Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
91 Cấp Bộ - CT2019.01-03
NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO TRẠM ĐO, THU THẬP DỮ LIỆU ĐA KÊNH KHÔNG DÂY, DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH ĐỂ XÁC ĐINH QUY LUẬT PHÂN BỐ ĐỘ ẨM, ĐỘ KHÔ HẠN CỦA ĐẤT Ở CÁC KHU VỰC KHÁC NHAU NHẰM GIÁM SÁT ĐỘ ẨM ĐẤT, MỨC ĐỘ HẠN ĐẤT, TRƯỢT LỞ ĐẤT CHO MỘT TỈNH KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Thời gian thực hiện từ 30/06/2019 đến 30/06/2021
Đang thực hiện
Khổng Cao Phong<kcphong>Đặng Văn Chí<dvchi01>,Phạm Thị Thanh Loan<pttloan>,Nguyễn Thế Lực<ntluc>,Phạm Minh Hải,Đào Hiếu,Uông Quang Tuyến<uqtuyen>,Phan Thị Mai Phương<ptmphuong>,Nguyễn Văn Quân
92 Cấp Bộ - CT.2019.01.01
Nghiên cứu đánh giá tình hình khai thác sử dụng đất nông nghiệp và các tai biến thiên nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển nông nghiệp bền vững tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc
Thời gian thực hiện từ 27/06/2019 đến 27/06/2021
Đang thực hiện
Tô Xuân Bản<txban>Lê Tiến Dũng<ltdung01>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Vũ Thu Hiền<vthien01>,Đỗ Duy Phái, Trần Văn Đức,Trần Vũ Long<tvlong>,Phạm Văn Khuê,Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>
Tải tệp đính kèm
93 Cấp Bộ - CT.2019.01.06
Nghiên cứu phát triển phần mềm ứng dụng nền tảng Android của hệ thống giám sát độ ẩm đất, mức độ hạn đất, trượt lở đất tích hợp công nghệ Web-GIS cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc thí điểm tại tỉnh Lai Châu
Thời gian thực hiện từ 15/06/2019 đến 15/06/2021
Đang thực hiện
Phạm Thị Thanh Loan<pttloan>Đặng Văn Chí<dvchi01>,Khổng Cao Phong<kcphong>,Nguyễn Thế Lực<ntluc>,Uông Quang Tuyến<uqtuyen>,Phạm Minh Hải<pmhai01>,Nguyễn Đức Khoát<ndkhoat>,Nguyễn Chí Tình<nctinh>,Đào Hiếu<dhhieu>,trần văn tùng
94 Cấp Nhà nước - KC.05.24/16-20
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có cấp điện áp 660/1140V
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 31/12/2020
Sắp hết hạn
Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>Nguyễn Tiến Sỹ<ntsy>,Kim Ngọc Linh<0903-06>,Đinh Văn Thắng<0903-07>,Cung Quang Khang<0903-08>,Kim Thị Cẩm Ánh<0903-13>,Hà Thị Chúc<0903-15>,Nguyễn Tiến Sỹ<0903-18>,Tống Ngọc Anh<0903-17>,Nguyễn Văn Xô<nvxo>,Đoàn Kim Bình<dkbinh>,Nguyễn Trường Giang<0903-10>,Nguyễn Thành Phong,Trần Phi Linh,Phùng Tuấn Hoàng,Phạm Ngọc Phan,Nguyễn Xuân Khoa,Nguyễn Văn Sáng
95 Cấp Bộ - CT.2019.01.07
Nghiên cứu phát triển phần mềm trung tâm phân tích dữ liệu trên máy chủ hỗ trợ ra quyết định về cảnh báo tai biến thiên nhiên và quyết định chuyển đổi sử dụng đất hiệu quả cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc thí điểm tại tỉnh Lai Châu
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 01/06/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Thế Lộc<ntloc>Trần Xuân Trường<txtruong>,Dương Thị Hiền Thanh<dththanh>,Phạm Ngọc Minh,Phạm Quang Hiển<pqhien>,Phạm Văn Đồng<pvdong>,Nguyễn Thị Hữu Phương<nthphuong>,Phạm Minh Hải<pmhai01>,Nguyễn Văn Quân,Nguyễn Đức Khoát<ndkhoat>
96 Cấp Nhà nước - 105.08-2019.14
Study on Initiation Mechanisms and Hazard Assessment of Landslides for Safety Management Practices of Dams and Reservoirs: A case study of Van Hoi Reservoir
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 01/06/2021
Đang thực hiện
Phạm Văn TiềnĐỗ Minh Ngọc, Trần Thanh Nhàn,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Đinh Thị Quỳnh, Nguyễn Châu Lân
Tải tệp đính kèm
97 Cấp Nhà nước - 105.05-2019.10
Research of 238U, 234U, 228Ra, 226Ra, 224Ra, 222Rn, 220Rn, 210Pb,, 210Po isotopes in tap, thermal and underground waters in North Vietnam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 01/06/2021
Đang thực hiện
Dương Văn Hào<dvhao>Công Tiến Dũng<ctdung>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>
Tải tệp đính kèm
98 Cấp Bộ - RD34-19
Nghiên cứu ảnh hưởng của thi công đường ống cấp thoát nước trong thành phố bằng phương pháp pipe-jacking đến các công trình trên mặt
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 31/12/2020
Sắp hết hạn
Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Nguyễn Xuân Mãn<nxman>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Bùi Văn Đức<bvduc>,Ngô Thị Hương Trang<nthtrang>,Nguyễn Thành Nam,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>
99 Cấp Bộ - CT.2019.01.08
Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn, đánh giá thực trạng sử dụng đất và đề xuất hệ thống các giải pháp công nghệ IOT dự báo, giám sát nhằm sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và các dạng tai biến thiên nhiên khu vực miền núi phía Bắc
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 01/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>Nguyễn Đức Khoát<ndkhoat>,Trần Xuân Trường<txtruong>,Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>
100 Cấp Cơ sở - T19-01
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp học sâu trong đánh giá nguy cơ cháy rừng, áp dụng thí điểm cho một tỉnh miền núi Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 30/04/2020
Quá hạn
Hoàng Anh Đức<haduc>Lê Văn Hưng<lvhung>,Phạm Hữu Lợi<phloi>
Tải tệp đính kèm