Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
131 Cấp Nhà nước - 104.05-2017.38
Đặc trưng xúc tác của vật liệu khung kim loại – hữu cơ trong phản ứng hydro formyl hoá các olefin
Thời gian thực hiện từ 01/12/2017 đến 30/11/2019
Quá hạn
Vũ Văn Toàn<vvtoan>Nguyễn Anh Dũng<nadung01>,Tống Thị Thanh Hương<ttthuong>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>
Tải tệp đính kèm
132 Cấp Bộ - TNMT.2017.08.07
Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng ảnh Radar đa thời gian trong giám sát biến động lớp phủ bề mặt và biến động địa hình phục vụ cho dự báo nguy cơ biến động địa hình khu vực miền núi Việt Nam.
Thời gian thực hiện từ 01/12/2017 đến 30/06/2020
Đang thực hiện
Phạm Thị Thanh MaiHoàng Thị Kiều Anh, Trần Thống Nhất,Trần Vân Anh<tvanh>,Lê Quốc Hùng,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Báo Văn Tuy, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Từ Thanh Trí
Tải tệp đính kèm
133 Cấp Cơ sở - T17-39
Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu meta hấp thụ tuyệt đối sóng điện từ
Thời gian thực hiện từ 23/11/2017 đến 31/10/2018
Quá hạn
Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Dư Thị Xuân Thảo<dtxthao>,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>
134 Cấp Bộ - BĐKH.27/16-20
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và kiểm soát, giám sát môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường cho dự án khai thác khoáng sản, sản xuất thép
Thời gian thực hiện từ 05/11/2017 đến 04/04/2020
Đang thực hiện
Mai Thế ToảnVũ Đình Hiếu<vdhieu>
Tải tệp đính kèm
135 Cấp Cơ sở - T17-32
Xây dựng quy trình gia công khoáng vật Zircon phục vụ công tác xác định tuổi tuyệt đối của đá bằng phương pháp đồng vị phóng xạ U - Pb tại Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao. Áp dụng thử nghiệm với phức hệ Chu Lai - Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
Thời gian thực hiện từ 01/11/2017 đến 03/03/2019
Quá hạn
Trịnh Thế Lực<ttluc>Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Bùi Thị Ngân<btngan>,Vũ Anh Đạo<vadao>
136 Cấp Cơ sở - ROK2 (In Korea)
Linear / nonlinear SSI analysis comparison and verification by time domain nonlinear SSI analysis
Thời gian thực hiện từ 01/10/2017 đến 31/07/2018
Quá hạn
Youngsang KimĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>,Unheang Lee, Jaemin Kim
Tải tệp đính kèm
137 Cấp Nhà nước - BĐKH.20/16-20
Nghiên cứu, triển khai hệ thống kiểm kê phát thải khí nhà kính và đề xuất lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với ngành công nghiệp luyện kim.
Thời gian thực hiện từ 01/09/2017 đến 31/08/2020
Đang thực hiện
Trần Xuân Trường<txtruong>Doãn Hà Phong,Vương Xuân Hòa,Huỳnh Thị Lan Hương,Nguyễn Hồng Quân,Lương Quang Huy,Đỗ Tiến Anh,Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Trần Thanh Hà<ttha>,Trần Vân Anh<tvanh>, Nguyễn Như Hùng, Hoàng Tùng, Trần Nho Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Phương Thảo, Đỗ Hồng Nga, Đinh Quang Hưng, Đào Công Vũ, Nguyễn Kiên, Phạm Thu Giang, Lê Minh Trang, Nguyễn Việt Anh, Kiều Quang Phúc, Đinh Văn Tôn, Đào Thị Thơm, Trần Xuân Lộc, Tạ Thị Ngân, Phan Thị Lương, Cao Diễm Hằng, Đỗ Thị Thanh Nga, Phạm Thị Xuân, Vũ Duy Tấn, Nguyễn Ngọc Dương,Trần Đình Trí<tdtri>,Trần Trung Anh<ttanh01>,Phạm Hà Thái<phthai>,Trần Hồng Hạnh<thhanh>,Lê Thu Trang<lttrang>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Nguyễn Minh Hải<nmhai>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Trần Phương Ly<tply>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Bùi Ngọc Quý<bnquy>,Đỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>,Trần Quỳnh An<tqan>,Phạm Thị Làn<ptlan>,Trần Trung Tới<tttoi>,Đỗ Văn Bình<dvbinh>,Đinh Hải Nam<dhnam01>,Nguyễn Văn Sáng<nvsang>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Dương Thành Trung<dttrung>,Lê Hồng Anh<lhanh>,Nguyễn Quang Khánh<nqkhanh>,Trần Thị Tuyết Vinh<tttvinh>,Nguyễn Việt Hà<nvha>,Nguyễn Danh Đức<ndduc>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Lê Đức Tình<ldtinh>,Phạm Quốc Khánh<pqkhanh>,Nguyễn Hà<nhha>,Ngô Thị Phương Thảo<ntpthao>,Nguyễn Văn Lợi<nvloi>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>
Tải tệp đính kèm
138 Cấp Nhà nước - 103.02-2016.46
Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khả năng quang xúc tác của vật liệu composite nền g-C3N4 (g-C3N4/TiO2, g-C3N4/ZnO, g-C3N4/ZnWO4, g-C3N4/PbTiO3, … )
Thời gian thực hiện từ 01/08/2017 đến 01/08/2019
Quá hạn
Đỗ Danh BíchĐào Việt Thắng<dvthang>,Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Le Thi Mai Oanh
Tải tệp đính kèm
139 Cấp Nhà nước - 103.02-2016.66
Nâng cao hiệu suất quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 bằng cách tổ hợp chúng với một số vật liệu có cấu trúc 2D
Thời gian thực hiện từ 01/08/2017 đến 01/08/2019
Quá hạn
Nguyễn Cao KhangĐào Việt Thắng<dvthang>,Nguyễn Minh Thủy,Dương Quốc Văn,Nguyễn Khánh Hòa
Tải tệp đính kèm
140 Cấp Cơ sở - T-2017
Đề tài NCKH cấp cơ sở 2
Thời gian thực hiện từ 30/06/2017 đến 30/10/2018
Quá hạn
Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>