Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
101 Cấp Nhà nước - VT- UD.11/18-20
Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý hành lang bờ biển Bắc Bộ, thí điểm tại tỉnh Nam ĐỊnh
Thời gian thực hiện từ 01/05/2018 đến 01/10/2020
Đang thực hiện
Trần Tuấn NgọcNông Thị Oanh<ntoanh>,Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>,Phạm Quang Hiển<pqhien>,Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Vũ Thị Tuyết, Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Hà Phú, Phạm Văn Sơn, Hà Thanh Biên, Trần Thị Hiền,Lê Ngọc Xuyên, Bùi Thị Thanh Nga,Bùi Thị Lành, Chu Thanh Hằng, Chu Thị Hiền, Đặng Minh Tuấn, Đặng Thu Trà,Đặng Trọng,Đặng Văn Nam<dvnam>,Đào Thu Hằng,Đinh Ngọc Trí, Đỗ Thị Thành, Đoàn Thu Cúc, Đoàn Quốc Vượng , Đoàn Thị Thía, Dương Thị Lan Anh, Hà Nam Hải,Hoàng Thị Bình, Lê Anh Tú, Lê Huy Đông, Lê Minh Thành, Lê Quang Minh, Lưu Thị Phương Mai, Ngô Bích Ngọc, Nguyễn Đức Giang,Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Duy Quyết, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Hữu Chuyên, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Bích Thanh, Nguyễn Thị MInh Cầm, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Trang Nhung, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Thị Thúy Hằng, Tạ Thị Thu Chinh, Thái Thị Kim Anh, Vũ An, Vũ Thị Hồi, Vũ Thị Hồng Nhị, Vũ Thị Liễu, Vũ Thị Thu Hà, Vũ Thị Thùy Linh, Vũ Thị Tý,Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Hằng,Vũ Thị Kim
102 Cấp Nhà nước - VT- UD.07/18-20
Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và Gis trong quản lý, giám sát đường biên và trợ giúp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới phía bắc, ứng dụng cho tỉnh Cao Bằng
Thời gian thực hiện từ 01/05/2018 đến 01/10/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Trường Xuân<ntxuan>Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>,Đặng Văn Nam<dvnam>,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>,Vũ Thị Kim Liên<vtklien>,Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Trần Trung Chuyên<ttchuyen>,Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Trần Anh Tuấn<tatuan>,Nguyễn Thị Mến<ntmen>,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc>,Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>,Trần Mai Hương<tmhuong>,Diêm Thị Thùy<dtthuy>,Vũ Duy Tấn,Trần Phương Ly<tply>,Nguyễn Vân Anh,Huỳnh Thanh Tùng,Trần Thị Hải Vân<tthvan>,Hoàng Giang,Đinh Đức Hùng,Đinh Văn Hùng,Trần Xuân Lộc
Tải tệp đính kèm
103 Cấp Nhà nước - 03/HD-KHCN-NTM
Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét độ phân giải cao cho một số tỉnh vùng Tây Bắc nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới
Thời gian thực hiện từ 01/04/2018 đến 01/06/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>Ngô Thị Phương Thảo<ntpthao>,Nguyễn Quang Khánh<nqkhanh>,Trần Hồng Hạnh<thhanh>,Phạm Thị Làn<ptlan>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Lê Văn Hưng<lvhung>,Phạm Công Khải<pckhai>,Trần Thị Thu Trang<ttttrang>,Vương Trọng Kha<vtkha>,Vũ Trung Rụy<vtruy>,Trần Quỳnh An<tqan>,Đỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>,Ngô Hùng Long<nhlong>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Võ Ngọc Dũng<vndung>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Phạm Văn Chung<pvchung>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Trần Trung Chuyên<ttchuyen>,Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Trần Anh Tuấn<tatuan>,Hoàng Anh Tuấn<hatuan>,Trương Minh Hùng<tmhung02>,Lê Ngọc Giang<lngiang>,Phạm Ngọc Quang<pnquang>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam>,Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Khương Thế Hùng<kthung>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Nguyễn Thị Huyền Trang<nthtrang01>,Đào Thị Thu Vân<dtvan>,Lê Hồng Anh<lhanh>,Tạ Quang Chiểu<tqchieu>,Nguyễn Duy Huy<ndhuy>,Diêm Công Hoàng<dchoang>,Phạm Như Sang<pnsang>,Nguyễn Khắc Du<nkdu>,Đỗ Mạnh An<dman>,Bùi Thanh Tịnh<bttinh>,Tạ Thị Toán<tttoan>
Tải tệp đính kèm
104 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - 11/ĐT-KHCN 2018
Nghiên cứu dự báo quá trình bồi tụ và đề xuất giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường nhằm khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên bãi bồi vùng ven biển huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thời gian thực hiện từ 01/03/2018 đến 01/01/2021
Đang thực hiện
Tô Xuân Bản<txban>Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Mạc Văn Dân, Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Dương, Trần Bá Duy,Nguyen quoc,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,đỗ minh đức,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>
Tải tệp đính kèm
105 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - 01X-11-2018-2
Hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội
Thời gian thực hiện từ 01/03/2018 đến 01/03/2020
Đang thực hiện
Vũ Tuấn DũngNguyễn Tố Quyên,Nguyễn Thanh Sơn,Phạm Duy Hòa, Trương Thị Dung,Phạm Việt Thắng,Phạm Thị Mai Vui, Đinh Quang Thành, Phạm Văn Hải,Đặng Thị Thanh Trâm<dtttram>,Trần Tuấn Anh,Nguyễn Thị Thúy Lan,Phạm Bá Bình,Nguyễn Thanh Thủy,Nguyễn Thị Bích Ngọc,Lê Hương Ly
106 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - Số 10/HĐ-KHCN 2018
Ứng dung PP mô hình hoá trong công tác quản lý, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường nước ngầm, nước mặt tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Thời gian thực hiện từ 23/02/2018 đến 23/04/2020
Đang thực hiện
Trần Văn ĐứcTrần Vũ Long<tvlong>,Lê Tiến Dũng<ltdung01>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Đặng Thị Vinh<dtvinh>,Phạm Thị Kim Giang,Hoàng Đức Long,Nguyễn Mạnh Hùng,Nguyễn Thúy Lương
107 Cấp Bộ - TNMT.2018.08.09
Nghiên cứu sự biến đổi lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ ở đồng bằng sông Cửu Long bằng công nghệ viễn thám và GIS. Thử nghiệm tại tỉnh An Giang - Đồng Tháp.
Thời gian thực hiện từ 12/02/2018 đến 12/08/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Văn KhánhNguyễn Hà Trang,Nguyễn Hữu Đức,Nguyễn Thị Hải Yến,Nguyễn Thị Thuận,Đỗ Công Hữu,Nguyễn Văn Toản,Trần Văn Huân,Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Nguyễn Minh Hải<nmhai>
Tải tệp đính kèm
108 Cấp Bộ - TNMT. 2018. 05. 27. (Kèm theo QĐ số 515/QĐ- BTNMT ngày 12 tháng 2 năm 2018).
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cường độ- thời đoạn- tần suất mưa tại một số đô thị của Việt nam, thử nghiệm tại hai thành phố.
Thời gian thực hiện từ 12/02/2018 đến 12/02/2021
Đang thực hiện
Thái Thị Thanh MinhVũ Thị Tùy Ngân,Tống Thị Mỹ Thi,Nguyễn Thị Mỹ Vân,Vương Trọng Kha<vtkha>,Nguyễn Đăng Mậu, Bùi Thị Phương Thủy,Trần Đình Linh,Lê Xuân Đức
Tải tệp đính kèm
109 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - DT.TS.2019.820
Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cá vược xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải phòng
Thời gian thực hiện từ 01/02/2018 đến 30/01/2020
Sắp hết hạn
Trần Thị LoanHoàng Thị Chung<htchung>,Nguyễn Hùng Cường, Đào Trung Hiếu, Hồ Kim Hương, Ngô Ngọc Diệp, Nguyễn Võ Kiên, Trần Thị Bùi Trinh
Tải tệp đính kèm
110 Cấp Bộ - BTNMT.2018.03.04
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình GIS phục vụ dự báo biến động một số thành phần môi trường do ảnh hưởng của hoạt động khai thác than; thử nghiệm tại một số khu vực tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/02/2018 đến 30/07/2020
Đang thực hiện
Đỗ Thị Phương ThảoPhạm Thị Làn<ptlan>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Võ Ngọc Dũng<vndung>,Phạm Văn Chung<pvchung>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,trần Thị Hạnh, Phạm Lan Hương, Bùi Quốc Việt, Nguyễn Đức Thu, Nguyễn Khắc Lĩnh,Tống Sĩ Sơn, Hòa Thị Lương, Nguyễn Thanh Sỹ, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lại Huy Toàn, Trần Thị Giang
Tải tệp đính kèm