Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
11 Cấp Nhà nước - VT-UD.06/17-20
Nghiên cứu tính toán hàm lượng phát thải các bon sử dụng tư liệu viễn thám phục vụ việc kiểm kê khí nhà kính. Thực nghiệm ảnh VNREDSat-1 và các nguồn ảnh hiện có tại Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 07/05/2020 đến 07/05/2021
Đang thực hiện
Lê Quốc HưngVũ Thị Phương Thảo<vtpthao>,Vũ Thị Tuyết,Nguyễn Ngọc Quang,Trương Thị Tuyết,Nguyễn Dương Anh,Hoàng Thị Bình
12 Cấp Nhà nước - 105.99-2019.302
Lịch sử tiến hóa địa chất vùng Nam Trung Bộ Việt Nam va mối liên quan với quá trình trầm tích ở Trũng Tây Nam Biển Đông trong giai đoạn Kainozoi
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 01/04/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Nguyễn Khắc Du<nkdu>,Phạm Như Sang<pnsang>,Khương Thế Hùng<kthung>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Phan Văn Bình<pvbinh>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>
Tải tệp đính kèm
13 Cấp Nhà nước - 103.01-2019.306
Các tính chất động trong các hệ điện tử tương quan mạnh có chuyển pha trật tự
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 31/03/2022
Đang thực hiện
Phan Văn NhâmĐỗ Thị Hồng Hải<dthhai>,Ninh Quốc Huy,Nguyễn Hữu Nhã, Bùi Đức Tĩnh
14 Cấp Nhà nước - 105.08-2019.315
Nghiên cứu sức kháng cắt dư của đất ở mái dốc nhạy cảm với trượt và ảnh hưởng của tốc độ cắt
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 01/04/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Thành Dương<ntduong>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>
15 Cấp Bộ - 104.02-2019.327.
Nghiên cứu chế tạo màng polymer dẫn điện polypyrrole mhằm nâng cao khả năng chống ăn mòn cho một số kim loại hoạt động (Zn, Al, Fe) theo cơ chế thông minh.
Thời gian thực hiện từ 01/03/2020 đến 01/03/2023
Đang thực hiện
Vũ Quốc TrungHà Mạnh Hùng<hmhung>,Nguyễn Đăng Đạt, Lê Minh Đức, Vũ Thị Hương, Đoàn Thị Yến Oanh
Tải tệp đính kèm
16 Cấp Cơ sở - T20-08
Nghiên cứu xác định ranh giới dịch chuyển và biến dạng trên bề mặt do khai thác tập vỉa trong điều kiện địa chất đặc biệt tại mỏ Mông Dương
Thời gian thực hiện từ 22/02/2020 đến 22/01/2021
Đang thực hiện
Phạm Văn Chung<pvchung>Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Tạ Thị Thu Hường<ttthuong02>,Cao Xuân Cường<cxcuong>
17 Cấp Nhà nước - ĐTKHCN.170/20
Nghiên cứu thiết kế, nội địa hóa máy đào lò liên hợp phục vụ cơ giới hóa khai thác tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 15/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Văn HảiTrần Viết Linh<tvlinh>,Nguyễn Thế Hoàng<nthoang>,Nguyễn Văn Xô<nvxo>,Nguyễn Đăng Tấn<ndtan>,Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Hoàng Anh Dũng<hadung>,Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>,Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>,Mai Văn Nhất, Phạm Xuân Phi,Phùng Văn Huyên, Lê Văn Thắng,Đinh Quang Hòa
18 Cấp Nhà nước - ĐTKHCN.CNKK.149/20
Nghiên cứu lựa chọn và áp dụng giải pháp kỹ thuật công nghiệp đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro và tận thu tài nguyên khi khai thác phần trữ lượng than ở các khu vực dưới moong lộ thiên vùng Hòn Gai - Cẩm Phả
Thời gian thực hiện từ 15/01/2020 đến 15/12/2021
Đang thực hiện
Vũ Trung Tiến<vttien>Trần Thị Hải Vân<tthvan>,Đỗ Anh Sơn<dason>,Phạm Đức Hưng<pdhung>,Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Phạm Khánh Huy<pkhuy>,Kiều Duy Thông<kdthong>,Đào Viết Đoàn<dvdoan>,Lê Tiến Dũng<ltdung>,Nguyễn Văn Quang<nvquang>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Nguyễn Cao Khải<nckhai>,Đào Văn Chi<dvchi>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Nguyễn Hồng Cường<nhcuong>,Đặng Quang Hưng<dqhung>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Lê Quang Phục<lqphuc>,Đặng Phương Thảo<dpthao>,Nguyễn Đình An<ndan>,Lê Quí Thảo<lqthao>,Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>,Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Trần Văn Được<tvduoc>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>,Lê Viết Tuấn<lvtuan01>,Nguyễn Thị Tuyết Mai<nttmai>,Lê Thị Hải<lthai>
19 Cấp Nhà nước - CT.2019.01
Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn, đánh giá thực trạng sử dụng đất và đề xuất hệ thống các giải pháp công nghệ iot dự báo, giám sát nhằm sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và các dạng tai biến thiên nhiên khu vực miền núi phía Bắc
Thời gian thực hiện từ 06/01/2020 đến 05/01/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>
20 Cấp Bộ - B2020-MDA-11
Chế tạo vật liệu quang xúc tác thu hồi được trên cơ sở photphat bạc (Ag3O4) kết hợp vật liệu từ tính
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>,Đào Việt Thắng<dvthang>,Lê Thị Mai Oanh,Lâm Thị Hằng,Nguyễn Cao Khang,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Vũ Thanh Mai