Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
41 Cấp Bộ - B2019-MDA-05
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khoan đan dày đối với các mỏ đang khai thác ở giai đoạn cuối thuộc bể Cửu Long
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Nguyễn Trần Tuân<nttuan>,Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Hoàng Anh Dũng<hadung>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Nguyễn Thành Trường,Lê Vũ Quân
42 Cấp Bộ - TD06
Nghiên cứu áp dụng mô hình tối ưu xác định nguồn gốc, cơ chế và giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn các tầng chứa nước ven biển trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng khu vực thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Trần Vũ Long<tvlong>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Hoàng Thu Hằng,Vũ Thu Hiền<vthien01>
Tải tệp đính kèm
43 Cấp Bộ - B2019-MĐA-06
Xây dựng phương pháp dự báo độ bền và tuổi thọ của kết cấu bê tông trong môi trường biển bằng mô hình cấu trúc trung bình
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 30/12/2020
Đang thực hiện
Phạm Đức Thọ<pdtho>Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Phạm Văn Hùng<pvhung01>,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Trần Thế Truyền, Đào Phúc Lâm
Tải tệp đính kèm
44 Cấp Bộ - B2019-MDA-562-14
Tiến hóa kiến tạo liên quan đến sự hình thành các đá magma proterozoi muộn - paleozoi sớm khu vực rìa bắc địa khối komtum
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 01/12/2020
Đang thực hiện
Ngô Xuân Thành<nxthanh>Vũ Anh Đạo<vadao>,Trần Thanh Hải<tthai>,Lương Quang Khang<lqkhang>,Phạm Như Sang<pnsang>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>
45 Cấp Cơ sở - T18-37
Nghiên cứu nguồn gốc dầu khí trong đá móng của mỏ Bạch Hổ dựa trên liên kết dầu thô - đá mẹ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
Quá hạn
Bùi Thị Ngân<btngan>Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Nguyễn Thị Thu Hằng<ntthang>,Lê Ngọc ánh<lnanh>,Phạm Văn Tuấn<pvtuan>
Tải tệp đính kèm
46 Cấp Bộ - B2019-MDA-03
Nghiên cứu chế tạo polyme vô cơ từ khoáng sét và bùn đỏ của ngành khai thác chế biến alumina để sản xuất gạch không nung
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Công Tiến Dũng<ctdung>Lê Thị Duyên<ltduyen>,Võ Thị Hạnh<vthanh>,Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>,Nguyễn Viết Hùng<nvhung01>,Nguyễn Mạnh Hà<nmha01>,Phương Thảo
Tải tệp đính kèm
47 Cấp Bộ - ĐTKHCN.094/19
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy bơm chìm ly tâm công suất đến 55 kW phục vụ thoát nước cục bộ trong khai thác mỏ hầm lò
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 30/06/2020
Đang thực hiện
Trần Viết Linh<tvlinh>Nguyễn Minh Tuấn,Nguyễn Văn Bày,Vũ Anh Huân,Nguyễn Thế Hoàng<nthoang>,Vũ Ngọc Trà<vntra>,Nguyễn Quốc Tuấn,Nguyễn Lê Nam,Đặng Quang Hào,Trịnh Diệu Linh
Tải tệp đính kèm
48 Cấp Cơ sở - T18-23
Nghiên cứu tuyển nổi than bụi lò cao, áp dụng cho Nhà máy gang thép Cao Bằng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
Quá hạn
Trần Văn Được<tvduoc>Nguyễn Hoàng Sơn<nhson01>,Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>,Trần Trung Tới<tttoi>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>
Tải tệp đính kèm
49 Cấp Bộ - B2019-MDA-01
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite trên nền graphene oxide để tăng hiệu suất hấp thu năng lượng mặt trời ứng dụng nâng cao hiệu quả sản xuất nước ngọt từ nước mặn
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 01/01/2021
Đang thực hiện
Bùi Thị Lệ Thủy<btlthuy>Ngô Hà Sơn<nhson>,Vũ Văn Toàn<vvtoan>,Nguyễn Anh Dũng<nadung01>,Nguyễn Thị Linh<ntlinh>,Phạm Xuân Núi<pxnui>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Nguyễn Khắc Duy ,Nguyễn Lê Vũ,Hồ Văn Sơn<hvson>
Tải tệp đính kèm
50 Cấp Cơ sở - T18-29
Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác quang nano TiO2 biến tính Nd phủ trên tro trấu, ứng dụng để nâng cao hiệu quả xử lý các hợp chất nitơ trong nước thải nhà hàng khách sạn
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
Quá hạn
Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>Đặng Thị Ngọc Thuỷ,Nguyễn Viết Hùng<nvhung01>,Nguyễn Mạnh Hà<nmha01>