Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
31 Cấp Bộ - B2019-MĐA-562-18
Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng xử Thủy-cơ của vật liệu bê tông trong môi trường biển đảo phục vụ công tác dự báo tuổi thọ công trình
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 30/12/2020
Đang thực hiện
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>Phạm Đức Thọ<pdtho>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Vũ Minh Ngọc,Nguyễn Thị Hằng,Trần Thế Truyền,Đào Phúc Lâm
32 Cấp Nhà nước - CNKK.008/19
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy sàng rung cong có năng suất từ 550 t/h ÷ 650 t/h để phân loại than
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Hải LongTrần Viết Linh<tvlinh>,Nguyễn Văn Xô<nvxo>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>,Phạm Văn Tiến<pvtien>,Lê Thị Thu Hồng<ltthong>,Nguyễn Huy Thế<nhthe>,Nguyễn Thế Hoàng<nthoang>,Nguyễn Xuân Bách,Đặng Văn Phối,Đỗ Xuân Vững,Bùi Đình Thanh<bdthanh>,Phạm An Cương<pacuong>
Tải tệp đính kèm
33 Cấp Bộ - B2019-MDA-562-15
Bản chất kiến tạo của các thành tạo biến chất cao ở rìa đông địa khối Kom Tum và ý nghĩa đối với sự tiến hóa Địa chất khu vực Đông Dương
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 30/12/2020
Đang thực hiện
Trần Thanh Hải<tthai>Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Bùi Vinh Hậu<bvhau>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Hoàng Đình Quế<hdque>,Nguyễn Quốc Hưng<nqhung>,Lê Thị Duyên<ltduyen>
34 Cấp Bộ - B2019-MDA-562-14
Tiến hóa kiến tạo liên quan đến sự hình thành các đá magma proterozoi muộn - paleozoi sớm khu vực rìa bắc địa khối komtum
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 01/12/2020
Đang thực hiện
Ngô Xuân Thành<nxthanh>Vũ Anh Đạo<vadao>,Trần Thanh Hải<tthai>,Lương Quang Khang<lqkhang>,Phạm Như Sang<pnsang>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>
35 Cấp Cơ sở - T18-23
Nghiên cứu tuyển nổi than bụi lò cao, áp dụng cho Nhà máy gang thép Cao Bằng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
Sắp hết hạn
Trần Văn Được<tvduoc>Nguyễn Hoàng Sơn<nhson01>,Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>,Trần Trung Tới<tttoi>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>
Tải tệp đính kèm
36 Cấp Bộ - B2019-MDA-01
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite trên nền graphene oxide để tăng hiệu suất hấp thu năng lượng mặt trời ứng dụng nâng cao hiệu quả sản xuất nước ngọt từ nước mặn
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 01/01/2021
Đang thực hiện
Bùi Thị Lệ Thủy<btlthuy>Ngô Hà Sơn<nhson>,Vũ Văn Toàn<vvtoan>,Nguyễn Anh Dũng<nadung01>,Nguyễn Thị Linh<ntlinh>,Phạm Xuân Núi<pxnui>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Nguyễn Khắc Duy ,Nguyễn Lê Vũ,Hồ Văn Sơn<hvson>
Tải tệp đính kèm
37 Cấp Bộ - B2019-MDA-08
Nghiên cứu sử dụng một số chất thải rắn công nghiệp (bột đá công nghiệp, bột thủy tinh nghiền, bột nghiền từ gạch men và gốm sứ) làm chất dính kết kiềm hoạt hóa geopolymer để gia cường đất lateritic phục vụ xây dựng công trình
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 01/12/2020
Đang thực hiện
Bùi Văn Đức<bvduc>Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Đặng Văn Phi<dvphi>,Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Bùi Anh Thắng<bathang>
38 Cấp Bộ - B2019-MDA-03
Nghiên cứu chế tạo polyme vô cơ từ khoáng sét và bùn đỏ của ngành khai thác chế biến alumina để sản xuất gạch không nung
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Công Tiến Dũng<ctdung>Lê Thị Duyên<ltduyen>,Võ Thị Hạnh<vthanh>,Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>,Nguyễn Viết Hùng<nvhung01>,Nguyễn Mạnh Hà<nmha01>,Phương Thảo
Tải tệp đính kèm
39 Cấp Bộ - B2019-MĐA-06
Xây dựng phương pháp dự báo độ bền và tuổi thọ của kết cấu bê tông trong môi trường biển bằng mô hình cấu trúc trung bình
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 30/12/2020
Đang thực hiện
Phạm Đức Thọ<pdtho>Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Phạm Văn Hùng<pvhung01>,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Trần Thế Truyền, Đào Phúc Lâm
Tải tệp đính kèm
40 Cấp Bộ - ĐTKHCN.094/19
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy bơm chìm ly tâm công suất đến 55 kW phục vụ thoát nước cục bộ trong khai thác mỏ hầm lò
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 30/06/2020
Đang thực hiện
Trần Viết Linh<tvlinh>Nguyễn Minh Tuấn,Nguyễn Văn Bày,Vũ Anh Huân,Nguyễn Thế Hoàng<nthoang>,Vũ Ngọc Trà<vntra>,Nguyễn Quốc Tuấn,Nguyễn Lê Nam,Đặng Quang Hào,Trịnh Diệu Linh
Tải tệp đính kèm