Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
81 Cấp Nhà nước - 24985
Dự án Hợp tác vùng Auvergne Rhône-Alpes (Pháp) và Trường Mỏ-Địa chất (Việt Nam) đối với công nghiệp tương lai và năng lượng
Thời gian thực hiện từ 01/09/2018 đến 01/09/2021
Đang thực hiện
Lê Quang Duyến<lqduyen>,HERRIPhạm Trung Kiên<ptkien>,Hồ Văn Sơn<hvson>,BOUILLOT,BALLERAT-BUSSEROLLES,GRANGER
Tải tệp đính kèm
82 Cấp Nhà nước - KC.08.23/16-20
Nghiên cứu đánh giá các tai biến địa chất và môi trường nghiêm trọng trong khai thác, chế biến một số khoáng sản chính ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại và phòng chống tai biến
Thời gian thực hiện từ 02/08/2018 đến 01/08/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Văn HoàngNguyễn Văn Phóng<nvphong01>,Nguyễn Viết Tình<nvtinh>,Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Bùi Bình<bbbinh>,Dương Văn Bình<dvbinh01>,Nguyễn Văn Hùng<nvhung>,Phùng Hữu Hải<phhai>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>
Tải tệp đính kèm
83 Cấp Nhà nước - 105.99-2017.314
Thạch luận và tuổi thành tạo các đá mafic, siêu mafic trong tổ hợp ophiolit thuộc đới khâu Tam Kỳ - Phước Sơn và ý nghĩa của chúng với tiến hóa kiến tạo địa khối Đông Dương
Thời gian thực hiện từ 01/08/2018 đến 01/08/2021
Đang thực hiện
Ngô Xuân Thành<nxthanh>Trần Thanh Hải<tthai>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Khương Thế Hùng<kthung>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Vũ Anh Đạo<vadao>,Hoàng Văn
84 Cấp Nhà nước - 103.02-2017.351
Nghiên cứu chế tạo cấu trúc nano lõi/vỏ của đồng oxit/kim loại quí và ứng dụng làm cảm biến đo một số chất độc trong thực phẩm
Thời gian thực hiện từ 01/08/2018 đến 01/07/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Việt TuyênTrần Thị Hà<ttha01>,Sái Công Doanh,Nguyễn Quang Hòa,Bạch Thành Công,Nguyễn Trọng Tâm,Phạm Nguyên Hải
85 Cấp Nhà nước - 104.99-2017.340
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của 2 loài Dregea volubilis và Dregea cuneifolia ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/08/2018 đến 01/08/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Kim ThúyNguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>, Trương Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mai,Phan Thị lan Anh, Nguyễn Văn Huân
Tải tệp đính kèm
86 Cấp Nhà nước - 105.08-2017.316
Nghiên cứu và phát triển các mô hình mới độ chính xác cao cho phát hiện, dự báo và đánh giá rủi ro trượt lở đất sử dụng dữ liệu địa không gian, trí tuệ nhân tạo và các thuật toán tối ưu hóa
Thời gian thực hiện từ 01/08/2018 đến 31/08/2021
Đang thực hiện
Nhữ Việt Hà<nvha02>
Tải tệp đính kèm
87 Cấp Bộ - TNMT.2018.03.17
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoạch toán giá trị tài nguyên khoáng sản phục vụ quy hoạch phát triển bền vững. Áp dụng thử nghiệm tại tỉnh Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 08/07/2018 đến 07/07/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Phương<npphuong>Nguyễn Phương Đông<npdong>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Khương Thế Hùng<kthung>,Nguyễn Thị Thu Hằng,Nguyễn Văn Bình,Trịnh Đình Huấn,Trịnh Hải Sơn, Nguyễn Chí Thực,Nguyễn Quốc Định, Phạm Thế Nhữ,NGuyễn Xuân Ân,Lê Thị Hương, Nguyễn Cao Khương, NGuyễn Văn Huấn
Tải tệp đính kèm
88 Cấp Nhà nước - TN18/CO5
Hoàn thiện và chuyển giao mô hình tích hợp thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông CSDL khoa học công nghệ.
Thời gian thực hiện từ 01/07/2018 đến 12/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Đình Kỳ,Nguyễn Trường Xuân<ntxuân>Lê Hồng Anh<lhanh>,Trần Thị Hải Vân<tthvan>,Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>,Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Lê Văn Hưng<lvhung>,Diêm Công Hoàng<dchoang>,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc>,Đặng Văn Nam<dvnam>,Nông Thị Oanh<ntoanh>,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>,Đặng Hữu Nghị<dhnghi>,Tạ Quang Chiểu<tqchieu>,Diêm Thị Thùy<dtthuy>,Trần Mai Hương<tmhuong>,Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Vũ Thị Kim Liên<vtklien>,Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>,Nguyễn Tiến Dũng,Trần Trung Chuyên<ttchuyen>,Nguyễn Thị Mến<ntmen>,Trần Anh Tuấn<tatuan>,Phạm Hữu Lợi<phloi>,Trương Xuân Bình<txbinh>,Phạm An Cương<pacuong>
89 Cấp Cơ sở - T18-17
Nghiên cứu giải pháp tăng cường huy động vốn cho đầu tư phát triển than của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam theo Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2030
Thời gian thực hiện từ 01/07/2018 đến 30/06/2019
Quá hạn
Lưu Thị Thu Hà<lttha02>Lê Thị Thu Hồng<ltthong>,PGS.TS Nguyen Canh Nam
90 Cấp Nhà nước - 101.01-2017.300
Một số bài toán chọn lọc trong lý thuyết điều khiển và ổn định hệ phương trình phân thứ và suy biến có trễ
Thời gian thực hiện từ 01/07/2018 đến 01/07/2020
Đang thực hiện
Vũ Ngọc PhátNguyễn Trường Thanh<ntthanh02>,Nguyễn Huyền Mười, Phan Thanh Nam,Mai Viết Thuận
Tải tệp đính kèm