
345 Cơ sở - T14-35
Thành lập bộ mẫu khoáng sản đặc trưng cho các loại hình công nghiệp mỏ kim loại và phi kim ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 17/02/2014 đến 16/12/2014
Quá hạn
Hoàng Thị Thoa<htthoa>Lê Thị Thu Lê Xuân Trường Ngô Xuân Đắc
346 Cơ sở - T14-10
Xây dựng chương trình lọc điểm trong công nghệ LiDAR để thành lập mô hình số độ cao
Thời gian thực hiện từ 15/01/2014 đến 15/12/2014
Quá hạn
Lê Thanh Nghị<ltnghi>
Tải tệp đính kèm
347 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2014-02-20
Nghiên cứu ứng dụng mô hình độ rỗng kép mô phỏng khai thác dầu khí từ đối tượng đá móng granit nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2015
Quá hạn
Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>Nguyễn Khắc Long<nklong>,Hà Quang Mẫn<hqman>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Nguyễn Hải An,Nguyễn Hoàng Đức,Nguyễn Bảo Trung,Lê Xuân Lân<lxlan>
348 Cơ sở - T14-19
Nghiên cứu lựa chọn mô hình đất nền và các thông số vật liệu đầu vào để thiết kế các giải pháp ổn định hố móng sâu bằng phần mềm Plaxis
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2014
Quá hạn
Dương Văn Bình<dvbinh01>Nguyễn Văn Hùng<nvhung>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>
349 Bộ - B2014-02-18
Nghiên cứu phương pháp xác định độ cao địa hình mặt biển bằng số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 31/12/2015
Quá hạn
Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Nguyễn Thế Công<ntcong>,Vũ Đình Toàn<vdtoan>,Đào Đức Phương,Nguyễn Văn Lâm<nvlam>,Trần Thị Thu Trang<ttttrang>
Tải tệp đính kèm
350 Cơ sở - T14-09
Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2014
Quá hạn
Trần Thị Phúc An<ttpan>