Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
21 Cấp Cơ sở - T19-16
Xây dựng quy trình phân tích các oxit chính trong vật liệu trên hệ máy huỳnh quang tia X (XRF) thế hệ máy Ranger S2 của phòng thí nghiệm Bộ môn Tìm kiếm – Thăm dò phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng sản xuất. Phân tích thử nghiệm khoáng sản kaolin mỏ Láng Đồng, Thạch Khoán, Phú Thọ
Thời gian thực hiện từ 30/04/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Khương Thế Hùng<kthung>Phạm Như Sang<pnsang>,Đỗ Mạnh An<dman>,Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>,Tạ Thị Toán<tttoan>
Tải tệp đính kèm
22 Cấp Cơ sở - T19-14
Nghiên cứu đặc điểm và mức độ ô nhiễm 210Po ở mỏ nước khoáng nóng Tiên Lãng, Hải Phòng
Thời gian thực hiện từ 30/04/2019 đến 30/10/2020
Đang thực hiện
Dương Văn Hào<dvhao>Trương Thị Chinh<ttchinh>,Phan Thiên Hương<pthuong01>,Vũ Hồng Dương<vhduong>,Kiều Duy Thông<kdthong>
23 Cấp Cơ sở - T19-25
Nghiên cứu sử dụng xỉ đáy lò nhà máy nhiệt điện An Khánh và Cao Ngạn thay thế cát tự nhiên trong vữa xây dựng phục vụ phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
Thời gian thực hiện từ 30/04/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Hùng<nvhung>Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phùng Hữu Hải<phhai>
Tải tệp đính kèm
24 Cấp Cơ sở - T19-19
Nghiên cứu thuật toán chiết tách thông số chất lượng nước từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 hỗ trợ công tác nuôi trồng thủy sản tại cửa sông Thị Vải.
Thời gian thực hiện từ 01/04/2019 đến 01/04/2020
Đang thực hiện
Trần Thanh Hà<ttha>Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Minh Ngọc
Tải tệp đính kèm
25 Cấp Nhà nước - 105.08-2018.310
Nghiên cứu đánh giá một số tác động môi trường của thi công đường hầm tàu điện ngầm tại các đô thị Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/04/2019 đến 31/03/2022
Đang thực hiện
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>Đặng Trung Thành<dtthanh>,Trần Tuấn Minh<ttminh>,Đào Viết Đoàn<dvdoan>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Đặng Văn Kiên<dvkien>,Pham Van Vi,Dang Trong Thang
26 Cấp Cơ sở - T19-07
Một số vấn đề về nhóm các tự đẳng cấu không Compact trong không gian phức nhiều biến trong C^n
Thời gian thực hiện từ 01/04/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>Nguyễn Thùy Linh<ntlinh01>,Nguyễn Thu Hằng<nthang02>,Phạm Ngọc Anh<pnanh01>,Nguyễn Trường Thanh<ntthanh02>
Tải tệp đính kèm
27 Cấp Nhà nước - 105.99-2018.301
Nghiên cứu sử dụng một số khoáng vật tự nhiên ở Việt Nam để chế tạo vật liệu quang xúc tác ứng dụng trong xử lý môi trường
Thời gian thực hiện từ 01/04/2019 đến 01/04/2021
Đang thực hiện
Phạm Xuân Núi<pxnui>Ngô Hà Sơn<nhson>,Đoàn Văn Huấn<dvhuan>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Tô Xuân Bản<txban>
28 Cấp Bộ - B2019-02
Mô hình hóa khối đá nứt nẻ và cấu trúc hệ khe nứt nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho một số mỏ đá khối ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 26/01/2019 đến 26/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Anh Tuấn<natuan>Nguyễn Đình An<ndan>,Khương Thế Hùng<kthung>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Lê Văn Quyển<lvquyen>,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>,Lê Thị Hải<lthai>,Lương Xuân Thưởng
29 Cấp Bộ - ĐTKHCN.064.19
Nghiên cứu tuyển than cám 0,5-8 mm vùng Vàng Danh - Uông Bí trên thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat năng suất 1,0 t/giờ
Thời gian thực hiện từ 15/01/2019 đến 31/12/2019
Sắp hết hạn
Nguyễn Hoàng Sơn<nhson01>Phạm Thị Nhung<ptnhung>,Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>,Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Trần Văn Được<tvduoc>,Lê Việt Hà<lvha>
Tải tệp đính kèm
30 Cấp Bộ - B2019-MĐA-562-18
Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng xử Thủy-cơ của vật liệu bê tông trong môi trường biển đảo phục vụ công tác dự báo tuổi thọ công trình
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 30/12/2020
Đang thực hiện
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>Phạm Đức Thọ<pdtho>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Vũ Minh Ngọc,Nguyễn Thị Hằng,Trần Thế Truyền,Đào Phúc Lâm