Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
91 Cấp Bộ - TNMT.2018.03.18
Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết khối để đánh giá nguy cơ trượt lở trên mái dốc đá dọc tuyến quốc lộ; thử nghiệm từ km 0 đến km 80 trên quốc lộ 3B
Thời gian thực hiện từ 01/07/2018 đến 28/06/2021
Đang thực hiện
Phí Trường ThànhTrần Thị Hồng Minh,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Văn Đức Tùng, Phí Hồng Thịnh,Nguyễn Quang Minh<nqminh>, Lê Trung Kiên, Đỗ Mạnh Tuân
Tải tệp đính kèm
92 Cấp Cơ sở - T18-15
Xây dựng mô hình dự báo dòng tiền và mô hình xác định ngân quỹ tối ưu cho các doanh nghiệp khai thác than Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 20/06/2018 đến 20/06/2019
Quá hạn
Nguyễn Thị Kim Oanh<ntkoanh>Dương Thị Nhàn<dtnhan>,Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>,Phạm Thu Hương<pthuong>,Phí Thị Kim Thư<ptkthu>
93 Cấp Cơ sở - T18-11
Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của mô hình số độ cao DEM dạng grid bằng mạng nơ ron Hopfiled
Thời gian thực hiện từ 16/06/2018 đến 12/05/2019
Quá hạn
Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>Lã Phú Hiến<lphien>,Lê Ngọc Giang<lngiang>,Trương Minh Hùng<tmhung02>,Trần Anh Tuấn<tatuan>
Tải tệp đính kèm
94 Cấp Cơ sở - T18-02
Nghiên cứu phát triển phần mềm tính toán dòng chảy hai pha khí lỏng trong ống thẳng dựa trên các mô hình lý thuyết hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất
Thời gian thực hiện từ 01/06/2018 đến 31/05/2019
Quá hạn
Nguyễn Như Hùng<nnhung>Võ Thị Thu Trang<vtttrang>
Tải tệp đính kèm
95 Cấp Bộ - TNMT.2018.08.04
Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao kết hợp ảnh siêu cao tần hỗ trợ công tác bảo vệ bờ biển (thử nghiệm tại tỉnh Quảng Nam)
Thời gian thực hiện từ 01/06/2018 đến 01/11/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Hải ĐôngTrần Vân Anh<tvanh>,Nguyễn Danh Đức<ndduc>,Đặng Thu Trà,Trần Thị Hiền, Nguyễn Hữu Chuyên,Phạm Thị Thúy Hằng, Vũ Thị Hồng Nhị,Phạm Hà Trang, Dư Văn Toán
Tải tệp đính kèm
96 Cấp Cơ sở - T18-03
Nghiên cứu tuyển quặng Cromit Cổ Định – Thanh Hóa cỡ hạt mịn bằng thiết bị tuyển siêu trọng lực Knelson và bàn đãi bùn
Thời gian thực hiện từ 01/06/2018 đến 30/05/2019
Quá hạn
Lê Việt Hà<lvha>Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Trần Văn Được<tvduoc>
97 Cấp Cơ sở - T18-09
Nghiên cứu thành phần hóa học loài Vitex trifolia
Thời gian thực hiện từ 01/06/2018 đến 31/05/2019
Quá hạn
Nguyễn Thị Kim Thoa<ntkthoa>Nguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>,Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>,Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>,Phạm Tiến Dũng<ptdung>
98 Cấp Bộ - dfgsdfgs
3_Đề tài NCKH cấp Bộ; Dự án SXTN cấp Bộ và cấp NN; Đề tài hợp tác song phương cấp Bộ; nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Tỉnh
Thời gian thực hiện từ 27/05/2018 đến 26/05/2019
Quá hạn
Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>
99 Cấp Bộ - TNMT.2018.03.16
Nghiên cứu, lựa chon và áp dụng các thuộc tính địa chấn để xử lý, minh giải nhận diện than trong trũng Sông Ba
Thời gian thực hiện từ 15/05/2018 đến 15/05/2021
Đang thực hiện
nguyễn quang chiếnlại ngọc dũng,Trần Thị Nhật Ký,Kiều Huỳnh phương,Nguyễn Vân sang,Phan Thiên Hương<pthuong01>,Nguyễn Văn Hành,Bùi Minh Thành,Nguyễn Tuấn Trung,Trần Văn Hữu<tvhuu>
Tải tệp đính kèm
100 Cấp Nhà nước - VT-UD.05/18-20
Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp cảnh báo sớm tai biến sụt đất, trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá miền Bắc Việt Nam bằng công nghệ viễn thám và dữ liệu về cấu trúc địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/05/2018 đến 01/10/2020
Đang thực hiện
Trần Quốc CườngTrần Vân Anh<tvanh>,Đỗ Minh Đức, Nguyễn Đức Anh,Ngô Đức Anh, Văn Đức Tùng,Nguyễn Trọng Tài, Đào Minh Đức,Nguyễn Trung Thành, Trần Đức Trung
Tải tệp đính kèm