Công bố khoa học

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
961 Обоснование влияния вмещающих пород на состояние горных выработок, Журнал «Безопасность Труда в Промышленности» Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Trần Tuấn Minh<ttminh>Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Nguyễn Quang Huy, Golik V.I. 19/05/2018
962 Transient numerical simulation for solid-liquid flow in a centrifugal pump using dense discrete phase model-DDPM

Tải tệp đính kèm

The first international conference on material, machines and methods for sustainable development (MMMS) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Bùi Minh Hoàng<bmhoang>Nguyễn Thế Mịch,Nguyễn Thế Đức 18/05/2018
963 Toward Practical Carrier Multiplication: Donor Acceptor Codoped Si Nanocrystals in SiO2 ACS Photonics

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Nguyễn Xuân Chung<nxchung> 17/05/2018
964 Đánh giá độ phì nhiêu tự nhiên của đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Trần Xuân Miễn<txmien>Dương Đăng Khôi,Lê Xuân Lộc 14/05/2018
965 Scalable Active Constrained Clustering for Temporal Data DASFAA

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Son T. MaiNguyễn ánh Dương<naduong>,Sihem Amer-YahiaAhlame Douzal ChouakriaKy T. Nguyen 13/05/2018
966 Simplified Approach to the Design of Segmental Tunnel Lining Proceeding of ICE - Geotechnical Engineering

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>Daniel Dias,Pierpaolo Oreste 10/05/2018
967 Nghiên cứu nguyên nhân, giải pháp giảm sự cố khi thi công các công trình ngầm tiết diện nhỏ bằng phương pháp kéo ống trực tiếp

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công nghiệp mỏ. ISSN: 0868-7052. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>Trần Tuấn Minh<ttminh>,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong> 10/05/2018
968 Khoa giáo dục quốc phòng Trường Đại học Mỏ - Địa chất với việc nâng cao chất lượng giảng dạy Thông tin KHQS Pháo binh Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Phạm Quốc Đảm<pqdam> 08/05/2018
969 Ngành than Indonesia và những vấn đề Việt Nam cần tham khảo Tạp chí Năng lượng Online Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Đồng Thị Bích<dtbich>Nguyễn Cảnh Nam 07/05/2018
970 Đào tạo nguồn nhân lực ngành mỏ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0. Hội thảo Trái đất - Mỏ - Môi trường bền vững Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Phạm Văn Hòa<pvhoa> 07/05/2018