Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
31 Cấp Cơ sở - T19-32
Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số hình học neo Bê tông cốt thép (BTCT) đến ổn định mái dốc đất
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 30/11/2021
Đang thực hiện
Phạm Thị Nhàn<ptnhan>Bùi Văn Đức<bvduc>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>
Tải tệp đính kèm
32 Cấp Cơ sở - T19-34
Nghiên cứu mô phỏng ứng xử cơ học của vật liệu Composite dựa trên nền vữa bê tông xi măng được gia cường bằng lưới sợi công nghiệp.
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 30/11/2021
Đang thực hiện
Trần Mạnh Tiến<tmtien>Đỗ Ngọc Tú<dntu>,Đinh Thị Thu Hà<dttha>
Tải tệp đính kèm
33 Cấp Cơ sở - T19-28
Tính toán, thiết kế và chế tạo hệ thống sấy thóc sau thu hoạch
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 01/11/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>Phạm Thị Thủy<ptthuy>,Phạm Đức Thiên<pdthien>,Đoàn Kim Bình<dkbinh>,phạm thị thanh hải
34 Cấp Cơ sở - NV19-47
Xây dựng phần mềm sinh phách và ghép điểm cho các học phần khảo thí của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 30/11/2020
Đang thực hiện
Nông Thị Oanh<ntoanh>Đặng Văn Nam<dvnam>,Lê Hồng Anh<lhanh>,Phạm Quang Hiển<pqhien>,Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>
35 Cấp Cơ sở - T19-36
Nghiên cứu nhiệt động học và động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan (CP)-CO2 ứng dụng cho quá trình loại muối
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 30/11/2020
Đang thực hiện
Phạm Trung Kiên<ptkien>Hồ Văn Sơn<hvson>,Ngô Văn Hiếu,Lê Quang Duyến<lqduyen>,Ngô Thanh Hải<nthai>
Tải tệp đính kèm
36 Cấp Cơ sở - T19-39
Nghiên cứu khả năng sử dụng sóng địa chấn trong việc định hướng cho các trạm địa chấn dưới đáy biển
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 01/12/2020
Đang thực hiện
Trần Danh Hùng<tdhung01>Phan Thiên Hương<pthuong01>
Tải tệp đính kèm
37 Cấp Cơ sở - T19-35
Nghiên cứu khả năng sử dụng tro trấu làm phụ gia trong cải tạo đất yếu bằng phương pháp trộn đất-xi măng
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 01/11/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Thành Dương<ntduong>Nguyễn Văn Hùng<nvhung>,Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Phùng Hữu Hải<phhai>
38 Cấp Cơ sở - T19-37
Nghiên cứu ứng dụng digital marketing trong thu hút người học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 30/11/2019 đến 30/11/2020
Đang thực hiện
Phạm Kiên Trung<pktrung>Lê Văn Chiến<lvchien>,Nguyễn Đức Thắng<ndthang>,Đào Anh Tuấn<datuan>,Phan Thị Thùy Linh<pttlinh>
39 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - 19/2019/HĐKT/PVE-SC-TT.KHKT
Khảo sát lớp phủ và địa mạo cho khu vực GTP phục vụ thiết kế FEED Dự án Cá Voi Xanh
Thời gian thực hiện từ 25/11/2019 đến 30/06/2020
Quá hạn
Phạm Thị Làn<ptlan>
Tải tệp đính kèm
40 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - 4700006616
Nguồn gốc quặng wolfram-đa kim mỏ Núi Pháp, Đại Từ, Thái Nguyên
Thời gian thực hiện từ 16/11/2019 đến 16/12/2019
Quá hạn
PGS.TS Nguyễn Quang LuậtPGS.TS Bùi Hoàng Bắc,TS Nguyễn Khắc Du,ThS Lê Thị Thu
Tải tệp đính kèm