Đề tài khoa học



STT Đề tài Xem
91 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-26
Phân vùng nguy cơ hóa lỏng của cát khu vực quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ quy hoạch, phát triển bền vững không gian ngầm đô thị
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Nguyễn Văn Hùng<nvhung>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Minh Tuấn<pmtuan>,Bùi Trường Sơn<btson>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>
92 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-12
Nghiên cứu xử lý lắng đọng muối trong ống khai thác của các giếng dầu khí ở giàn BKThTC1, mỏ Thỏ Trắng.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Vũ Thiết Thạch<vtthach>Trương Văn Từ<tvtu>,Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Trần Trung Hiếu
93 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-39
Nghiên cứu tổng hợp than hoạt tính từ lá tre để xử lý màu azo và vi sinh vật trong nước thải dệt nhuộm
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 01/12/2022
Quá hạn
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Trần Anh Quân<taquan>,Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>,Trần Thị Kim Hà<ttkha>
94 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - DT223007
Nghiên cứu khả năng ứng dụng gia cố đất Lateritic bằng chất kết dính Geopolymer tro bay/xỉ lò cao cho mục đích xây dựng đường bộ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/03/2023
Quá hạn (Không tính điểm)
Đào Phúc LâmNguyễn Minh Khoa,Trọng Kiến Dương,Ngô Thanh Hải<nthai>,Trịnh Hoàng Sơn,Trần Bá Hải,Ngô Quốc Trường,Trần Việt Quý,Vũ Trung Hiếu,Nguyễn Thu Trang
Tải tệp đính kèm
95 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-14
Nghiên cứu dự báo và tối ưu hóa tốc độ cơ học khoan cho các giếng khoan dầu khí mỏ Cá Tầm
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 01/06/2023
Quá hạn
Vũ Hồng Dương<vhduong>Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>
Tải tệp đính kèm
96 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22 - 05
Nghiên cứu xây dựng mô hình học sâu phân tích dữ liệu chuỗi thời gian dự báo doanh số.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 30/12/2022
Quá hạn
Nguyễn Thu Hằng<nthang01>Dương Thị Hiền Thanh<dththanh>,Phạm Thị Nguyệt<ptnguyet>,Phạm Quang Hiển<pqhien>,Nguyễn Thế Bình<ntbinh02>
97 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-04
Nghiên cứu đánh giá nguy cơ hóa lỏng và đề xuất giải pháp kháng hóa lỏng đất nền khu vực ven biển Bắc Bộ phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Đặng Quang Huy<dqhuy>Phạm Văn Hùng<pvhung01>,Bùi Trường Sơn<btson>,Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>,Bùi Văn Đức<bvduc>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Ngọ Thị Hương Trang<nthtrang>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>
98 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-06
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống định vị thời gian thực (Real-time Locating System - RTLS) dùng công nghệ băng thông siêu rộng (UWB) trong môi trường không có định vị vệ tinh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 01/12/2022
Quá hạn
Nguyễn Tiến Sỹ<0903-18>Nguyễn Trường Giang<0903-10>,Kim Thị Cẩm Ánh<0903-13>,Hà Thị Chúc<0903-15>,Tống Ngọc Anh<0903-17>
Tải tệp đính kèm
99 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - CT.2022.01.MDA.01
Nghiên cứu cấu trúc địa chất và vận động kiến tạo trẻ tác động tới sự biến đổi của dòng chảy và đới bờ, ý nghĩa của chúng đối với tai biến thiên nhiên khu vực Tây Nam Bộ.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Bùi Vinh Hậu<bvhau>Nguyễn Trường Tài<nttai>,Nguyễn Minh Quyền<nmquyen>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Hoàng Đình Quế<hdque>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Đào Văn Nghiêm<dvnghiem>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>,Nguyễn Khắc Du<nkdu>
100 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - CT.2022.MDA.02
NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỐI VỚI SỰ BIẾN ĐỔI CỦA DÒNG CHẢY VÀ ĐỚI BỜ VÙNG CỬA SÔNG HẬU, KHU VỰC TÂY NAM BỘ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Trần Vũ Long<tvlong>Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>,Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Nhữ Việt Hà<nvha02>,Đỗ Quang Mạnh,Vũ Thu Hiền<vthien01>