Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
41 Cấp Cơ sở - T19-43
Những rào cản hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên khối các Trường Đại học Kỹ thuật khu vực Hà Nội: Thực trạng và Giải pháp
Thời gian thực hiện từ 01/11/2019 đến 30/11/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Lê Hà Giang<nlhgiang>Nguyễn Thi Phương<ntphuong>,Nguyễn Thu Hương<nthuong01>,Phạm Thị Thu Hường
42 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - 01C-06/02-2019-3
Nghiên cứu chế tạo chế phẩm tạo màng phủ sinh học từ phụ phẩm ngành tơ tằm để bảo quản một số loại quả có tiềm năng xuất khẩu của Hà Nội
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 01/09/2021
Đang thực hiện
Đào Đình Thuần<ddthuan>Bùi Thị Lệ Thủy<btlthuy>,Nguyễn Thị Linh<ntlinh>,Phạm Xuân Núi<pxnui>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Vũ Văn Toàn<vvtoan>,Nguyễn Văn Dũng<nvdung>,Ngô Thanh Hải<nthai>,Ngô Hà Sơn<nhson>,Hồ Văn Sơn<hvson>,Trương Văn Từ<tvtu>,hoang thị tuyết mai,nguyễn đức hạnh,nttuan,Nguyễn Mai Hà<nmha>,Nguyễn Khắc Long<nklong>,Trần Đình Kiên<tdkien>,Phạm Trung Kiên<ptkien>
43 Cấp Nhà nước - 105.08-2019.09
Nghiên cứu phát triển công cụ dự báo khả năng sụt lở gương than trong các lò chợ dài cơ giới hóa đồng bộ tại các mỏ khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 05/09/2019 đến 05/09/2021
Đang thực hiện
Lê Tiến Dũng<ltdung>Vũ Đình Hiếu<vdhieu>,Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Đào Văn Chi<dvchi>,Vũ Trung Tiến<vttien>,Đào Hồng Quảng
Tải tệp đính kèm
44 Cấp Nhà nước - 107.01-2019.03
Nghiên cứu tính chất cơ học của vật liệu bê tông tính năng siêu cao gia cố cốt sợi thép chịu tác dụng tải trọng va đập, nổ: Áp dụng cho các công trình quân sự
Thời gian thực hiện từ 01/09/2019 đến 30/09/2021
Đang thực hiện
Ngô Trí ThườngLê Huy Việt<lhviet>,Phạm Thái Hoàn, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Duy Liêm, Bùi Ngọc Kiên, Trương Văn Đoàn
Tải tệp đính kèm
45 Cấp Bộ - CT.2019.01-01
Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại nhằm đánh giá, phân vùng nguy cơ trượt lở đất cho khu vực miền núi phía bắc Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/08/2019 đến 08/11/2020
Đang thực hiện
Lê Văn Hưng<lvhung>Nhữ Việt Hà<nvha02>,Ngô Thị Phương Thảo<ntpthao>,Đặng Hữu Nghị<dhnghi>,Hoàng Anh Đức<haduc>,Nguyễn Thị Thanh<ntthanh>,Phạm Đức Hậu<pdhau>,Hồ Thị Thảo Trang<htttrang>,Trương Xuân Bình<txbinh>,Phạm Thị Hải Vân<pthvan>
46 Cấp Bộ - CT.2019.01.04
Nghiên cứu và phát triển thiết bị Gateway cho hệ thống giám sát độ ẩm đất dùng để đánh giá mức độ hạn đất và nguy cơ trượt lở đất cho khu vực miền núi phía Bắc thí điểm tại tỉnh Lai Châu
Thời gian thực hiện từ 30/06/2019 đến 30/06/2021
Đang thực hiện
Đặng Văn Chí<dvchi01>Đào Hiếu<dhhieu>,Nguyễn Thế Lực<ntluc>,Phan Minh Tạo<pmtao>,Phan Thị Mai Phương<ptmphuong>,Phạm Ngọc Minh ,Nguyễn Đức Khoát<ndkhoat>,Khổng Cao Phong<kcphong>,Phạm Thị Thanh Loan<pttloan>,Nguyễn Viết Hải
47 Cấp Bộ - CT2019.01-03
NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO TRẠM ĐO, THU THẬP DỮ LIỆU ĐA KÊNH KHÔNG DÂY, DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH ĐỂ XÁC ĐINH QUY LUẬT PHÂN BỐ ĐỘ ẨM, ĐỘ KHÔ HẠN CỦA ĐẤT Ở CÁC KHU VỰC KHÁC NHAU NHẰM GIÁM SÁT ĐỘ ẨM ĐẤT, MỨC ĐỘ HẠN ĐẤT, TRƯỢT LỞ ĐẤT CHO MỘT TỈNH KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Thời gian thực hiện từ 30/06/2019 đến 30/06/2021
Đang thực hiện
Khổng Cao Phong<kcphong>Đặng Văn Chí<dvchi01>,Phạm Thị Thanh Loan<pttloan>,Nguyễn Thế Lực<ntluc>,Phạm Minh Hải,Đào Hiếu,Uông Quang Tuyến<uqtuyen>,Phan Thị Mai Phương<ptmphuong>,Nguyễn Văn Quân
48 Cấp Bộ - CT.2019.01.01
Nghiên cứu đánh giá tình hình khai thác sử dụng đất nông nghiệp và các tai biến thiên nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển nông nghiệp bền vững tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc
Thời gian thực hiện từ 27/06/2019 đến 27/06/2021
Đang thực hiện
Tô Xuân Bản<txban>Lê Tiến Dũng<ltdung01>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Vũ Thu Hiền<vthien01>,Đỗ Duy Phái, Nguyễn Thị Kim Yến, Trần Văn Đức,Trần Vũ Long<tvlong>,Phạm Văn Khuê
Tải tệp đính kèm
49 Cấp Bộ - CT.2019.01.06
Nghiên cứu phát triển phần mềm ứng dụng nền tảng Android của hệ thống giám sát độ ẩm đất, mức độ hạn đất, trượt lở đất tích hợp công nghệ Web-GIS cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc thí điểm tại tỉnh Lai Châu
Thời gian thực hiện từ 15/06/2019 đến 15/06/2021
Đang thực hiện
Phạm Thị Thanh Loan<pttloan>Đặng Văn Chí<dvchi01>,Khổng Cao Phong<kcphong>,Nguyễn Thế Lực<ntluc>,Uông Quang Tuyến<uqtuyen>,Phạm Minh Hải<pmhai01>,Nguyễn Đức Khoát<ndkhoat>,Nguyễn Chí Tình<nctinh>,Đào Hiếu<dhhieu>,trần văn tùng
50 Cấp Bộ - RD34-19
Nghiên cứu ảnh hưởng của thi công đường ống cấp thoát nước trong thành phố bằng phương pháp pipe-jacking đến các công trình trên mặt
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Nguyễn Xuân Mãn<nxman>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Bùi Văn Đức<bvduc>,Ngô Thị Hương Trang<nthtrang>,Nguyễn Thành Nam,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>