Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
91 Cấp Nhà nước - CNKK.008/19
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy sàng rung cong có năng suất từ 550 t/h ÷ 650 t/h để phân loại than
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Hải LongTrần Viết Linh<tvlinh>,Nguyễn Văn Xô<nvxo>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>,Phạm Văn Tiến<pvtien>,Lê Thị Thu Hồng<ltthong>,Nguyễn Huy Thế<nhthe>,Nguyễn Thế Hoàng<nthoang>,Nguyễn Xuân Bách,Đặng Văn Phối,Đỗ Xuân Vững,Bùi Đình Thanh<bdthanh>,Phạm An Cương<pacuong>
Tải tệp đính kèm
92 Cấp Bộ - B2019 - SPH - 562 - 05
Nguyên cứu tổng hợp, xác định các đặc trưng và tính chất một số polythiophene mới, ứng dụng trong siêu tụ điện
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Vũ Quốc TrungĐường Khánh Linh, Ngô tuấn Cường, Vũ Thị Hương,Hà Mạnh Hùng<hmhung>,Đoàn Thị Yến Oanh,Lê Trọng Lư
Tải tệp đính kèm
93 Cấp Bộ - B2019-MĐA-06
Xây dựng phương pháp dự báo độ bền và tuổi thọ của kết cấu bê tông trong môi trường biển bằng mô hình cấu trúc trung bình
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 30/12/2020
Đang thực hiện
Phạm Đức Thọ<pdtho>Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Phạm Văn Hùng<pvhung01>,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Trần Thế Truyền, Đào Phúc Lâm
Tải tệp đính kèm
94 Cấp Nhà nước - 111
Nghiên cứu các đặc tính của khoáng vật haloysit nano dạng ống trong các thể pegmatit bị phong hóa thuộc Phức hệ Tân Phương vùng Thạch Khoán, Phú Thọ và ứng dụng chúng trong xử lý môi trường ô nhiễm.
Thời gian thực hiện từ 26/12/2018 đến 26/12/2020
Đang thực hiện
Bùi Hoàng Bắc<bhbac>Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Đỗ Mạnh An<dman>,Khương Thế Hùng<kthung>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>
Tải tệp đính kèm
95 Cấp Nhà nước - DAKH-02/18-No2 [Bò Mông]
Chọn lọc, khai thác và phát triển nguồn gen bò H’Mông
Thời gian thực hiện từ 03/12/2018 đến 03/12/2022
Đang thực hiện
TS. Phạm Văn Giớiv Trần Thị Minh Hoàng, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Ba, Tăng Xuân Lưu và Lê Bá Quế,Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>,Đỗ Thị Hải<dthai01>,Phạm Tiến Dũng<ptdung>,Nguyễn Hữu Trà
Tải tệp đính kèm
96 Cấp Nhà nước - Mã số: DAKH-02/18-No1 [Bò Mông]
Ứng dụng công nghệ chăn nuôi bò H'Mông và con lai nuôi tập trung ở miền núi phía Bắc
Thời gian thực hiện từ 03/12/2018 đến 03/12/2022
Đang thực hiện
PGS.TS Nguyễn Bá MùiVũ Thị Minh Hồng<vtmhong>,Nguyễn Mạnh Hà<nmha01>,Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Hùng Sơn, Trần Hiệp, Chu Thị Thanh Hương, Nguyễn Hoài Nam, Trịnh Đình Thâu và Sử Thanh Long
Tải tệp đính kèm
97 Cấp Nhà nước - 105.08-2018.09
Phát triển bộ công cụ dựa trên các kỹ thuật trí tuệ tính toán, công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý để xây dựng các mô hình nghiên cứu và dự báo cháy rừng tại Việt Nam, áp dụng thí điểm cho tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/12/2018 đến 01/12/2021
Đang thực hiện
Lê Văn Hưng<lvhung>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Trần Trung Chuyên<ttchuyen>,Hoàng Anh Đức<haduc>,Nguyễn Thị Thanh<ntthanh>,Hoàng Văn Thông
Tải tệp đính kèm
98 Cấp Nhà nước - 2018
Nghiên cứu đề xuất mô hình tích hợp các giải pháp thu gom, lưu giữ và khai thác các nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho các vùng khan hiếm nước tỉnh Điện Biên.
Thời gian thực hiện từ 01/12/2018 đến 30/11/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Huy VượngNguyễn Bách Thảo<nbthao>,ĐInh Văn Thức, Nguyễn Quốc Dũng, Đỗ Hoài Nam, Vũ Bá Thao, Phạm Văn Minh, Quách Hoàng Hải,Trần Văn Quang, Phạm Tuấn
Tải tệp đính kèm
99 Cấp Cơ sở - 574/QĐ-TCBHĐVN
Nghiên cứu, đề xuất quy trình đánh giá độ chính xác kết quả đo sâu và xây dựng modul thực hiện quy trình đánh giá
Thời gian thực hiện từ 29/11/2018 đến 31/12/2019
Quá hạn
Nguyễn Văn CươngNguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Phạm Ngọc Quang<pnquang>,Vũ Hồng Tập,Phạm Vũ Vinh Quang
100 Cấp Bộ - KHCBVL.04/19-20
Nghiên cứu chế tạo vật liệu có hoạt tính quang xúc tác cao trên cơ sở vật liệu graphitic carbon nitride và các hạt vàng có hiệu ứng plasmonics trong vùng ánh sáng nhìn thấy
Thời gian thực hiện từ 21/11/2018 đến 21/11/2020
Đang thực hiện
Phạm Hoài LinhNguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Tạ Ngọc Bách,Lê Thị Hồng Phong,Nguyễn Thị Mai
Tải tệp đính kèm