Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
41 Cấp Bộ - TD06
Nghiên cứu áp dụng mô hình tối ưu xác định nguồn gốc, cơ chế và giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn các tầng chứa nước ven biển trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng khu vực thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Trần Vũ Long<tvlong>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Hoàng Thu Hằng,Vũ Thu Hiền<vthien01>
Tải tệp đính kèm
42 Cấp Bộ - B2019-MĐC-07
Nghiên cứu xây dựng hệ thống chống bụi tự động dựa trên công nghệ IoT cho các kho và khu chế biến của mỏ than.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Duy Huy<ndhuy>Nông Thị Oanh<ntoanh>,Đặng Văn Nam<dvnam>,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>,Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>,Khổng Cao Phong<kcphong>,Lê Hồng Anh<lhanh>
43 Cấp Bộ - B2019-MDA-05
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khoan đan dày đối với các mỏ đang khai thác ở giai đoạn cuối thuộc bể Cửu Long
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Nguyễn Trần Tuân<nttuan>,Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Hoàng Anh Dũng<hadung>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Nguyễn Thành Trường,Lê Vũ Quân
44 Cấp Cơ sở - T18-37
Nghiên cứu nguồn gốc dầu khí trong đá móng của mỏ Bạch Hổ dựa trên liên kết dầu thô - đá mẹ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
Sắp hết hạn
Bùi Thị Ngân<btngan>Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Nguyễn Thị Thu Hằng<ntthang>,Lê Ngọc ánh<lnanh>,Phạm Văn Tuấn<pvtuan>
Tải tệp đính kèm
45 Cấp Bộ - B2019-MĐA-06
Xây dựng phương pháp dự báo độ bền và tuổi thọ của kết cấu bê tông trong môi trường biển bằng mô hình cấu trúc trung bình
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 30/12/2020
Đang thực hiện
Phạm Đức Thọ<pdtho>Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Phạm Văn Hùng<pvhung01>,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Trần Thế Truyền, Đào Phúc Lâm
Tải tệp đính kèm
46 Cấp Cơ sở - T18-27
Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý Fe, Mn trong nước thải mỏ than của một số loài thực vật thủy sinh
Thời gian thực hiện từ 28/12/2018 đến 30/11/2019
Quá hạn
Đỗ Thị Hải<dthai>Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>,Trần Thị Kim Hà<ttkha>,Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>
Tải tệp đính kèm
47 Cấp Nhà nước - 111
Nghiên cứu các đặc tính của khoáng vật haloysit nano dạng ống trong các thể pegmatit bị phong hóa thuộc Phức hệ Tân Phương vùng Thạch Khoán, Phú Thọ và ứng dụng chúng trong xử lý môi trường ô nhiễm.
Thời gian thực hiện từ 26/12/2018 đến 26/12/2020
Đang thực hiện
Bùi Hoàng Bắc<bhbac>Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Đỗ Mạnh An<dman>,Khương Thế Hùng<kthung>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>
Tải tệp đính kèm
48 Cấp Cơ sở - T18-38
Nghiên cứu thực trạng dạy và học tiếng Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Mỏ- Địa chất và đề xuất các giải pháp khắc phục.
Thời gian thực hiện từ 12/12/2018 đến 29/11/2019
Quá hạn
Dương Thúy Hường<dthuong01>Nguyễn Thị Thảo<ntthao01>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc>
49 Cấp Cơ sở - T18-19
Nghiên cứu tổng hợp màng hydroxyapatit pha tạp kẽm trên nền thép không gỉ 316L bằng phương pháp trao đổi ion nhằm ứng dụng làm nẹp vít xương
Thời gian thực hiện từ 12/12/2018 đến 30/11/2019
Quá hạn
Hà Mạnh Hùng<hmhung>Võ Thị Hạnh<vthanh>,Đỗ Thị Hải<dthai01>,Lê Thị Duyên<ltduyen>,Đinh thị Mai Thanh
Tải tệp đính kèm
50 Cấp Cơ sở - T18-26
Nghiên cứu xây dựng hải đồ điện tử phục vụ công tác dẫn đường vào các luồng hàng hải ven biển Việt Nam (thử nghiệm thành lập hải đồ điện tử luồng vào cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng)
Thời gian thực hiện từ 12/12/2018 đến 21/12/2019
Sắp hết hạn
Phạm Văn Hiệp<pvhiep>Dương Anh Quân<daquan>,Bùi Ngọc Quý<bnquy>
Tải tệp đính kèm