Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
91 Cấp Cơ sở - T18-03
Nghiên cứu tuyển quặng Cromit Cổ Định – Thanh Hóa cỡ hạt mịn bằng thiết bị tuyển siêu trọng lực Knelson và bàn đãi bùn
Thời gian thực hiện từ 01/06/2018 đến 30/05/2019
Quá hạn
Lê Việt Hà<lvha>Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Trần Văn Được<tvduoc>
92 Cấp Cơ sở - T18-09
Nghiên cứu thành phần hóa học loài Vitex trifolia
Thời gian thực hiện từ 01/06/2018 đến 31/05/2019
Quá hạn
Nguyễn Thị Kim Thoa<ntkthoa>Nguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>,Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>,Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>,Phạm Tiến Dũng<ptdung>
93 Cấp Cơ sở - T18-02
Nghiên cứu phát triển phần mềm tính toán dòng chảy hai pha khí lỏng trong ống thẳng dựa trên các mô hình lý thuyết hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất
Thời gian thực hiện từ 01/06/2018 đến 31/05/2019
Quá hạn
Nguyễn Như Hùng<nnhung>Võ Thị Thu Trang<vtttrang>
Tải tệp đính kèm
94 Cấp Bộ - dfgsdfgs
3_Đề tài NCKH cấp Bộ; Dự án SXTN cấp Bộ và cấp NN; Đề tài hợp tác song phương cấp Bộ; nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Tỉnh
Thời gian thực hiện từ 27/05/2018 đến 26/05/2019
Quá hạn
Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>
95 Cấp Bộ - TNMT.2018.03.16
Nghiên cứu, lựa chon và áp dụng các thuộc tính địa chấn để xử lý, minh giải nhận diện than trong trũng Sông Ba
Thời gian thực hiện từ 15/05/2018 đến 15/05/2021
Đang thực hiện
nguyễn quang chiếnlại ngọc dũng,Trần Thị Nhật Ký,Kiều Huỳnh phương,Nguyễn Vân sang,Phan Thiên Hương<pthuong01>,Nguyễn Văn Hành,Bùi Minh Thành,Nguyễn Tuấn Trung,Trần Văn Hữu<tvhuu>
Tải tệp đính kèm
96 Cấp Nhà nước - VT- UD.07/18-20
Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và Gis trong quản lý, giám sát đường biên và trợ giúp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới phía bắc, ứng dụng cho tỉnh Cao Bằng
Thời gian thực hiện từ 01/05/2018 đến 01/10/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Trường Xuân<ntxuan>Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>,Đặng Văn Nam<dvnam>,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>,Vũ Thị Kim Liên<vtklien>,Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Trần Trung Chuyên<ttchuyen>,Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Trần Anh Tuấn<tatuan>,Nguyễn Thị Mến<ntmen>,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc>,Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>,Trần Mai Hương<tmhuong>,Diêm Thị Thùy<dtthuy>,Vũ Duy Tấn,Trần Phương Ly<tply>,Nguyễn Vân Anh,Huỳnh Thanh Tùng,Trần Thị Hải Vân<tthvan>,Hoàng Giang,Đinh Đức Hùng,Đinh Văn Hùng,Trần Xuân Lộc
Tải tệp đính kèm
97 Cấp Nhà nước - VT- UD.11/18-20
Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý hành lang bờ biển Bắc Bộ, thí điểm tại tỉnh Nam ĐỊnh
Thời gian thực hiện từ 01/05/2018 đến 01/10/2020
Đang thực hiện
Trần Tuấn NgọcNông Thị Oanh<ntoanh>,Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>,Phạm Quang Hiển<pqhien>,Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Vũ Thị Tuyết, Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Hà Phú, Phạm Văn Sơn, Hà Thanh Biên, Trần Thị Hiền,Lê Ngọc Xuyên, Bùi Thị Thanh Nga,Bùi Thị Lành, Chu Thanh Hằng, Chu Thị Hiền, Đặng Minh Tuấn, Đặng Thu Trà,Đặng Trọng,Đặng Văn Nam<dvnam>,Đào Thu Hằng,Đinh Ngọc Trí, Đỗ Thị Thành, Đoàn Thu Cúc, Đoàn Quốc Vượng , Đoàn Thị Thía, Dương Thị Lan Anh, Hà Nam Hải,Hoàng Thị Bình, Lê Anh Tú, Lê Huy Đông, Lê Minh Thành, Lê Quang Minh, Lưu Thị Phương Mai, Ngô Bích Ngọc, Nguyễn Đức Giang,Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Duy Quyết, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Hữu Chuyên, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Bích Thanh, Nguyễn Thị MInh Cầm, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Trang Nhung, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Thị Thúy Hằng, Tạ Thị Thu Chinh, Thái Thị Kim Anh, Vũ An, Vũ Thị Hồi, Vũ Thị Hồng Nhị, Vũ Thị Liễu, Vũ Thị Thu Hà, Vũ Thị Thùy Linh, Vũ Thị Tý,Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Hằng,Vũ Thị Kim
98 Cấp Nhà nước - VT-UD.05/18-20
Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp cảnh báo sớm tai biến sụt đất, trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá miền Bắc Việt Nam bằng công nghệ viễn thám và dữ liệu về cấu trúc địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/05/2018 đến 01/10/2020
Đang thực hiện
Trần Quốc CườngTrần Vân Anh<tvanh>,Đỗ Minh Đức, Nguyễn Đức Anh,Ngô Đức Anh, Văn Đức Tùng,Nguyễn Trọng Tài, Đào Minh Đức,Nguyễn Trung Thành, Trần Đức Trung
Tải tệp đính kèm
99 Cấp Nhà nước - 03/HD-KHCN-NTM
Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét độ phân giải cao cho một số tỉnh vùng Tây Bắc nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới
Thời gian thực hiện từ 01/04/2018 đến 01/06/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>Ngô Thị Phương Thảo<ntpthao>,Nguyễn Quang Khánh<nqkhanh>,Trần Hồng Hạnh<thhanh>,Phạm Thị Làn<ptlan>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Lê Văn Hưng<lvhung>,Phạm Công Khải<pckhai>,Trần Thị Thu Trang<ttttrang>,Vương Trọng Kha<vtkha>,Vũ Trung Rụy<vtruy>,Trần Quỳnh An<tqan>,Đỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>,Ngô Hùng Long<nhlong>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Võ Ngọc Dũng<vndung>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Phạm Văn Chung<pvchung>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Trần Trung Chuyên<ttchuyen>,Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Trần Anh Tuấn<tatuan>,Hoàng Anh Tuấn<hatuan>,Trương Minh Hùng<tmhung02>,Lê Ngọc Giang<lngiang>,Phạm Ngọc Quang<pnquang>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam>,Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Khương Thế Hùng<kthung>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Nguyễn Thị Huyền Trang<nthtrang01>,Đào Thị Thu Vân<dtvan>,Lê Hồng Anh<lhanh>,Tạ Quang Chiểu<tqchieu>,Nguyễn Duy Huy<ndhuy>,Diêm Công Hoàng<dchoang>,Phạm Như Sang<pnsang>,Nguyễn Khắc Du<nkdu>,Đỗ Mạnh An<dman>,Bùi Thanh Tịnh<bttinh>,Tạ Thị Toán<tttoan>
Tải tệp đính kèm
100 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - 11/ĐT-KHCN 2018
Nghiên cứu dự báo quá trình bồi tụ và đề xuất giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường nhằm khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên bãi bồi vùng ven biển huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thời gian thực hiện từ 01/03/2018 đến 01/01/2021
Đang thực hiện
Tô Xuân Bản<txban>Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Mạc Văn Dân, Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Tiến Dương, Trần Bá Duy,Nguyen quoc,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,đỗ minh đức,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>
Tải tệp đính kèm