Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
71 Cấp Cơ sở - T18-28
Ứng dụng phân tích thống kê đa biến và GIS đánh giá biến động chất lượng nước mặt tại khu vực khai thác và chế biến khoáng sản thuộc tỉnh Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 11/11/2018 đến 30/11/2019
Quá hạn
Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>
Tải tệp đính kèm
72 Cấp Cơ sở - T18-24
Nghiên cứu thiết lập bản đồ không gian (X-Y-Z) về độ chứa khí mê tan và đề xuất giải pháp phòng ngừa cháy nổ khí mê tan cho mỏ than Khe Chàm 1
Thời gian thực hiện từ 01/11/2018 đến 31/10/2019
Quá hạn
Nguyễn Văn Quang<nvquang>Đặng Vũ Chí<dvchi02>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>,Nguyễn Thị Tuyết Mai
Tải tệp đính kèm
73 Cấp Cơ sở - T18/18
Xây dựng mô hình tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ thông qua các thiết bị liên lạc cá nhân hoạt động trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt
Thời gian thực hiện từ 01/11/2018 đến 01/06/2020
Đang thực hiện
Diêm Công Hoàng<dchoang>Đỗ Như Hải<dnhai>,Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>,Đào Anh Thư<dathu>,Đào Thị Tuyết<dttuyet01>,Diêm Thị Thùy<dtthuy>
74 Cấp Bộ - B2018-MDA-02-CtrVL
Nghiên cứu chế tạo vật liệu BiFeO3 pha tạp và thử nghiệm ứng dụng cho thiết bị chuyển đổi cơ - điện
Thời gian thực hiện từ 30/10/2018 đến 30/10/2020
Đang thực hiện
Đào Việt Thắng<dvthang>Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Dư Thị Xuân Thảo<dtxthao>,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Lê Thị Mai Oanh; Đỗ Danh Bích; Nguyễn Cao Khang
Tải tệp đính kèm
75 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - KHCN-BDKH-DL07(2018)
Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk
Thời gian thực hiện từ 01/10/2018 đến 01/09/2020
Đang thực hiện
Trần Xuân BiênNguyễn Ngọc Hồng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Tiến Thành,Trần Xuân Miễn<txmien>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>, Nguyễn Thị Hằng, Đỗ Tiến Thuấn
Tải tệp đính kèm
76 Cấp Cơ sở - T18-31
Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh quang học để thành lập bản đồ mức độ cháy rừng
Thời gian thực hiện từ 01/10/2018 đến 01/10/2019
Quá hạn
Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Trần Thanh Hà<ttha>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>
Tải tệp đính kèm
77 Cấp Bộ - B2018 – MDA – 01 - CtrVL
Nghiên cứu chế tạo các đế cảm biến sử dụng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) trên cơ sở vật liệu nanocomposite ZnO/(Au, Ag) đo nồng độ glucose để phát hiện bệnh tiểu đường
Thời gian thực hiện từ 01/10/2018 đến 30/09/2020
Đang thực hiện
Trần Thị Hà<ttha01>Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>,Dư Thị Xuân Thảo<dtxthao>,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>,Nguyễn Việt Tuyên ,Phạm Nguyên Hải
78 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - KHCN
Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk
Thời gian thực hiện từ 01/10/2018 đến 30/09/2020
Đang thực hiện
Trần Xuân BiênNguyễn Ngọc Hồng,Nguyễn Thị Hồng Hạnh,Khương Mạnh Hà ,Nguyễn Tiến Thành,Trần Xuân Miễn<txmien>,Nguyễn Quốc Phi,Nguyễn Hoàng Đan,Nguyễn Thị Hằng,Đỗ Tiến Thuấn
Tải tệp đính kèm
79 Cấp Nhà nước - ĐTĐLCN.37/18
Nghiên cứu công nghệ chế tạo bê tông tính năng siêu cao (UHPC) phục vụ xây dựng một số công trình quốc phòng
Thời gian thực hiện từ 28/09/2018 đến 27/09/2021
Đang thực hiện
Phạm Mạnh HàoLương Như Hải,Nguyễn Văn Thao,Nguyễn Văn Tuấn,Nguyễn Công Thắng,Lê Văn Luân,Phan Ngọc Hồng,Đặng Vũ Trường,Đoàn Ngọc Quang,Vũ Minh Thành,Ngô Minh Tiến,Lê Viết Bình,Nguyễn Văn Thủy,Ngô Ngọc Thủy,Nguyễn Thị Ngoan,Nguyễn Việt Dũng,Phan Ngọc Hoa,Đỗ Quang Tương,Hoàng Thị Thu Linh,Lê Văn Thụ,Phạm Sĩ Đồng,Đinh Văn Long,Nguyễn Nhật Huy,Ngô Cao Long,Đỗ Lương Hùng,Nguyễn Xuân Mãn<nxman>,Nguyễn Thị Thu Hiền,Đỗ Văn Lê,Lưu Đức Thanh,Bùi Công Trường,Vũ Văn Ba,Phạm Đức Hùng
Tải tệp đính kèm
80 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - 01-01-2018
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS, Viễn thám và địa kỹ thuật để khoanh vùng và cảnh báo tình trạng trượt lở đất, đá tại các khu vực trọng điểm tỉnh Bình Định và đề xuất các giải pháp ứng phó
Thời gian thực hiện từ 18/09/2018 đến 18/03/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Kim Long<nklong01>Đỗ Minh Ngọc,Đỗ Đình Toát,Đỗ Minh Đức,Hà Thành Như<htnhu>,Phạm Trường Sinh<ptsinh>,Nguyễn Khắc Hoàng Giang,Đào Minh Đức,Đinh Thị Quỳnh,Đặng Thị Thùy
Tải tệp đính kèm