Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
81 Cấp Bộ - TD06
Nghiên cứu áp dụng mô hình tối ưu xác định nguồn gốc, cơ chế và giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn các tầng chứa nước ven biển trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng khu vực thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Trần Vũ Long<tvlong>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Hoàng Thu Hằng,Vũ Thu Hiền<vthien01>
Tải tệp đính kèm
82 Cấp Bộ - B2019-MDA-05
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khoan đan dày đối với các mỏ đang khai thác ở giai đoạn cuối thuộc bể Cửu Long
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Nguyễn Trần Tuân<nttuan>,Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Hoàng Anh Dũng<hadung>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Nguyễn Thành Trường,Lê Vũ Quân
83 Cấp Bộ - B2019-MĐA-562-18
Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng xử Thủy-cơ của vật liệu bê tông trong môi trường biển đảo phục vụ công tác dự báo tuổi thọ công trình
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 30/12/2020
Đang thực hiện
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>Phạm Đức Thọ<pdtho>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Vũ Minh Ngọc,Nguyễn Thị Hằng,Trần Thế Truyền,Đào Phúc Lâm
84 Cấp Bộ - B2019-MDA-562-14
Tiến hóa kiến tạo liên quan đến sự hình thành các đá magma proterozoi muộn - paleozoi sớm khu vực rìa bắc địa khối komtum
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 01/12/2020
Đang thực hiện
Ngô Xuân Thành<nxthanh>Vũ Anh Đạo<vadao>,Trần Thanh Hải<tthai>,Lương Quang Khang<lqkhang>,Phạm Như Sang<pnsang>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>
85 Cấp Bộ - B2019 - SPH - 562 - 05
Nguyên cứu tổng hợp, xác định các đặc trưng và tính chất một số polythiophene mới, ứng dụng trong siêu tụ điện
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Vũ Quốc TrungĐường Khánh Linh, Ngô tuấn Cường, Vũ Thị Hương,Hà Mạnh Hùng<hmhung>,Đoàn Thị Yến Oanh,Lê Trọng Lư
Tải tệp đính kèm
86 Cấp Bộ - B2019-MĐC-07
Nghiên cứu xây dựng hệ thống chống bụi tự động dựa trên công nghệ IoT cho các kho và khu chế biến của mỏ than.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Duy Huy<ndhuy>Nông Thị Oanh<ntoanh>,Đặng Văn Nam<dvnam>,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>,Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>,Khổng Cao Phong<kcphong>,Lê Hồng Anh<lhanh>
87 Cấp Bộ - B2019-MDA-08
Nghiên cứu sử dụng một số chất thải rắn công nghiệp (bột đá công nghiệp, bột thủy tinh nghiền, bột nghiền từ gạch men và gốm sứ) làm chất dính kết kiềm hoạt hóa geopolymer để gia cường đất lateritic phục vụ xây dựng công trình
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 01/12/2020
Đang thực hiện
Bùi Văn Đức<bvduc>Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Đặng Văn Phi<dvphi>,Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Bùi Anh Thắng<bathang>
88 Cấp Bộ - B2019-MDA-562-15
Bản chất kiến tạo của các thành tạo biến chất cao ở rìa đông địa khối Kom Tum và ý nghĩa đối với sự tiến hóa Địa chất khu vực Đông Dương
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 30/12/2020
Đang thực hiện
Trần Thanh Hải<tthai>Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Bùi Vinh Hậu<bvhau>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Hoàng Đình Quế<hdque>,Nguyễn Quốc Hưng<nqhung>,Lê Thị Duyên<ltduyen>
89 Cấp Bộ - ĐTKHCN.094/19
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy bơm chìm ly tâm công suất đến 55 kW phục vụ thoát nước cục bộ trong khai thác mỏ hầm lò
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 30/06/2020
Quá hạn
Trần Viết Linh<tvlinh>Nguyễn Minh Tuấn,Nguyễn Văn Bày,Vũ Anh Huân,Nguyễn Thế Hoàng<nthoang>,Vũ Ngọc Trà<vntra>,Nguyễn Quốc Tuấn,Nguyễn Lê Nam,Đặng Quang Hào,Trịnh Diệu Linh
Tải tệp đính kèm
90 Cấp Nhà nước - CNKK.008/19
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy sàng rung cong có năng suất từ 550 t/h ÷ 650 t/h để phân loại than
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Hải LongTrần Viết Linh<tvlinh>,Nguyễn Văn Xô<nvxo>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>,Phạm Văn Tiến<pvtien>,Lê Thị Thu Hồng<ltthong>,Nguyễn Huy Thế<nhthe>,Nguyễn Thế Hoàng<nthoang>,Nguyễn Xuân Bách,Đặng Văn Phối,Đỗ Xuân Vững,Bùi Đình Thanh<bdthanh>,Phạm An Cương<pacuong>
Tải tệp đính kèm