Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
51 Cấp Cơ sở - T18-27
Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý Fe, Mn trong nước thải mỏ than của một số loài thực vật thủy sinh
Thời gian thực hiện từ 28/12/2018 đến 30/11/2019
Quá hạn
Đỗ Thị Hải<dthai>Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>,Trần Thị Kim Hà<ttkha>,Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>
Tải tệp đính kèm
52 Cấp Nhà nước - 111
Nghiên cứu các đặc tính của khoáng vật haloysit nano dạng ống trong các thể pegmatit bị phong hóa thuộc Phức hệ Tân Phương vùng Thạch Khoán, Phú Thọ và ứng dụng chúng trong xử lý môi trường ô nhiễm.
Thời gian thực hiện từ 26/12/2018 đến 26/12/2020
Đang thực hiện
Bùi Hoàng Bắc<bhbac>Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Đỗ Mạnh An<dman>,Khương Thế Hùng<kthung>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>
Tải tệp đính kèm
53 Cấp Cơ sở - T18-19
Nghiên cứu tổng hợp màng hydroxyapatit pha tạp kẽm trên nền thép không gỉ 316L bằng phương pháp trao đổi ion nhằm ứng dụng làm nẹp vít xương
Thời gian thực hiện từ 12/12/2018 đến 30/11/2019
Quá hạn
Hà Mạnh Hùng<hmhung>Võ Thị Hạnh<vthanh>,Đỗ Thị Hải<dthai01>,Lê Thị Duyên<ltduyen>,Đinh thị Mai Thanh
Tải tệp đính kèm
54 Cấp Cơ sở - Mã số: T18-35
MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY TRONG MÔI TRƯỜNG RỖNG (POROUS MEDIA) BẰNG PHẦN MỀM ANSYS FLUENT
Thời gian thực hiện từ 12/12/2018 đến 01/11/2019
Quá hạn
Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen>Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Nguyễn Phùng Hưng<nphung01>,Vũ Cúc Phương<vcphuong>
55 Cấp Cơ sở - T18-30
Nghiên cứu phương pháp kết nối các trạm quan trắc liên tục (CORS) trong hệ tọa độ quốc gia và khung quy chiếu trái đất quốc tế
Thời gian thực hiện từ 12/12/2018 đến 29/11/2019
Quá hạn
Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>Phạm Ngọc Quang<pnquang>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam>,Vũ Trung Rụy<vtruy>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>
Tải tệp đính kèm
56 Cấp Cơ sở - T18-33
Phát triển mô hình 3D phân tích ổn định theo thời gian của khối trượt tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phục vụ thiết kế hệ thống cảnh báo sớm
Thời gian thực hiện từ 12/12/2018 đến 29/11/2019
Quá hạn
Dương Văn Bình<dvbinh01>Nhữ Việt Hà<nvha02>,Nguyễn Văn Hùng<nvhung>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>
Tải tệp đính kèm
57 Cấp Cơ sở - T18-26
Nghiên cứu xây dựng hải đồ điện tử phục vụ công tác dẫn đường vào các luồng hàng hải ven biển Việt Nam (thử nghiệm thành lập hải đồ điện tử luồng vào cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng)
Thời gian thực hiện từ 12/12/2018 đến 21/12/2019
Quá hạn
Phạm Văn Hiệp<pvhiep>Dương Anh Quân<daquan>,Bùi Ngọc Quý<bnquy>
Tải tệp đính kèm
58 Cấp Nhà nước - DAKH-02/18-No2 [Bò Mông]
Chọn lọc, khai thác và phát triển nguồn gen bò H’Mông
Thời gian thực hiện từ 03/12/2018 đến 03/12/2022
Đang thực hiện
TS. Phạm Văn Giớiv Trần Thị Minh Hoàng, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Ba, Tăng Xuân Lưu và Lê Bá Quế,Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>,Đỗ Thị Hải<dthai01>,Phạm Tiến Dũng<ptdung>,Nguyễn Hữu Trà
Tải tệp đính kèm
59 Cấp Nhà nước - Mã số: DAKH-02/18-No1 [Bò Mông]
Ứng dụng công nghệ chăn nuôi bò H'Mông và con lai nuôi tập trung ở miền núi phía Bắc
Thời gian thực hiện từ 03/12/2018 đến 03/12/2022
Đang thực hiện
PGS.TS Nguyễn Bá MùiVũ Thị Minh Hồng<vtmhong>,Nguyễn Mạnh Hà<nmha01>,Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Hùng Sơn, Trần Hiệp, Chu Thị Thanh Hương, Nguyễn Hoài Nam, Trịnh Đình Thâu và Sử Thanh Long
Tải tệp đính kèm
60 Cấp Cơ sở - T18-25
Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa chất đến chiều dày vỏ chống đường hầm tiết diện nhỏ trong điều kiện đô thị Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/12/2018 đến 30/11/2019
Quá hạn
Nguyễn Duyên Phong<ndphong>Đặng Văn Kiên<dvkien>,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Trần Tuấn Minh<ttminh>,Đào Viết Đoàn<dvdoan>
Tải tệp đính kèm