Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
151 Cấp Cơ sở - T17-12
Ứng dụng kết hợp mô hình AHP và DPSIR đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản đến môi trường khu vực huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Thời gian thực hiện từ 01/01/2017 đến 30/12/2017
Quá hạn
Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>
152 Cấp Nhà nước - BĐKH.13/16-20
Nghiên cứu tác động của hoạt động tân kiến tạo đối với sự biến đổi dòng chính các lưu vực sông khu vực Miền Trung phục vụ bảo vệ các dòng sông, thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
Thời gian thực hiện từ 29/12/2016 đến 31/12/2019
Quá hạn
Trần Thanh Hải<tthai>Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Nguyễn Thị Hoàng Liên,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Nguyễn Quốc Hưng<nqhung>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>,Trần Quốc Cường,Nguyễn Xuân Nam, Hoàng Văn Long,chi,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Phan Văn Bình<pvbinh>,Vũ Anh Đạo<vadao>
153 Cấp Bộ - B2016 - MDA - 08ĐT
Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat để tuyển một số khoáng sản phi kim độ hạt thô tại Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 21/12/2016 đến 21/12/2017
Quá hạn
nguyễn hoàng sơnnhữ thị kim dung
154 Cấp Nhà nước - TN16/T02
Tăng cường hiệu quả giải pháp bổ cập và dâng cao mực nước ngầm giải quyết khó khăn về nước cho mùa hạn trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên
Thời gian thực hiện từ 01/12/2016 đến 30/11/2019
Quá hạn
Vũ Thị Minh NguyệtNguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Lại Hợp Phòng, Nguyễn Minh Quảng, Phan Thị Kim Văn, Bùi Văn Thơm, Mai Thành Tân, Nguyễn Thị Thảo, Ngô Tuấn Tú, Nguyễn Xuân Tặng
Tải tệp đính kèm
155 Cấp Nhà nước - BĐKH.10/6-20
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý biến động tài nguyên, hoàn thiện công cụ quản lý và nâng cao năng lực giám sát biến động sử dụng đất
Thời gian thực hiện từ 01/12/2016 đến 01/12/2019
Quá hạn
Nguyễn Phi SơnĐỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>,Nghiêm Văn Tuấn, Trần Tuấn Ngọc,Trần Quốc Bình, Nguyễn Văn Chiến,Trinh Minh Tùng, Nguyễn Thanh Thủy,Đặng Xuân Thủy,Đinh Hải Nam<dhnam01>
Tải tệp đính kèm
156 Cấp Nhà nước - VT-UD.04/16-20
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong phát hiện và đánh giá hình thái bố trí cơ sở, trận địa quân sự
Thời gian thực hiện từ 01/12/2016 đến 01/01/2020
Quá hạn
Đào Khánh HoàiTrần Xuân Trường<txtruong>,Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Lê Đại Ngọc,Tóng Thị Hạnh,Phạm Xuân Hoàn,Nguyễn Lâm Tới, Lê Vũ Hồng Hải,Vũ Văn Trường,Nguyễn Sách Thành,Mai Đình sinh,Thiệu Hoàng Thanh
Tải tệp đính kèm
157 Cấp Bộ - MS 15.16 - HĐ - KHCN - NSCL
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng đối với thuốc nổ TNT dùng trong công nghiệp.
Thời gian thực hiện từ 15/07/2016 đến 15/07/2017
Quá hạn
Chưa rõ tên
158 Cấp Nhà nước - Hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học số 23/2016/HĐKH-DATP2
Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển đảo Phú Quý, tỷ lệ 1:50.000
Thời gian thực hiện từ 01/06/2016 đến 30/12/2016
Quá hạn
Hoàng Văn Long<hvlong>Phan Văn Bình<pvbinh>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Đào Văn Nghiêm<dvnghiem>
159 Cấp Nhà nước - 104.01-2015.66
Nghiên cứu thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học chi bọ chó (Buddleja) họ Bọ chó (Buddlejaceae) ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 12/04/2016 đến 12/04/2019
Quá hạn
Trương Thị Thu HiềnNguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>, Lê Văn Đông,Lê Huyền Trâm, Dương Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thảo, Đỗ Minh Trung,Hoàng Việt Dũng
Tải tệp đính kèm
160 Cấp Cơ sở - T-2016
Đề tài NCKH cấp cơ sở 1
Thời gian thực hiện từ 24/01/2016 đến 23/12/2017
Quá hạn
Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>