Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
11 Cấp Cơ sở - T19-01
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp học sâu trong đánh giá nguy cơ cháy rừng, áp dụng thí điểm cho một tỉnh miền núi Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Hoàng Anh Đức<haduc>Lê Văn Hưng<lvhung>,Phạm Hữu Lợi<phloi>
Tải tệp đính kèm
12 Cấp Cơ sở - T19-22
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống gửi xe máy thông minh
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Trần Đức Huân<tdhuan>Bùi Minh Hoàng<bmhoang>,Nguyễn Sơn Tùng<nstung>
Tải tệp đính kèm
13 Cấp Cơ sở - T19-05
Phân tích và thiết kế hàm thất thoát trong học máy
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 08/07/2020
Đang thực hiện
Lê Bích Phượng<lbphuong>pham tuan cuong,nguyen the lam,nguyen thi hang
14 Cấp Cơ sở - T19-21
Nghiên cứu khu hệ vi sinh vật cộng sinh với cỏ Vetiver trong xử lý đất ô nhiễm dioxin. Áp dụng tại khu vực sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Nguyễn Văn Dũng<nvdung>,Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tải tệp đính kèm
15 Cấp Cơ sở - T19-09
Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp kỹ thuật hợp lý để tháo khí mê tan trong điều kiện ở mỏ than Mạo Khê
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 29/04/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>Nguyễn Cao Khải<nckhai>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Nguyễn Hồng Cường<nhcuong>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>
Tải tệp đính kèm
16 Cấp Cơ sở - T19-20
Mô phỏng và đánh giá sự thay đổi tương quan lượng mưa, dòng chảy và ngập lụt cho lưu vực sông Mã trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dự báo những tác động tới môi trường, kinh tế và xã hội
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Trần Anh Quân<taquan>Trần Thị Thu Hương,Trần Quốc Lập
Tải tệp đính kèm
17 Cấp Cơ sở - T19-15
Nghiên cứu qui trình chế tạo phụ gia trên cơ sở graphene cho chất bôi trơn dùng trong dung dịch khoan
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Trương Văn Từ<tvtu>Nguyễn Trần Tuân<nttuan>,Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Bùi Văn Thơm
18 Cấp Cơ sở - T19-08
Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổ chức và điều hành các khâu sản xuất đồng bộ cho lò chợ cơ giới hóa vỉa 11, Công ty than Dương Huy
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Phi Hùng<nphung>Nguyễn Văn Dũng,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Vũ Thái Tiến Dũng<vttdung>
Tải tệp đính kèm
19 Cấp Bộ - CT.2019.01.05
Nghiên cứu phát triển phần mềm trung tâm giám sát độ ẩm đất, mức độ hạn đất, trượt lở đất trên máy chủ tích hợp công nghệ Web-GIS cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, thí điểm tại tỉnh Lai Châu
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 01/05/2021
Đang thực hiện
Lê Hồng AnhNguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>,Trần Thị Hải Vân<tthvan>,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>,Nông Thị Oanh<ntoanh>,Đặng Văn Nam<dvnam>,Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc>,Nguyễn Quốc Dũng
20 Cấp Cơ sở - T17
Nghiên cứu động học, động lực học và tham số công nghệ của máy sàng rung để nâng cao hiệu suất, năng suất và tuổi thọ của máy
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 01/04/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Xô<nvxo>Phạm Văn Tiến<pvtien>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>,Phạm An Cương<pacuong>,Lê Thị Hồng Thắng<lththang>