Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
51 Cấp Nhà nước - 105.08-2019.14
Study on Initiation Mechanisms and Hazard Assessment of Landslides for Safety Management Practices of Dams and Reservoirs: A case study of Van Hoi Reservoir
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 01/06/2021
Đang thực hiện
Phạm Văn TiềnĐỗ Minh Ngọc, Trần Thanh Nhàn,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Đinh Thị Quỳnh, Nguyễn Châu Lân
Tải tệp đính kèm
52 Cấp Bộ - RD34-19
Nghiên cứu ảnh hưởng của thi công đường ống cấp thoát nước trong thành phố bằng phương pháp pipe-jacking đến các công trình trên mặt
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Nguyễn Xuân Mãn<nxman>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Bùi Văn Đức<bvduc>,Ngô Thị Hương Trang<nthtrang>,Nguyễn Thành Nam,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>
53 Cấp Nhà nước - 105.05-2019.10
Research of 238U, 234U, 228Ra, 226Ra, 224Ra, 222Rn, 220Rn, 210Pb,, 210Po isotopes in tap, thermal and underground waters in North Vietnam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 01/06/2021
Đang thực hiện
Dương Văn Hào<dvhao>Công Tiến Dũng<ctdung>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>
Tải tệp đính kèm
54 Cấp Cơ sở - T19-22
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống gửi xe máy thông minh
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 30/04/2020
Quá hạn
Trần Đức Huân<tdhuan>Bùi Minh Hoàng<bmhoang>,Nguyễn Sơn Tùng<nstung>
Tải tệp đính kèm
55 Cấp Cơ sở - T19-09
Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp kỹ thuật hợp lý để tháo khí mê tan trong điều kiện ở mỏ than Mạo Khê
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 29/04/2020
Quá hạn
Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>Nguyễn Cao Khải<nckhai>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Nguyễn Hồng Cường<nhcuong>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>
Tải tệp đính kèm
56 Cấp Cơ sở - T19-05
Phân tích và thiết kế hàm thất thoát trong học máy
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 08/07/2020
Quá hạn
Lê Bích Phượng<lbphuong>pham tuan cuong,nguyen the lam,nguyen thi hang
57 Cấp Cơ sở - T19-20
Mô phỏng và đánh giá sự thay đổi tương quan lượng mưa, dòng chảy và ngập lụt cho lưu vực sông Mã trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dự báo những tác động tới môi trường, kinh tế và xã hội
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 30/04/2020
Quá hạn
Trần Anh Quân<taquan>Trần Thị Thu Hương,Trần Quốc Lập
Tải tệp đính kèm
58 Cấp Cơ sở - T19-01
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp học sâu trong đánh giá nguy cơ cháy rừng, áp dụng thí điểm cho một tỉnh miền núi Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 30/04/2020
Quá hạn
Hoàng Anh Đức<haduc>Lê Văn Hưng<lvhung>,Phạm Hữu Lợi<phloi>
Tải tệp đính kèm
59 Cấp Cơ sở - T19-27
Nghiên cứu lớp mạ tổ hợp Ni-nano TiO2 từ dung dịch niken clorua bằng dòng xung vuông thường
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 29/04/2020
Quá hạn
Nguyễn Viết Hùng<nvhung01>Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>,Phạm Tiến Dũng<ptdung>,Nguyễn Mạnh Hà<nmha01>,Mai Văn Phước
60 Cấp Cơ sở - T19-21
Nghiên cứu khu hệ vi sinh vật cộng sinh với cỏ Vetiver trong xử lý đất ô nhiễm dioxin. Áp dụng tại khu vực sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 30/04/2020
Quá hạn
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Nguyễn Văn Dũng<nvdung>,Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tải tệp đính kèm