Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
71 Cấp Cơ sở - T18-31
Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh quang học để thành lập bản đồ mức độ cháy rừng
Thời gian thực hiện từ 01/10/2018 đến 01/10/2019
Quá hạn
Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Trần Thanh Hà<ttha>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>
Tải tệp đính kèm
72 Cấp Bộ - B2018 – MDA – 01 - CtrVL
Nghiên cứu chế tạo các đế cảm biến sử dụng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) trên cơ sở vật liệu nanocomposite ZnO/(Au, Ag) đo nồng độ glucose để phát hiện bệnh tiểu đường
Thời gian thực hiện từ 01/10/2018 đến 30/09/2020
Đang thực hiện
Trần Thị Hà<ttha01>Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>,Dư Thị Xuân Thảo<dtxthao>,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>,Nguyễn Việt Tuyên ,Phạm Nguyên Hải
73 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - KHCN-BDKH-DL07(2018)
Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk
Thời gian thực hiện từ 01/10/2018 đến 01/09/2020
Đang thực hiện
Trần Xuân BiênNguyễn Ngọc Hồng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Tiến Thành,Trần Xuân Miễn<txmien>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>, Nguyễn Thị Hằng, Đỗ Tiến Thuấn
Tải tệp đính kèm
74 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - KHCN
Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk
Thời gian thực hiện từ 01/10/2018 đến 30/09/2020
Đang thực hiện
Trần Xuân BiênNguyễn Ngọc Hồng,Nguyễn Thị Hồng Hạnh,Khương Mạnh Hà ,Nguyễn Tiến Thành,Trần Xuân Miễn<txmien>,Nguyễn Quốc Phi,Nguyễn Hoàng Đan,Nguyễn Thị Hằng,Đỗ Tiến Thuấn
Tải tệp đính kèm
75 Cấp Nhà nước - ĐTĐLCN.37/18
Nghiên cứu công nghệ chế tạo bê tông tính năng siêu cao (UHPC) phục vụ xây dựng một số công trình quốc phòng
Thời gian thực hiện từ 28/09/2018 đến 27/09/2021
Đang thực hiện
Phạm Mạnh HàoLương Như Hải,Nguyễn Văn Thao,Nguyễn Văn Tuấn,Nguyễn Công Thắng,Lê Văn Luân,Phan Ngọc Hồng,Đặng Vũ Trường,Đoàn Ngọc Quang,Vũ Minh Thành,Ngô Minh Tiến,Lê Viết Bình,Nguyễn Văn Thủy,Ngô Ngọc Thủy,Nguyễn Thị Ngoan,Nguyễn Việt Dũng,Phan Ngọc Hoa,Đỗ Quang Tương,Hoàng Thị Thu Linh,Lê Văn Thụ,Phạm Sĩ Đồng,Đinh Văn Long,Nguyễn Nhật Huy,Ngô Cao Long,Đỗ Lương Hùng,Nguyễn Xuân Mãn<nxman>,Nguyễn Thị Thu Hiền,Đỗ Văn Lê,Lưu Đức Thanh,Bùi Công Trường,Vũ Văn Ba,Phạm Đức Hùng
Tải tệp đính kèm
76 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - 01-01-2018
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS, Viễn thám và địa kỹ thuật để khoanh vùng và cảnh báo tình trạng trượt lở đất, đá tại các khu vực trọng điểm tỉnh Bình Định và đề xuất các giải pháp ứng phó
Thời gian thực hiện từ 18/09/2018 đến 18/03/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Kim Long<nklong01>Đỗ Minh Ngọc,Đỗ Đình Toát,Đỗ Minh Đức,Hà Thành Như<htnhu>,Phạm Trường Sinh<ptsinh>,Nguyễn Khắc Hoàng Giang,Đào Minh Đức,Đinh Thị Quỳnh,Đặng Thị Thùy
Tải tệp đính kèm
77 Cấp Nhà nước - 24985
Dự án Hợp tác vùng Auvergne Rhône-Alpes (Pháp) và Trường Mỏ-Địa chất (Việt Nam) đối với công nghiệp tương lai và năng lượng
Thời gian thực hiện từ 01/09/2018 đến 01/09/2021
Đang thực hiện
Lê Quang Duyến<lqduyen>,HERRIPhạm Trung Kiên<ptkien>,Hồ Văn Sơn<hvson>,BOUILLOT,BALLERAT-BUSSEROLLES,GRANGER
Tải tệp đính kèm
78 Cấp Nhà nước - KC.08.23/16-20
Nghiên cứu đánh giá các tai biến địa chất và môi trường nghiêm trọng trong khai thác, chế biến một số khoáng sản chính ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại và phòng chống tai biến
Thời gian thực hiện từ 02/08/2018 đến 01/08/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Văn HoàngNguyễn Văn Phóng<nvphong01>,Nguyễn Viết Tình<nvtinh>,Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Bùi Bình<bbbinh>,Dương Văn Bình<dvbinh01>,Nguyễn Văn Hùng<nvhung>,Phùng Hữu Hải<phhai>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>
Tải tệp đính kèm
79 Cấp Nhà nước - 105.99-2017.314
Thạch luận và tuổi thành tạo các đá mafic, siêu mafic trong tổ hợp ophiolit thuộc đới khâu Tam Kỳ - Phước Sơn và ý nghĩa của chúng với tiến hóa kiến tạo địa khối Đông Dương
Thời gian thực hiện từ 01/08/2018 đến 01/08/2021
Đang thực hiện
Ngô Xuân Thành<nxthanh>Trần Thanh Hải<tthai>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Khương Thế Hùng<kthung>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Vũ Anh Đạo<vadao>,Hoàng Văn
80 Cấp Nhà nước - 103.02-2017.351
Nghiên cứu chế tạo cấu trúc nano lõi/vỏ của đồng oxit/kim loại quí và ứng dụng làm cảm biến đo một số chất độc trong thực phẩm
Thời gian thực hiện từ 01/08/2018 đến 01/07/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Việt TuyênTrần Thị Hà<ttha01>,Sái Công Doanh,Nguyễn Quang Hòa,Bạch Thành Công,Nguyễn Trọng Tâm,Phạm Nguyên Hải