Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
51 Cấp Cơ sở - T18-30
Nghiên cứu phương pháp kết nối các trạm quan trắc liên tục (CORS) trong hệ tọa độ quốc gia và khung quy chiếu trái đất quốc tế
Thời gian thực hiện từ 12/12/2018 đến 29/11/2019
Quá hạn
Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>Phạm Ngọc Quang<pnquang>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam>,Vũ Trung Rụy<vtruy>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>
Tải tệp đính kèm
52 Cấp Cơ sở - T18-19
Nghiên cứu tổng hợp màng hydroxyapatit pha tạp kẽm trên nền thép không gỉ 316L bằng phương pháp trao đổi ion nhằm ứng dụng làm nẹp vít xương
Thời gian thực hiện từ 12/12/2018 đến 30/11/2019
Quá hạn
Hà Mạnh Hùng<hmhung>Võ Thị Hạnh<vthanh>,Đỗ Thị Hải<dthai01>,Lê Thị Duyên<ltduyen>,Đinh thị Mai Thanh
Tải tệp đính kèm
53 Cấp Cơ sở - T18-26
Nghiên cứu xây dựng hải đồ điện tử phục vụ công tác dẫn đường vào các luồng hàng hải ven biển Việt Nam (thử nghiệm thành lập hải đồ điện tử luồng vào cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng)
Thời gian thực hiện từ 12/12/2018 đến 21/12/2019
Sắp hết hạn
Phạm Văn Hiệp<pvhiep>Dương Anh Quân<daquan>,Bùi Ngọc Quý<bnquy>
Tải tệp đính kèm
54 Cấp Nhà nước - Mã số: DAKH-02/18-No1 [Bò Mông]
Ứng dụng công nghệ chăn nuôi bò H'Mông và con lai nuôi tập trung ở miền núi phía Bắc
Thời gian thực hiện từ 03/12/2018 đến 03/12/2022
Đang thực hiện
PGS.TS Nguyễn Bá MùiVũ Thị Minh Hồng<vtmhong>,Nguyễn Mạnh Hà<nmha01>,Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Hùng Sơn, Trần Hiệp, Chu Thị Thanh Hương, Nguyễn Hoài Nam, Trịnh Đình Thâu và Sử Thanh Long
Tải tệp đính kèm
55 Cấp Nhà nước - DAKH-02/18-No2 [Bò Mông]
Chọn lọc, khai thác và phát triển nguồn gen bò H’Mông
Thời gian thực hiện từ 03/12/2018 đến 03/12/2022
Đang thực hiện
TS. Phạm Văn Giớiv Trần Thị Minh Hoàng, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Ba, Tăng Xuân Lưu và Lê Bá Quế,Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>,Đỗ Thị Hải<dthai01>,Phạm Tiến Dũng<ptdung>,Nguyễn Hữu Trà
Tải tệp đính kèm
56 Cấp Cơ sở - T18-25
Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa chất đến chiều dày vỏ chống đường hầm tiết diện nhỏ trong điều kiện đô thị Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/12/2018 đến 30/11/2019
Quá hạn
Nguyễn Duyên Phong<ndphong>Đặng Văn Kiên<dvkien>,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Trần Tuấn Minh<ttminh>,Đào Viết Đoàn<dvdoan>
Tải tệp đính kèm
57 Cấp Nhà nước - 2018
Nghiên cứu đề xuất mô hình tích hợp các giải pháp thu gom, lưu giữ và khai thác các nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho các vùng khan hiếm nước tỉnh Điện Biên.
Thời gian thực hiện từ 01/12/2018 đến 30/11/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Huy VượngNguyễn Bách Thảo<nbthao>,ĐInh Văn Thức, Nguyễn Quốc Dũng, Đỗ Hoài Nam, Vũ Bá Thao, Phạm Văn Minh, Quách Hoàng Hải,Trần Văn Quang, Phạm Tuấn
Tải tệp đính kèm
58 Cấp Cơ sở - T18-36
Nghiên cứu ứng dụng chương trình giải bài toán ngược thăm dò điện dùng dòng một chiều bằng phần mềm Matlab.
Thời gian thực hiện từ 01/12/2018 đến 01/12/2019
Quá hạn
Kiều Duy Thông<kdthong>Trương Thị Chinh<ttchinh>
59 Cấp Nhà nước - 105.08-2018.09
Phát triển bộ công cụ dựa trên các kỹ thuật trí tuệ tính toán, công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý để xây dựng các mô hình nghiên cứu và dự báo cháy rừng tại Việt Nam, áp dụng thí điểm cho tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/12/2018 đến 01/12/2021
Đang thực hiện
Lê Văn Hưng<lvhung>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Trần Trung Chuyên<ttchuyen>,Hoàng Anh Đức<haduc>,Nguyễn Thị Thanh<ntthanh>,Hoàng Văn Thông
Tải tệp đính kèm
60 Cấp Cơ sở - T18-32
Xây dựng bộ thiết bị và quy trình thí nghiệm xác định hệ số thấm của tầng chứa nước lỗ hổng holocen sử dụng khí (pneumatic slug test - PST)
Thời gian thực hiện từ 01/12/2018 đến 31/12/2019
Sắp hết hạn
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Trần Vũ Long<tvlong>,Đào Đức Bằng<ddbang>
Tải tệp đính kèm