Đề tài khoa học





STT Đề tài Xem
71 Cấp Cơ sở - T19-15
Nghiên cứu qui trình chế tạo phụ gia trên cơ sở graphene cho chất bôi trơn dùng trong dung dịch khoan
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 30/04/2020
Quá hạn
Trương Văn Từ<tvtu>Nguyễn Trần Tuân<nttuan>,Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Bùi Văn Thơm
72 Cấp Cơ sở - T19-17
Nghiên cứu phương pháp chiết xuất và tổng hợp các thông tin địa không gian từ dữ liệu viễn thám để thành lập bản đồ phục vụ đánh giá hiện trạng khô hạn tỉnh Ninh Thuận
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 30/04/2020
Quá hạn
Đỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>Trần Quỳnh An<tqan>
73 Cấp Cơ sở - T19-25
Nghiên cứu sử dụng xỉ đáy lò nhà máy nhiệt điện An Khánh và Cao Ngạn thay thế cát tự nhiên trong vữa xây dựng phục vụ phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
Thời gian thực hiện từ 30/04/2019 đến 30/04/2020
Quá hạn
Nguyễn Văn Hùng<nvhung>Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phùng Hữu Hải<phhai>
Tải tệp đính kèm
74 Cấp Cơ sở - T19-14
Nghiên cứu đặc điểm và mức độ ô nhiễm 210Po ở mỏ nước khoáng nóng Tiên Lãng, Hải Phòng
Thời gian thực hiện từ 30/04/2019 đến 30/10/2020
Đang thực hiện
Dương Văn Hào<dvhao>Trương Thị Chinh<ttchinh>,Phan Thiên Hương<pthuong01>,Vũ Hồng Dương<vhduong>,Kiều Duy Thông<kdthong>
75 Cấp Bộ - B2019 –MDA - 04
Tổng hợp và chức năng hóa vật liệu nano phát quang chứa Tb3+ định hướng ứng dụng trong y sinh
Thời gian thực hiện từ 15/04/2019 đến 15/04/2021
Đang thực hiện
Lê Thị Vinh<ltvinh>Nguyễn Thu Hà<ntha02>,Vũ Duy Thịnh<vdthinh>,Nguyễn Đình Độ<nddo>,Hà Thị Phượng,Trần Thu Hương
Tải tệp đính kèm
76 Cấp Nhà nước - 105.99-2018.301
Nghiên cứu sử dụng một số khoáng vật tự nhiên ở Việt Nam để chế tạo vật liệu quang xúc tác ứng dụng trong xử lý môi trường
Thời gian thực hiện từ 01/04/2019 đến 01/04/2021
Đang thực hiện
Phạm Xuân Núi<pxnui>Ngô Hà Sơn<nhson>,Đoàn Văn Huấn<dvhuan>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Tô Xuân Bản<txban>
77 Cấp Nhà nước - 105.08-2018.310
Nghiên cứu đánh giá một số tác động môi trường của thi công đường hầm tàu điện ngầm tại các đô thị Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/04/2019 đến 31/03/2022
Đang thực hiện
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>Đặng Trung Thành<dtthanh>,Trần Tuấn Minh<ttminh>,Đào Viết Đoàn<dvdoan>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Đặng Văn Kiên<dvkien>,Pham Van Vi,Dang Trong Thang
78 Cấp Nhà nước - 502.99-2018.305
Sử dụng dịch vụ, gánh nặng tài chính trong chăm sóc sức khỏe và vai trò của bảo hiểm y tế: Bằng chứng từ dân số cao tuổi ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/02/2019 đến 01/02/2021
Đang thực hiện
Giang Thanh Longnguyễn thị hải yến,Phí Mạnh Phong<pmphong>,phạm thị hồng thắm,nguyễn trương nam,lê quốc hội
Tải tệp đính kèm
79 Cấp Bộ - B2019-02
Mô hình hóa khối đá nứt nẻ và cấu trúc hệ khe nứt nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho một số mỏ đá khối ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 26/01/2019 đến 26/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Anh Tuấn<natuan>Nguyễn Đình An<ndan>,Khương Thế Hùng<kthung>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Lê Văn Quyển<lvquyen>,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>,Lê Thị Hải<lthai>,Lương Xuân Thưởng
80 Cấp Bộ - TD06
Nghiên cứu áp dụng mô hình tối ưu xác định nguồn gốc, cơ chế và giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn các tầng chứa nước ven biển trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng khu vực thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Trần Vũ Long<tvlong>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Hoàng Thu Hằng,Vũ Thu Hiền<vthien01>
Tải tệp đính kèm